A

abielu§ 9 p 3.1.4; § 14 p 3.2.1.1; § 19 p 3.1.1; § 26 p 9.2; § 27

abikaasad§ 9 p 3.1.4; § 26; § 27

– võrdõiguslikkus – § 27 p 21 jj

abort – vt raseduse katkestamine

advokatuur§ 151 p 4

agressioon§ 36 p 4.1; § 78; § 121 p 10.2, p 11.2; § 128 p 1, p 4, p 8, p 14, p 17, p 19 jj

akadeemiline vabadus§ 38

aktiivne valimisõigus – vt valimisõigus

alaealine§ 9 p 3.3.2; § 34 p 2.1, p 5.6

alandav kohtlemine§ 17 p 3, p 5; § 18; § 25 p 2.1.2

– ennetusasutus – § 139 p 10.1

allikakaitse§ 45 p-d 17–18

aluspõhimõtted – vt põhiseadus

ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

– Eesti Panga nõukogu esimees – § 78; § 112 p 3

– Eesti Panga nõukogu liikmed – § 112 p 3

– Eesti Panga president – § 78; § 112 p 3; PSRS § 5; § 6

– Eesti Vabariigi diplomaatilised esindajad – § 78

– kaitseväe juhataja – § 127; PSRS § 6

– kaitseväe juhtkond – X ptk sissejuhatus

– kaitseväe ülemjuhataja – X ptk sissejuhatus

– kohtunikud – § 78 p 15; § 90 p 3.2.3; XIII ptk sissejuhatus; § 147 p 1, p 3 ; PSRS § 6

– minister – § 78 p 12; § 88 p-d 2.1–3; § 89 p 3.3, p 5.2; § 90 p 1, p-d 3.2.2–3.2.3; § 93; § 94; PSRS § 6

– Riigikohtu esimees – § 78; § 150 p 10; PSRS § 5, § 6 p 3

– Riigikohtu liikmed – § 150; PSRS § 5; § 6

– riigikontrolör – § 1 p 3.3; § 78; XI ptk sissejuhatus; § 134; PSRS § 5; § 6

– Vabariigi Valitsus – § 78 p-d 11–12 ; § 86 p-d 4.1–4.2; § 89 p-d 5.1–5.2, p 6; § 90

– õiguskantsler – § 78; § 140 p 1.1; PSRS § 6

– õiguskantsleri asetäitja-nõunik – § 141 p 1.1 jj

ametite ühildamatus e inkompatibiliteet – § 63; § 125; XIV ptk sissejuhatus

– valimatuse e ineligibiliteedi põhimõte – § 63 p 4

ametivanne

– Riigikogu liige – § 61 p 1.2, p 3.1, p 3.3, p-d 4.1–4.6, p 5; § 64 p 9

– riigikontrolör – § 134 p 3, p 8

– Vabariigi President – § 80 p 2; § 81

– Vabariigi Valitsus – § 91 p-d 1–2.3

ametiühingud§ 29 p 3.1, p 4.4,

andmed § 44 p 16

– asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud andmed – § 44 p 11, p-d 13–14

apellatsioon – vt kohus – edasikaebeõigus

apellatsioonimenetlus§ 149 p 9

arest

– vahi alla võtmine, regulaarne kohtulik kontroll – § 20 p 14; § 21 p 9

armuandmine§ 64 p 5.2; § 78 p 21

arupärimine§ 62 p 12; § 74; § 86 p 2; § 93 p 1.2; § 112 p 4; § 127 p 9; § 132 p 9; § 136 p 2; § 156 p 1.4

asendusteenistus§ 29 p-d 5.1–5.2; § 57 p 6; § 60 p 7.2; § 124 p 5 jj

asjaajamiskeel – vt keel

asjassepuutuv seadus§ 15 p 1, p 4, p 6; § 149 p 29; § 152 p 3.2

Asutav KoguIV ptk sissejuhatus; V ptk sissejuhatus; VI ptk sissejuhatus

asüül § 20 p-d 17.1–17.2

au ja hea nimi§ 10 p 3.1; § 17; § 25 p 2.1.5, p 2.2.2; § 38 p 4.4

– teotamine – § 17 p 5, p 7, p 9; § 25 p 2.4.2

auastmed

– diplomaatilised – § 65 p 11.1; § 78; § 120 p 3

– sõjaväelised – § 65 p 11.1; § 78

audit – vt majanduskontroll

autonoomia§ 2 p-d 3–6; § 14 p 2.2.4; § 46 p 9; § 63 p 6.1

– kohaliku omavalitsuse autonoomia – § 156 p 2.2; § 159 p 3; § 160 p 3

– religioosne autonoomia – § 40 p-d 8, 13

– vähemusrahvuste kultuuriautonoomia – § 49 p 7; § 50; § 104; XIV ptk sissejuhatus

– ülikoolide ja teadusasutuste autonoomia – § 38 p 1, p 2.5, p 3; XIV ptk sissejuhatus

autor§ 9 p 3.1.5; § 39; § 120 p 1; § 122 p 6.1; XI ptk sissejuhatus

autoriõigused§ 38 p 4.6; § 39

avalik haldus§ 86 p-d 4–5; XIV ptk sissejuhatus; § 154 p 1.2.2; § 160 p 1.3

avalik huvi§ 4 p 7.1; § 5 p 1; II ptk sissejuhatuse p 8.1; § 9 p 5.2.1, p 5.2.3; § 21 p 9; § 30 p 3; § 38 p 2.6; § 39 p 3.5; § 45 p 13; § 60 p 7.5; § 63 p 3; § 65 p 15.2; § 130 p 1; § 154 p 1.2.3, 1.4.1.2; § 155 p 3; § 158 p 2; § 159 p 2; § 160 p 1.3

avalik kordII ptk sissejuhatuse p 8.2; § 38 p 4.4; § 45 p 14; § 47 p 4, p 11; § 130

avalik teave§ 44 p 4, p-d 12–13; § 45 p 5

avalik teenistus§ 11 p 3.1; § 30; § 52 p 4

avalik-õiguslikud haldusülesanded§ 3 p 2.1.4; § 86 p 5; § 113 p 2; XIV ptk sissejuhatus; § 154; § 156 p 1.2; § 159 p 1, p-d 3–5; § 160 p 1.3

– delegeerimine – § 3 p 2.1.1, p 2.1.3

avalikkus§ 1 p 4; § 44 p 4

avaliku halduse kandja§ 86 p 4.4, p 5; XIV ptk sissejuhatus; § 155 p 2.1; § 159 p 1; § 160 p 2; vt ka avaliku võimu kandja

avaliku võimu kandja§ 25 p-d 1.2, 1.4, 2.2.2, 2.3.2, 3.1.1

avalikud teenused§ 6 p 3.1

D

dekontsentratsioon§ 2 p 6

dekreediõigus – vt seadlus

delegatsiooninorm – vt volitusnorm

demobilisatsioon§ 65 p 14; § 78 p 7, p-d 19.1–19.2; § 106 p 2; § 127 p 6; § 128 p-d 10–12; vt ka mobilisatsioon

demokraatiaI ptk üldsätted; § 1 p-d 4–5; § 3 p 2.3.1; § 4 p 3; § 10 p 3, p 3.3; § 42 p 3; § 45 p 4, p 5; § 48 p 13, p 20; III ptk sissejuhatus; § 56; § 57 p 3, p 6, p 15; § 58 p 2; § 60 p-d 1.4.2–1.4.3, p 7.5; § 63 p 3; § 72 p 9; § 86 p 4.2; X ptk sissejuhatus; XIV ptk sissejuhatus; § 156 p 1.1, p-d 1.3–1.4, p-d 2.1–2.2, p 3, p 4.1; § 159 p 5.2; § 160 p 1.3; PSTS § 1 p 13.3.1

