Paragrahv 91.

Valitsus astub ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees.

 

1. 

Uus Vabariigi Valitsus astub ametisse ametivande andmisega Riigikogu ees. Vande õiguslik tähendus seisneb selles, et vande andmise hetkest tekivad uuel valitsusel volitused ja lõpevad tagasi astunud valitsuse volitused.

 

2.1. 

Ametivannet ja selle andmist reguleerib VVS.

 

2.2. 

Ametivanne on järgmine: „Asudes täitma Vabariigi Valitsuse liikme kohustusi, olen teadlik, et kannan selles ametis vastutust Eesti Vabariigi ja oma südametunnistuse ees. Tõotan pühalikult jääda ustavaks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale ning pühendada oma jõu eesti rahva heaolu ja tuleviku kindlustamisele.”

 

2.3. 

Suulise vande annab ainult peaminister. Kõik valitsuse liikmed kirjutavad alla vande tekstile. Iga liige märgib vande tekstile ka vande andmise kuupäeva ja kellaaja. Viimane on oluline, et vajaduse korral kindlaks määrata, millal läksid volitused ühelt valitsuselt üle teisele. Vande andmise juures viibib riigisekretär. Teadaanne valitsuse ametisse astumise kohta avaldatakse Riigi Teatajas.