Paragrahv 95.

Vabariigi Valitsuse juures on riigikantselei, mida juhib riigisekretär.

Riigisekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist peaminister.

Riigisekretär võtab sõnaõigusega osa valitsuse istungitest.

Riigisekretäril on riigikantselei juhina samad õigused, mis on seadusega antud ministrile ministeeriumi juhtimiseks.

 

1. 

Riigikantselei asub Vabariigi Valitsuse juures ning tema põhiülesandeks on valitsuse teenindamine – valitsuse ja peaministri asjaajamise korraldamine ja tehniline teenindamine, st valitsushalduse teostamine. PS-st tulenevalt ei täida riigikantselei võimufunktsioone ning tema pädevust selles osas ei saa seetõttu ka seadusega laiendada.

 

2. 

Riigikantseleid juhib riigisekretär, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist peaminister. Riigisekretär ei ole PS kohaselt poliitiline ametnik, vaid riigiametnik, kelle ametiaeg ei sõltu valitsuste vahetumisest. See tähendab, et Vabariigi Valitsuse tagasiastumine ei ole riigisekretäri ametist vabastamise aluseks. Riigisekretär ei kuulu küll valitsuse liikmete hulka, kuid ta võib võtta sõnaõigusega osa valitsuse istungitest. Riigisekretäril on riigikantselei juhina samad õigused, mis on seadusega antud ministrile ministeeriumi juhtimiseks (§ 95 lg 4). See ei tähenda, et tal on kõik samad õigused nagu ministril, sh ka määrusandlusõigus. PS peab siin silmas eelkõige ministri pädevust ministeeriumi kui valitsusasutuse juhina. Riigisekretäril on PS-st tulenevalt ainuvastutava asutuse juhi pädevus (ametnike ametisse võtmise ja vabastamise õigus, teenistuslike korralduste tegemise õigus jne).