– avalikkuse kontroll – § 10 p 3.3.3; § 72 p 4, p 9

– enamuspõhimõte – § 10 p 3.3.2

– erakonnademokraatia – § 10 p 3.3.1, p 3.3.3

– esindusdemokraatia – § 10 p 3.3.1; III ptk sissejuhatus; § 56; § 156 p 1.3, p 3; § 160 p 1.3

– kaitse demokraatia vaenlaste eest – § 10 p 3.3.5

– legitimatsioon – § 10 p 3.3.3; § 57 p-d 3–4, p 9; § 86 p 4.1; § 131 p 2; § 156 p 4.1

– legitimatsiooni kett – § 10 p 3.3.3

– parlamentaarne kontroll – § 10 p 3.3.3; § 59 p 3, p-d 4.3.1 – 4.3.3; § 63 p 5.3; § 71 p 4, p 5.5; § 74 p 5.6, p 10; § 127 p 9

– poliitiline vastutus – § 10 p 3.3.3; § 72 p 9; § 156 p 1.1

– rahvasuveräänsus – § 10 p 3.3.1

– vahetu (otsene) demokraatia – § 56 p 5; § 156 p 1.3; § 160 p 1.2

– vähemuse kaitse – § 10 p 3.3.2; § 156 p 1.4

detsentralisatsioon§ 2 p 4, p 6; XIV ptk sissejuhatus; § 154 p 1.2.1; § 160 p 1.2

diplomaatiline esindajaII ptk sissejuhatus

– Eesti Vabariigi diplomaatiline esindaja – § 78 p 4

– Eestisse akrediteeritud diplomaatiline esindaja – § 78 p 4, p 4.4

diskretsiooniõigus§ 25 p 1.2, p 2.1.5; § 45 p-d 15–16; § 86 p 1.2; § 154 p 1.2.1; § 160 p-d 2.3–2.4

diskrimineerimine – vt ka võrdsuspõhiõigus

– lepitusmenetlus diskrimineerimisvaidlustes – § 139 p 13.1

– diskrimineerimisvolitus – § 12 p 1.8

diskrimineerimiskeeld§ 12 p-d 1.2–1.3; § 28; § 29 p 3.2; vt ka võrdsuspõhiõigus

– keel – § 12 p 3.1.4

– puue – § 12 p 3

– päritolu – § 12 p 3.1.5

– rahvus – § 12 p 3.1.1

– rass – § 12 p 3.1.2

– sugu – § 12 p 3.1.3

– usutunnistus – § 12 p 3.1.6

– varaline ja sotsiaalne seisund – § 12 p 3.1.7

E

edasikaebeõigus – vt kohus

ebainimlik kohtlemine – vt alandav kohtlemine

ebasoodsa tagasimõju keeld – vt õigusriik

eelotsusPSTS § 2 p 28.2.1

eesti keel – vt keel

Eesti kodanik II ptk sissejuhatus; § 8; § 9; § 13; § 26; § 28; § 29; § 30; § 31; § 34 p 2.3; § 36; § 42 p 1, p 9; § 44 p 17; § 48 p 9; § 49 p-d 6–7; § 50 p 3; § 57; § 58; § 60 p 6, p 7.1; § 63 p 10; § 64 p 6.1.1; § 79 p 3; § 89 p 6; § 124; § 140 p 1.1; § 156 p 4.2

Eesti Pank§ 59 p 2.2; § 65 p 8.3, p 15.1; § 104; § 111; § 112

– nõukogu – § 63 p 6.2; § 65 p 2.4.2; § 90 p 3.2.3; § 112 p 2

– nõukogu esimees – § 65 p 2.4.2; § 74 p 9; § 112 p 2

– president – § 74 p 9; § 90 p 3.2.3; § 112 p 2; PSRS § 5; § 6

– pädevus – § 59 p 2.2; § 112 p 2, p-d 4–5

– staatus – § 112 p 1, p 3, p 5

– sõltumatus – § 112 p-d 2–3

– õigusaktid – § 112 p 2, p 4

eesti rahvuse, keele ja kultuuri säiliminepreambuli p 16; § 6 p 1, p 3.3, p 4; § 56 p 5; § 60 p 7.5; PSTS § 1 p 13.3.1, p 14.3

eestlaneII ptk sissejuhatus; § 9 p 3, p 3.3; § 26; § 36 p 2, p 5; § 37 p 5; § 49 p 19; § 50 p 3; § 51 p 5

– õigus asuda Eestisse – § 36

elamisluba§ 34 p 2.3; § 156 p 4.2

elamisõigus§ 34 p 2.3; § 156 p 4.2

elu§ 16; § 34 p 5.1

– elu võtmine – § 16; § 25 p-d 2.1, 2.4.2

– enesetapp – § 16 p 7

– eutanaasia – § 16 p 6

elukeskkond – vt keskkond

elukoht

– elukoha valiku vabadus – § 34

– elukohast lahkumise keeld – § 34 p 5.1; § 35 p 2

– püsiv elukoht – § 156 p 4

– õigus eluasemele – § 28 p 6.10

elukutse vaba valik§ 29

– laste töötamine – § 29 p 4.3

– õigus tööle – § 29 p 6

enamusrahvus§ 6 p-d 1–2

enesekorraldusõigus (isekorraldusõigus)§ 4 p 6.1; § 38 p 3; § 69 p 6.3; § 78 p 21.2; § 86 p 4.3; § 94 p 4.1; XIV ptk sissejuhatus; § 154 p-d 1.2.1–1.2.2; § 160 p 1, p 1.2

enesemääramisõigus§ 19 p 3.1.2.1; vt ka põhiseaduse (põhi)printsiibid

enesesüüstamisele sundimise keeld – vt nemo tenetur se ipsum accusare

enesetapp – vt elu

eraelu§ 17 p 1; § 18 p-d 14–15; § 19 p 3.1.2; § 24; § 25 p 2.1, p 2.1.2; § 26 p 3 jj; § 38 p 4.4; § 43 p 5, p 6, p 9; § 45

erahuvi§ 45 p 19

erakond (partei)§ 10 p 3.3.1; § 30; § 48; § 55 p 5; § 60 p 3.5.2, p 9.1, p 9.2, p 10.1, p 10.2.1, p-d 14.4–14.7, p 15.1; § 62 p 6, p 7; § 64 p 5.5, p 6.2.2, p-d 8.2–8.5; § 71 p 8, p 10, p 10.1; § 78 p 11, p 13.1; § 84 p 2; § 86 p 3; § 89 p 1.1, p 3.2; § 92 p 3.1; § 125 p 8, p 9; § 129 p 8; § 131 p 2; § 140 p 1.1; § 156 p 2.2, p 4.1

– EL kodaniku õigus kuuluda erakonda – § 48 p 9; PSTS § 2 p 28.1

– liikmesus – § 42 p 4; § 48 p 5, p 9, p 10, p 24; § 60 p 9.2; § 78 p 11; § 125 p-d 8–9; § 132 p 8

– rahastamine – § 48 p-d 12–13; § 139 p 2.3

– tegevuses osalemise keeld – § 48 p 24; § 125; § 132 p 8; § 134 p 6

erakoolid – vt koolid

erakorraline seisukord§ 32 p 5.4; § 34 p 5.2; § 35 p 5; § 36 p 6; § 44 p 5; § 57 p 6; § 60 p 4.2, p 5.1, p 5.5; § 61 p 3.1; § 65 p 13; § 68 p 4.5; § 78; § 82 p 1, p 3; § 83 p 6.2; § 87 p 1; § 89 p 9; § 97 p 10.3; § 98 p 2.1; § 104 p 21; § 106 p 7; § 115 p 7; § 119 p 3; § 124 p 16; § 128 p 5; § 129; § 130; § 131; § 156 p 3.1.4

erakorralised kohtud – vt kohus

eraõigusII ptk sissejuhatus; § 9 p 5.2.1; § 14 p 2.2.2, p 3.1, p 3.2.1.1; § 15 p 5.1; § 19 p 5, p 5.1.2, p 5.1.4; § 22; § 25 p 1, 2.2.2; § 121 p 3

eraõiguslik haldus§ 159 p 3.1

erikohtud – vt kohus

eriolukord§ 34 p 5.3, p 5.4; § 35 p 5; § 36 p 6; § 129 p 2

eriõigusVI ptk sissejuhatus; § 93 p 1.1; § 113 p 3; XI ptk sissejuhatus

esindus§ 151

– esindusfunktsioon – § 78 p 3

– esinduskogu – III ptk sissejuhatus; IV ptk sissejuhatus; § 79 p 1.1, p 6.4; § 86 p 2; § 105 p 3; XIV ptk sissejuhatus; § 156; § 160 p 1.3

– välisesindus – § 120 p-d 3–4

esmavajadused§ 28 p 1

ettevaatusprintsiip§ 5 p 5.1, p 5.1.3, p 5.2; § 53 p 6.5

ettevõtlusvabadus§ 29 p 8.2; § 31; § 124 p 15

– mõiste – § 31 p 5

– ettevõtluspiirangud – § 31 p 6.3; § 75 p 5.3

– tegutsemisloa nõue – § 31 p-d 13–14

euro§ 111; PSTS § 2 p 26

Euroopa Inimõiguste KohusII ptk sissejuhatus; § 62 p 13

Euroopa inimõiguste konventsioonII ptk sissejuhatus p 1.3; § 3 p 3.1.2, p 3.2; § 57 p 16; § 58 p 5

Euroopa Liidu põhiõiguste hartaII ptk sissejuhatus p 1.3

Euroopa Liit§ 1 p 2.2, p 2.3; § 25 p 2.3.2; § 63 p 5.5; § 75 p 5.2

– ainupädevus – PSTS sissejuhatus p 16

– EL asjade komisjon – vt Riigikogu – komisjonid

– Euroopa leping – PSTS sissejuhatuse p 1

– Euroopa Parlament – § 56 p 14; § 63 p 5.5; § 64 p 5.3

– jagatud pädevus – PSTS sissejuhatuse p 16; PSTS § 2 p 19.2

– liikme kohustused – PSTS sissejuhatuse p 5; PSTS § 2 p 10, p 12, p 32, p 34.1, p 34.2.2

– liitumisleping – vt ühinemisleping

– Lissaboni leping – XIV ptk sissejuhatus; PSTS § 1 p 5, p 8, p 13.4.1, p 13.4.2; PSTS § 2 p 6, p 17, p 19.3, p 23, p 35

– luba ühineda EL-ga – PSTS § 1 p-d 1–3

– rahaliste vahendite kasutamine – § 132 p 7; § 133 p 7

– Riigikogu pädevus seoses Eesti kuulumisega – § 59 p 2.4, p 4.1, p 4.2, p 4.3.1, p 4.3.2, p 4.3.3; § 71 p 5.3

– supranatsionaalne organisatsioon – PSTS sissejuhatuse p 3

– Vabariigi Valitsuse pädevus seoses Eesti kuulumisega – § 87 p 5; § 94 p 3

– õigustik (acquis communautaire) – XIV ptk sissejuhatus; PSTS § 2 p 7, p.11.1

– õigusaktid – § 1 p 2.3

– ühinemisakt – PSTS § 2 p-d 3–4, p-d 9.1–9.2

– ühinemise rahvahääletus – PSTS sissejuhatuse p-d 9–12

– ühinemisleping (liitumisleping) – PSTS sissejuhatus p 6; PSTS § 1 p 1–4, p 6, p 7, p 7.1, p 12.4.1; PSTS § 2 p 4

– ühinemislepingu ratifitseerimine – PSTS § 1 p-d 5–7, p 7.1

– ühinemislepingust tulenevad õigused ja kohustused – PSTS sissejuhatus p 15; PSTS § 2 p 1, p 12

Euroopa Liidu kodanik § 8 p 10; § 30 p 2.3; § 156 p 4.2, p 4.3

Euroopa Liidu õigus§ 3 p 2.4; § 59 p 2.4; § 146 p 23 jj; § 149 p 30; § 152 p 5.2 jj

– aluslepinguid muutvad lepingud – vt Euroopa Liit

– avaldamine liikmesriigi keeles – PSTS § 2 p 9

– EL esmane õigus – PSTS § 2 p 4

– muudatuste põhiseaduslikkuse järelevalve – PSTS § 2 p 33, p 34.3

– EL teisene õigus – PSTS § 2 p 10

– põhiseaduslikkuse järelevalve – PSTS § 2 p 33, p-d 34.2–34.3

– Euroopa leping – vt Euroopa Liit

– liitumisleping v ühinemisleping – vt Euroopa Liit

– Lissaboni leping – vt Euroopa Liit

– ühinemisleping (liitumisleping) – vt Euroopa Liit

– järelevalve Eesti õiguse vastavuse üle EL õigusele – PSTS § 2 p 22, p 27 jj

– määrused, direktiivid, otsused – PSTS § 1 p 8; PSTS § 2 p 8

– põhiseaduslikkuse järelevalve – PSTS § 2 p 22, p 33 jj; vt ka EL esmane ja teisene õigus

– seadusandlikud aktid – PSTS § 1 p 8

– vahetu kohaldatavus – PSTS § 2 p 1, p 11.1, p 15, p 16

– üldpõhimõtted – § 3 p 3.2; § 25 p 1.2; PSTS § 1 p 8

– ülimuslikkus – § 59 p 2.4; PSTS sissejuhatus p 2, p 7, p 16, PSTS § 2 p 1, p 11.1, p 15, p 17, p 19.1

– kehtivuse ülimuslikkus – PSTS § 2 p 18, p 27.2

– kohaldamise ülimuslikkus – PSTS § 1 p 12.4.2; PSTS § 2 p 18, p 19.1, p 27.2, p 28.1.2

– ülimuslikkus liikmesriigi PS suhtes – PSTS § 1 p 12.3; PSTS § 2 p 19.3

Euroopa Nõukogu§ 3 p 3.2

Euroopa Parlament – vt Euroopa Liit

Euroopa sotsiaalharta§ 28

Euroopa Sotsiaalsete Õiguste Komitee§ 28

Euroopa vahistamismäärus§ 36 p 4.1, p 4.2

eutanaasia – vt elu

ex nunc§ 152 p 5.3

ex tunc§ 152 p 5.3

F

fraktsioon§ 10 p 3.3; § 62 p 14; § 64 p 5.5; § 65 p 2.4.2; § 68 p 1.2, p-d 4.2-4.3; § 69 p 9, p 10.3, p 11; § 71 p 1, p 3, p 6, p-d 8-11; § 78 p 13.2; § 89 p 8.2; § 97 p 7; § 156 p 1.4

Finantsinspektsioon§ 112 p 5

H

habeas corpus§ 20 p 2; § 21 p 2

haldusakt § 25 p 1.3, p 2.2.2, p 3.1.4; XIV ptk sissejuhatus; § 160 p 2.4

haldusjaotusXIV ptk sissejuhatus; § 155 p 2.1, p 3; § 158 p-d 1–1.4

halduskohus – vt kohus

haldusleping§ 25 p 1, p 2.2.3; § 86 p 5; § 154 p 3.3, p 4.1; § 159 p 4; § 160 p 3.4

haldusorgan§ 3 p 2.3.2.2; § 15 p 2.1.1, p 2.1.2, p 2.1.4, p 2.4; § 25 p-d 2.2.2–2.2.3; § 44 p 8, p 9; § 87 p 4; XIV ptk sissejuhatus; § 156 p 3

haldusterritoriaalne reform§ 155 p 2.3; § 158

haldusõiguslikud sunnivahendid (asendustäitmine ja sunniraha)§ 48 p 23

haldusüksus§ 2 p 7; § 158 p 1

hea haldustavaXII ptk sissejuhatus; § 139 p 9.1

haridus§ 28 p 9.2; § 29 p 6.3; § 37; § 38 p 3; § 49 p 3, p 5, p 7 ; § 154 p 1.4.1.3; § 159 p 1; vt ka koolid

hoolekanne § 28 p 8 jj

humanitaarõigus§ 124 p 17, § 130

huvide konflikt§ 4 p 7; § 63 p 3, p 5.1, p 5.2, p 5.5; § 75 p 5.2; § 99 p 1.1

hääletamine§ 42 p 1; III ptk sissejuhatus; § 57 p 10, p 11, p-d 15-17; § 58 p 4; § 60 p-d 11.1–11.3; § 62 p 12, p 15; § 72 p-d 1–3; § 78 p 13.2; § 79 p 6.3; § 89 p 4.2, p 8.2; § 97 p-d 7–8; § 98; § 104; § 105; § 106 p 9; § 156; PSRS § 1 p 1; § 3; § 4

– elektrooniline hääletamine – § 60 p 3.2.2, p 3.5.3, p 3.6.2, p 3.7.1, p-d 3.7.2.1-3.7.2.5, p 11.2;

– hääletamise salajasus – § 60 p 3.6.1, p 3.6.2, p 3.7.1, p 3.7.2.5, p 3.7.3; § 72 p-d 11–12

hääletamisõigus – vt valimisõigus

hääleõigus§ 8 p 3; § 10 p 3.3.4; § 14 p 3.2.1.4; III ptk sissejuhatus; § 56; § 57; § 60 p 3.1, p 3.3; § 64; § 79 p 3; § 103 p 4; § 104; § 107 p 3; § 124 p 14; § 130 p 1; § 156 p-d 1.1–1.3, p 4; § 161 p 4; PSRS § 4; vt ka valimisõigus

hüvitis § 25 p 2.4

– seoses volituste lõppemisega – § 134 p 8

I

immuniteet

– kohtuniku immuniteet – § 153 p 1, p 3, p 5

– Riigikogu liikme immuniteet – § 17 p 4; § 63 p 2; § 64 p 7; § 76 p-d 1.1–1.2, p 2, p-d 4.1–4.2

– riigikontrolöri immuniteet – § 138

– tunnistaja immuniteet – § 22 p 39.1

– Vabariigi Valitsuse liikme immuniteet – § 64 p 7; § 76 p 2; § 85 p 1, p 3; § 101 p 1

– volikogu liikme immuniteet – § 156 p 1.4

– õiguskantsleri immuniteet – § 145

in dubio pro reo§ 22 p 2

indemniteet

– Riigikogu liikme indemniteet – § 62 p-d 1–3, p-d 10-15; § 63 p 2; § 64 p 7; § 76 p 1.2

– volikogu liikme indemniteet – § 156 p 1.4

ineligibiliteet – vt ametite ühildamatus

inimväärikus§ 10; § 11 p 3.4; § 17 p 1, p 7; § 18 p 1, p 2, p-d 4-11; § 19 p 2, p 3.1.2; § 22 p 32.1; § 25 p 2.2.2; § 28; § 29 p 1, p 7; § 45 p 4, p 6; PSTS § 1 p 11.1, p 13.3.1, p 14.3

inimõigusII ptk sissejuhatus p 2.1.3; § 31; § 33

inkompatibiliteet – vt ametite ühildamatus

intellektuaalomand§ 39

internet § 44 p 3.2, p 3.3

interpellatsiooniõigus – vt arupärimine

isekorraldusõigus – vt enesekorraldusõigus

iseseisvus

– kohaliku omavalitsuse iseseisvus – XIV ptk sissejuhatus; § 154 p 1, p 1.2; § 155 p 2.1; § 157 p-d 1.4–1.6; § 158; § 160 p 1

– riiklik iseseisvus – § 1 p 1, p 2.3, p 2.4; II ptk sissejuhatus; § 54; § 55 p 1, p 3; § 120 p 1; § 121 p 10.2; § 124 p 7; PSTS § 1 p 14.3

iseseisvuspäev§ 7 p 4; § 33

isikuandmed§ 26 p 2, p 9.3; § 38 p 2.2; § 42 p 2; § 44 p 8, p 12

–isikuandmete kaitse – § 26 p 9.3

isikut tõendav dokument§ 35 p 4

isikuvabadus ja -puutumatus§ 20; § 21 p 2; § 25 p 2.1.5, p 2.2.1, p 2.4.2, p 3.2.1

ius sanguinis§ 8

ius soli§ 8

J

julgeolekukontroll § 43 p 13, p 13.1; § 78 p 13.2

– kohtunik – § 150 p 4.2

– riigikontrolör – § 134 p 2

– õiguskantsler – § 140 p 1.2

juurdepääs informatsioonile§ 38 p 2.2; § 44 p-d 1–17

jälitustegevus§ 10 p 3.1.4; § 22 p 38.1; § 43 p-d 10, 22; § 76 p 6

– jälitustoiming – § 33; § 43 p-d 10, 11.2, 13.2, 14, 16, 19–22

– jälitustoimingust teavitamine – § 43 p-d 20–21

järelevalveX ptk sissejuhatus; § 151; vt ka põhiseaduslikkuse järelevalve

– kohaliku omavalitsuse tegevuse üle – § 139; § 142; XIV ptk sissejuhatus; § 154 p 1.2.3; § 160

– riiklik – § 86 p 4.4, p 5; XIV ptk sissejuhatus; § 160

– teenistuslik – § 86 p 4.4, p 5; § 160

– õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadusele vastavuse üle – XII ptk sissejuhatus; § 139; § 142; § 160 p 3.3

K

kaalutlusõigus – vt diskretsiooniõigus

kaasallkiri (kontrasignatuur)§ 96 p 2

kahju § 17 p 10; § 25 p 2.1; § 53 p 4, p 6.3, p 7

– hüvitamine – II ptk sissejuhatus p 2.3; § 17 p 10; § 18 p 12; § 20 p 12.3; § 21 p 11; § 25; § 43 p-d 21–22; § 53 p 4, p 6.3, p 7, p 7.5, p-d 7.7–7.8

– keskkonnakahju – § 25 p 2.1.3; § 53 p 7.5

– materiaalne – § 17 p 10; § 25 p 2.1.1; XIV ptk sissejuhatus

– moraalne – § 17 p 10; § 25 p 2.1.2

kahtluse korral kahtlustatava (süüdistatava) kasuks otsustamise kohustus – vt in dubio pro reo

kaitse välisriikides§ 13 p 4

kaitseklausel – vt põhiseaduse täiendamise seadus

Kaitseliit§ 126 p 7

kaitsepõhiõigusII ptk sissejuhatus p 3.2.1, p 5.1.3, p 5.3.1, p 9, p 9.3, p 10.3; § 13 p-d 1–3; § 22 p 9

kaitseväe juhataja§ 74 p 9; § 78; § 104; X ptk sissejuhatus; § 126 p 3; § 127; PSRS § 6

kaitseväeteenistus§ 29; § 40 p 8; § 63 p-d 10–11; X ptk sissejuhatus; § 124; § 124 p 3 jj; § 125 p 1 jj

kaitseväe ülemjuhataja§ 34 p 5.2; § 74 p 9; § 78; X ptk sissejuhatus; § 127; § 128; PSRS § 6

kaitsevägi§ 40 p 8; § 43 p 13.1; § 57 p 6; § 58 p 2; § 60 p 7.2; § 65 p 1.3, p 14; § 78 p 16, p 18.5; § 121 p 11.2; X ptk sissejuhatus; § 124 p 13, p 18; § 125 p 1, p 6; § 126 p 3, p-d 4-6; § 127; § 128

kaitseõigus§ 21 p 6; § 22 p 1; § 43 p 12, p 14.4

kandideerimisõigus – vt valimisõigus

karistusseadus

– analoogia – § 23 p 3.2

– tagasiulatuv jõud – § 23 p-d 3.3–10

kassatsioon – vt kohus – edasikaebeõigus

kassatsioonimenetlus§ 24 p-d 6–8, p 21.3, p 22, p-d 30.1–30.4; § 149 p 11

keel § 6

– ametlik keel – § 6 p 2, p 3.1

– asjaajamiskeel – § 6 p 3.1; § 51 p 2; § 52; § 60 p 7.5

– eesti keel – § 6 p 1, p-d 3-4; § 8 p 14.1; § 29 p 4.3; § 36 p 5; § 37 p 5; § 49 p 9; § 51; § 52; § 60 p-d 7.4–7.6; § 134 p 2

– eesti keele erikujud – § 6 p 4

– eesti keele murded – § 6 p 4

– eesti kirjakeel – § 6 p 4

– eesti viipekeel – § 6 p 4

– riigikeel – § 6 p 4; § 49 p 9; § 51 p 2; § 52 p 1; § 60 p 7.5

– viibeldud eesti keel – § 6 p 4

– võõrkeel – § 6 p 3.2, p 4; § 51 p 2; § 52

– vähemusrahvuse keel – § 49 p 2, p 4, p 7, p 9; § 51 p-d 3–5; § 52 p-d 3–4

– väliseestlaste keel – § 6 p 4

kehaline puutumatus§ 10 p 3.1.1

keskkond§ 5 p 3–6; § 25 p 2.1.3; § 28 p 6.2.1; § 34; § 53; § 159 p 1.1

– tehiskeskkond § 5 p 3

keskkonnaalane põhiõigus§ 5 p 6; § 53 p 8

kestev võimetus ülesandeid täita§ 83 p 1.1, p-d 6.1-6.2; § 131 p 9

karistusjärgne kinnipidamine – vt preventiivne kinnipidamine

kinnipidamine§ 18 p 11; § 20; § 21; § 25 p 2.2.1; § 34 p 5.7; § 44 p 5

– preventiivne – § 20 p 14.4

kirik – vt usuühing

koalitsioon – vt Riigikogu – koalitsioon

– koalitsioonivalitsus – § 60 p 3.8.2

kodakondsus§ 1 p 3.2; § 2 p 5; II ptk sissejuhatus; § 8; § 9 p 2, p 3.1.1; § 12 p 1.1.1, p 1.8, p 2.1.1, p 3.1.1; § 31 p 11, p 14; § 50 p 4; III ptk sissejuhatus; § 57 p 8, p 12; § 60 p 7.6; § 64 p 6.1.1; § 78 p 12; § 79 p 3; § 156 p 4

– kaotamine – § 8; § 57 p 12; § 64 p 6.1.1

– omandamine – § 8 p-d 5–6

– taastamine – § 8 p 1

– õigus kodakondsusele – § 8

– äravõtmine – § 8 p 16

kodakondsuseta isik§ 8; § 9; § 26 p 10; § 28; § 29; § 30; § 31 p 11, p 14; § 33 p 4; § 37 p 2.4; § 44 p 17; § 48 p 1; § 55

kodu

– advokaadi- ja notaribüroo läbiotsimine – § 33; § 43 p 12.1

– jälgimis- ja salvestusseadmete paigaldamine – § 33; § 43 p 11.2

– kodu puutumatus – § 19 p 3.1.2; § 26; § 33

– kodu puutumatuse riive haldusmenetluses – § 33

– kodu puutumatuse riive kriminaalmenetluses – § 33

– läbiotsimine – § 33

– maksuhalduri õigused – § 33

– mõiste – § 33

– politsei õigused – § 33

– varjatud sisenemine – § 33; § 43 p 11.2

– õigus kodu puutumatusele – § 33

kogunemisvabadus§ 1 p 4; § 47; § 48 p-d 1–2; § 124 p 15; § 129 p 2; § 130 p 1, p 4

kohalik kogukondXIV ptk sissejuhatus; § 154 p 1.4.1, p 3.1; § 156 p 2, p 2.2, p 4; § 160 p 1.2

kohalik omavalitsus§ 1 p 2.1; § 2 p 4, p-d 6-7; II ptk sissejuhatus; § 14; § 28; § 30; § 37; § 42; § 44; § 46 p 9; § 51; § 52; § 56 p 12; § 59 p 2.2; § 63 p 5.4; § 75 p 5.2; § 86 p 4.4; § 99 p 1; XIV ptk sissejuhatus; § 154; § 155; § 156; § 157; § 158; § 159; § 160

– finantseerimine – § 154; § 157 p 1.4-1.6

– korraldus – § 2 p 4, p 6; § 56 p 12; XIV ptk sissejuhatus ; § 154; § 155; § 156 p 1.1, p 1.2; § 158 p 1; § 160

– mõiste – XIV ptk sissejuhatus

– põhiseaduslik garantii – § 25 p 2.3.1; XIV ptk sissejuhatus; § 154 p 1.3.1, p 1.4, p 4.3.3.2; § 157 p 1, p 1.6

– tegutsemise iseseisvus (autonoomia) – § 2 p 4, p 6; § 14 p 2.2.4; XIV ptk sissejuhatus ; § 154; § 156 p 2.2; § 157 p 1; § 158 p 2; § 160 p 1, p 2.5

– universaalpädevus – § 154 p 1, p 1.1; § 156 p 1.2

– õigusaktid – § 14 p 2.2.4; § 15 p 5.2.2; § 59 p 2.2; § 142; § 143; § 152 p 3.1; § 154 p 1.2.2, p 1.3.2, p 3.3; § 156 p-d 1.3–1.4, p 3; § 157; § 160 p 1.2, p-d 2.2–2.4

kohalikud koormised – vt koormis

kohalikud maksud – vt maks

kohalikud valimisliidud§ 156 p-d 2.1–2.2

kohaliku elu küsimused§ 14 p 2.2.4; § 64 p 5.4; XIV ptk sissejuhatus; § 154; § 156 p 2.2, p-d 4.1-4.2; § 157 p 2.3; § 158 p 1; § 159; § 160 p 1

kohaliku omavalitsuse volikogu§ 63 p 5.4; § 64 p 4.2; § 75 p 5.2; XIV ptk sissejuhatus; § 154 p-d 1.2.1–1.2.2, p 1.4.1; § 156; § 157; § 158 p 1; § 159 p 5.3

– volikogu liige – § 44 p 12; § 63 p 5.4; § 64 p 4.2; § 75 p 5.2; § 156

– volikogu valimised – § 48 p 8; § 56 p 12; § 64 p 4.2; § 104; § 125 p 9; § 131; XIV ptk sissejuhatus; § 156; PSRS § 6

kohaliku omavalitsuse üksus§ 2 p 4, p-d 6-7; § 14 p 2.2.4; XIV ptk sissejuhatus ; § 154; § 155; § 156; § 157 p 1.5; § 158; § 159; § 160 p 1, p-d 1.1-1.2, p-d 2.4–2.5

– eelarve – § 154 p 2.1.1, p 2.3; § 157; § 158; § 159 p 1

– jagunemine – § 156 p 3

– liidud – § 157 p 1.6; § 159; § 160 p 2.3

– moodustamine ja kaotamine – § 155 p 3; § 156 p 3; § 158

– piiride muutmine – § 156 p 3; § 158

– ühinemine – § 156 p 3, p 4

– ühisasutused – § 159

kohtualluvus – vt kohus

kohtuasi – vt kohus

kohtuistungi avalikkus§ 24 p-d 15–18, p 21

kohtumenetlus – vt kohus

kohtumenetluslikud põhiõigused§ 22

kohtunik§ 24; § 25 p-d 2.3.2–3.2.1; § 29 p 4.3; XIII ptk sissejuhatus; § 146 p 3 jj; § 147 p 1 jj

– ameti eluaegsus – § 147 p 2, p 3

– ametikitsendused – § 63 p 8; § 147 p 3

– ametipalk – § 147 p 10

– ametisse nimetamine – § 78 p 15; § 90 p 3.2.3; XIII ptk sissejuhatus; § 146 p 2; § 147; § 150; PSRS § 6

– ametist tagandamine – § 146 p 12; § 147 p 7 jj

– ametist vabastamine – § 147 p 2 jj

– distsiplinaarvastutus – § 147, p 5, p 14, p 15; § 139 p 12.1

– erapooletus – § 24 p 2, p 4.5; § 146 p 16, p 20; § 147

– ettevalmistusteenistus – § 150 p 5, p 5.1, p 6

– immuniteet – § 153 p 1, p 3, p 5

– kohustused – § 21 p 5; § 146 p-d 11–12, p 17; § 147 p 13, p 17

– kriminaalvastutusele võtmine – § 147 p 4; § 153 p-d 1–2

– rahvakohtunik – § 147 p 18; § 149 p 7

– sotsiaaltagatised – § 147 p 3.4, p 8, p 10

– sõltumatus – § 25 p 3.2.1; § 146 p 17 jj; § 147 p 2 jj

– sõltumatuse tagatised – § 147 p 2, p 8, p 10, p 12

– üleviimine – § 147 p 10

kohtunikuabi § 146 p 3; § 149 p 7

kohtusüsteem§ 2 p 5; § 24 p 4, p 4.3, p 26; § 148

kohtutäitur§ 3 p 2.1.3

kohtuvigade parandamine§ 149 p 2, p-d 10–11

kohtuvõim – vt riigivõim

kohus

– apellatsioonikohus – § 149 p 2, p 9, p-d 11–12

– asja arutamine ainuisikuliselt – § 149 p 7

– asja arutamine kollegiaalselt – § 149 p 3, p 7

– distsiplinaarkolleegium – § 147 p-d 4–5, p 14.1, p-d 15–16

– edasikaebeõigus – § 24 p 14, p 26 jj

– enda kohtuasja arutamise juures oleku õigus – § 24

– erikohus – XIII ptk sissejuhatus; § 148 p 4, p 6

– esimese astme kohus – § 15 p 5.2; § 24 p 4.2, p 6, p 11, p 13, p 21.1, p 27, p 29.2, p 30.1; § 147 p 15; § 149 p 2, p 3 jj

– halduskohus – § 15 p 2.2.1, p 5.2.2; § 24 p 4.2, p 7, p 30.1, p 30.4; § 146 p 6; § 148 p-d 1–6; § 149 p-d 3–6, p 13, p 23; PSRS § 6 p 1

– kohtualluvus – § 24; § 149 p 6

– kohtuasi – § 15; § 22 p 4.3; § 24

– kohtuasja arutamise avalikkus – § 24 p-d 15–19

– kohtuotsuse kuulutamise avalikkus – § 24 p 22

– kohtuistung – § 21 p 9; § 22 p 18; § 24

– kohtumaja – § 147 p 3; § 148 p 2, p 3; § 149 p 6

– kohtumenetlus – § 14 p 3.2.1.2; § 15 p-d 1.2–1.3, p 2, p-d 2.1-2.2, p-d 4.1.2-4.1.4; § 21 p 6; § 22 p 1, p 4.1, p 4.3, p 11, p 17, p 30, p 39, p 39.2, p 41; § 23; § 24; § 34 p 5.1; § 35 p 3

– kärbitud kohtumenetlus – § 22 p 38.3

– kohtuotsus – II ptk sissejuhatus; § 15 p 4.1.1, p 5.2; § 20; § 22; § 23; § 24; § 35; § 45 p 19; § 57 p 13; § 82 p 2; § 85 p 3; § 90 p 4.2.5; § 92 p 7.1; § 99 p 2.5; § 101

– kohtusse pöördumise õigus – § 15 p 1.2, p 1.4, p 2.1.1, p 2.3; § 25 p 1; § 43 p 20; § 60 p 15; § 65 p 2.5.2; § 69 p 9, p 10.3

– maa- ja linnakohus – § 148 p 1, p 2, p 3; 149 p 3, p-d 4–6, p 8, p 12

– pretsedent – § 147 p 7; § 149 p 13

– põhiseaduslikkuse järelevalve kohus – § 149 p 13, p 15, p 20, p 21, p 32; § 150 p 9; § 152 p 3, p 3.1, p 4; § 153 p 5

– pädev – § 20 p 12.4

– Riigikohus – vt Riigikohus

– ringkonnakohus – § 82 p 2.2

– sõltumatus – § 20 p 12.4, p 14.5, p 16.5; § 25 p 3.2.1; § 146 p 2, p-d 14–17

– teise astme kohus – § 24 p 21.2; § 149 p 2 jj

– vahekohus – § 24 p 4

kollektiivlepingud§ 29 p 8.1 jj

kolmas akt – vt põhiseadus

kolmikmõju – vt põhiõiguste kolmikmõju

konstitutsioonikohus – vt Riigikohus

konstitutsionaalne (konstitutsiooniline) seadus§ 11 p 2.1.1; VII ptk sissejuhatus; § 104; § 110; § 112 p 1; § 113 p 4; § 117 p 1; § 120 p 3; § 123 p 7; § 137 p 1

kontinuiteet (õiguslik järjepidevus)§ 122 p 6.1

koolid§ 154 p 1.4.1.2, § 159 p 4

– erakoolid – § 37 p 1, p 2.10, p 3, p 4.2

– huvikoolid – § 154 p 1.4.1.2

– koolikohustus – § 37 p 5

– põhikoolid – § 154 p 1.4.1.2

– üldhariduskoolid – § 37 p 2.8; § 154 p 1.4.1.2

– ülikoolid – § 9 p 5.2.2; § 14 p 2.2, p 3.2.1.3; § 37 p 2.6; § 38

koormis§ 113; § 124 p 1; § 128 p 9; § 130 p 1

– kohalikud koormised – § 113 p 8.1; § 157

kooselu § 22 p 33; § 27 p 13

koosolek – vt kogunemine

kriisiklausel – vt kaitseklausel

kriminaalvastutusele võtmine§ 68 p 4.5; § 104; § 139

– kohtunik – § 153 p 1 jj

– Riigikogu liige – § 64 p 5.2; § 76 p-d 3–4; § 139 p 11.1

– riigikontrolör – § 139 p 11.1

– Vabariigi President – § 65 p 1.3; § 85 p 1 jj; § 139 p 11.1

– Vabariigi Valitsuse liige – § 65 p 1.3; § 101 p 3; § 139 p 11.1

– õiguskantsler – § 78 p 22; § 145

kriminaalmenetlus § 25 p 2.2.1, p 2.2.3, p 2.3.2

– kriminaalmenetlust välistavad asjaolud – § 23 p 20

kunstivabadusII ptk sissejuhatus; § 38

kuriteo toimepanemise ajal kehtinud ja karistusseaduse alusel täpselt määratletud karistamise lubatavus – vt nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, paevia

kutseõpe§ 29 p 6

kvoorum – vt Riigikogu – otsustusvõimelisus

kõlblus§ 24; § 26; § 33; § 38 p 4.4; § 40 p 5; § 45; § 47

kõrgeim riigivõim – vt suveräänsus

L

laenII ptk sissejuhatus; § 106 p 5; § 112 p 3; § 115 p 4.7, p 6; § 116 p 7; § 121 p 3, p 11.1; § 157 p 1.6

laps

– lapse ja vanemate suhted – § 26 p 9.2, p 9.5

– lapse töötamine – § 29 p 4.3

legaalsuse põhimõte – vt õigusriik

legitimatsioon – vt demokraatia

liikumisvabadus§ 34 p-d 2–3, p 5 jj; § 35 p 2; § 36 p 2; X ptk sissejuhatus; § 124 p 15; § 129 p 2, § 130

linnakohus – vt kohus

lipp – vt riigi sümbolid

lisaeelarve§ 92 p 8.2; § 115; § 116 p 2, p 4; § 117 p 1, p 3; § 128 p-d 9–10; § 157 p 1.1; vt ka riigieelarve

litsentseerimine § 45 p 13, p 14

looduskeskkond – vt keskkond

loodusvarad ja loodusressursid§ 5 p-d 2–5; § 53 p 8.3, p 8.7

– säästlik kasutamine – § 5 p 5; § 53 p 6 jj

loodusõnnetus§ 34 p 5.3

loovutamine – vt väljaandmine

lõiv – vt riigilõiv

läbiotsimine§ 26 p 9.1; § 33 p 5, p-d 7-10, p 13.2; § 43 p 11.1, p 12.1

lähenemiskeeld§ 34 p 5.1

läänimine§ 3 p 2.1.3

M

maakohus – vt kohus

maakond§ 2 p-d 5–7; § 155; § 158 p 1; § 159 p 3.1; § 160 p 2.3

Maanõukogu (ka Ajutine Maanõukogu)IV ptk sissejuhatus; VI ptk sissejuhatus; XI ptk sissejuhatus

Maavalitsus (Eesti Maavalitsus)VI ptk sissejuhatus

maavalitsus§ 86 p 4.4; § 160 p 2.6

maine (reputatsioon)§ 17 p-d 2–3, p 7; § 45 p 19

majanduskontroll§ 132 p-d 1–5, p 7, p 10; § 160 p 2.5

maks

– kohalik maks – § 59, p 2.2; § 154 p 2.1.1, p 2.1.2.1; § 157 p 1, p 1.2

– riiklik maks – § 113 p-d 2–7; § 130 p 1; § 157 p 1.2

mandaat§ 62 p 4, p 5

– imperatiivne – § 62 p 4, p 5

– mandaadiga ühitamatuse põhimõte – § 63 p 4

– vaba mandaat – § 10 p 3.3.1; § 62 p-d 1–4, p 6-9; § 63 p-d 2–3; § 64 p 5.5; § 71 p 9; § 156 p 3

meditsiiniasutus§ 16 p 3.2, p 3.3

meditsiini- ja teaduskatse § 18 p-d 14–15

ministeerium § 86 p 1.2, p 4.4, p 6.1; § 88 p-d 2–3; § 89 p 5.2; § 90 p 1, p 3.2.2; § 93 p 1.1, p 1.2; § 94, p-d 1-3; § 95 p 2; § 114 p 2; § 117 p 2

minister§ 59 p 2.2; § 63 p 5.3; § 64 p 3.1

– ametisse nimetamine, ametisse astumine ja ametist vabastamine – § 78 p 12; § 90 p 4.3; § 93 p 1.1

– asendamine – § 93 p 2.1 jj; § 94 p-d 4.1–4.4; § 89 p 3.1; § 93 p-d 4.1–4.4; § 101 p 3

– portfellita minister – § 88 p 2; § 89 p 5.3; § 94 p 5.1 jj

– pädevus – § 87 p 3; § 93 p 2.2; § 94 p 3; § 95 p 2

– teine minister – § 88 p 2.1; § 94 p 2

mittetulundusühing§ 9 p 3.3.2, p 5, p 5.1.1; § 19 p 3.1.1; § 40 p 10; § 48 p 4, p 7; § 159

mobilisatsioon§ 54 p 7, p 9; § 65 p 14; § 78, p 7, p-d 19-20; § 106 p 2; X ptk sissejuhatus; § 124 p 10; § 128

mootorsõiduki juhtimisõigus§ 16 p 3.2; § 34 p 2.1, p 5.1

muu riigielu küsimus§ 65 p 15; § 105 p-d 6–9, p 11

mõistlik aeg § 21 p 9

– mõistlik menetlusaeg – § 25 p 1.2, p 2.2.3

mõttevabadus§ 19 p 3.1.2; § 40 p-d 1–4; § 124 p 5

märgukiri § 44 p 9; § 46 p 3, p 7, p-d 5-6; § 142 p 5.2; 160 p 2.3

määratlemata õigusmõiste§ 3 p 2.3.1.1

määrus§ 3 p-d 2.3.1.1–2.3.1.2, p 2.3.2; § 9 p 5; § 10 p 3.4.4; § 14 p 2.2.4; § 15 p 4.1.1, p 4.1.3.1, p 4.1.3.2, p 5.2.2 jj; § 59 p 2.2; § 112 p 4; § 152 p 3.1.2; XIV ptk sissejuhatus; § 154 p 1.2.2, p 3.3; § 160 p 1.2, p 2.3

N

nakkushaigus§ 20 p 16.1, p 16.6; § 29 p 5.2; § 34 p 5.4; § 36 p 6; § 47; § 87 p 3

naturalisatsioon – vt kodakondsus

ne bis in idem§ 23

nemo tenetur se ipsum accusare§ 22 p 28 jj

neutraalsuse ja erapooletuse printsiip § 40 p 13

nimi § 19 p 3.1.2.1; § 24 p 4.3; § 26 p 9.2;

normikontroll – vt põhiseaduslikkuse järelevalve

normiloov funktsioon§ 59 p 1, p-d 2.1–2.3

nullum crimen, nulla poena§ 23 p-d 1–6

O

olulisuse põhimõte – vt parlamendireservatsioon

omand§ 32

– asi (kehaline ese) – § 32

– intellektuaalne omand – § 32

– kaitse – § 34 p 5.1

– kasutamine – § 25 p 2.2.3; § 53 p 1

– kitsendused – § 3 p 2.3.1.2

– omandamisõigus – § 32

– omandireform – § 25 p 2.1.5; § 32 p 4.4

– puutumatus – § 25 p 2.2.1; § 32 p 3, p 6

omandamine§ 32 p 6; § 37 p 2.2, p 2.5 jj; § 49 p 5

omandi omaniku nõusolekuta võõrandamine § 32

– vormiline (formaalne) – § 32

– sisuline (majanduslik) – § 32

omandiõigus§ 14 p 3.2.1.1; § 25 p-d 2.2.1, 2.2.3, 2.4.1; § 32

omavoli§ 10 p 3.4.3; § 13 p 5; § 41 p 4; XIV ptk sissejuhatus; § 157 p 2

ombudsman – vt õiguskantsler

opositsioon – vt Riigikogu

P

pacta sunt servanda (lepingute täitmise kohustuslikkus)§ 3 p 3.1.2; § 10 p 3; § 14 p 2.2.1; § 121 p 9; § 123 p 6, p 8

parlamendireservatsioon (olulisuse põhimõte)§ 3 p 2.3.1.1; II ptk sissejuhatuse p 9.1.1; § 11 p 2.1.1; § 12 p 2.2.2; § 157 p 2

parlament§ 10 p 3.4.2; § 14 p 2.2.1; § 60 p 2.1, p 3.8.2; § 61 p 3.2; § 69 p 11; § 72 p 4, p 9; § 74 p 5; § 78 p 9.1, p 10.2; § 86 p 4.2; § 92 p 5; § 97 p 3.1; § 120 p 4, p 4.2, p 5; § 156 p 3

parlamentarismVI ptk sissejuhatus; § 59 p 3; § 86 p 2

parlamentaarne kontroll – vt demokraatia

pealinn§ 7 p 4; § 155 p 2.2

peaminister§ 59 p 4.3.2

– eriõigused – § 93 p 1.1

– peaministri asendamine – § 93 p 2.1

– peaministrit asendav minister – § 93 p 2.1 jj; § 98 p 4

– peaministrikandidaat – § 59 p 3; § 65 p 2.4.1, p 6; § 78 p 11; § 86 p-d 4.1–4.2; § 89 p 1.2, p 3.1 jj; § 90 p 3.1; § 97 p 3.2

– umbusalduse avaldamine – § 60 p 5.3; § 65 p 2.4.1

– volitused – § 93 p 1.2

perekondII ptk sissejuhatus p 1.2; § 10 p 3.2.1; § 26; § 27; § 29 p 6; § 32 p 7

– lasterikkad pered – § 28 p 9

– riigipea perekond – § 82 p 5.2

perekonnaelu § 26; § 130 p 1; § 43 p 1, p 6, p 9

piinamine § 18 p-d 4–5, p 9

piiriklausel II ptk sissejuhatus p 8

– kvalifitseeritud piiriklausel – II ptk sissejuhatus p 8

– lihtne piiriklausel – II ptk sissejuhatus p 8

piirilepingud (Eesti-Vene 2005. a) – § 122 p 6.1

planeering § 32 p 4.1

poliitiline reklaam§ 44 p 3.3

polügraaf – vt valedetektor

positiivne kohustus§ 17 p 8; § 18 p 6; § 45 p 12

prima facie kaebus § 18 p 8

printsiibid – vt põhiseaduse (põhi)printsiibid

proportsionaalsusPSTS § 1 p 13.3.1

– kontrolli intensiivsus – § 11 p 3.3.4

– mõõdukus – § 11 p 3.3

– proportsionaalsus (kitsamas tähenduses) – vt mõõdukus

– põhimõte – II ptk sissejuhatus p 1.1, p 9.1.2; § 9 p 3.2, p 5, p 6; § 10 p 3.4; § 11 p 3, p 3.3, p 3.4, p 4.2; § 13 p 3.4; § 14 p 3.2.1.2; § 15 p 2.4; XIV ptk sissejuhatus; § 154 p 1.3.1; § 156 p 2; § 158 p 1; § 160 p 1.3, p 2

– põhiõiguste piiramine – § 3 p 2.3.1.1; II ptk sissejuhatuse p 1.1, p 9.1.2; § 25 p-d 2.2.1–2.2.2, p 3.3; § 28; § 57 p 6; § 63 p 6.1; § 128 p 2; § 154 p 1.4.1.2

– sobivus – § 11 p 3.1

– vajalikkus (kitsamas tähenduses) – § 11 p 3.2

– valimiste proportsionaalsus – vt valimised

psühhiaatriline ravi§ 20 p-d 16.1–16.5

puudus § 28

– abivajadus – § 28

– toimetulekuraskus – § 28

puuetega inimeste kaitse§ 28 p 9

põhikohustusII ptk sissejuhatus p 2.3; § 19 p 4; § 25 p 1; § 27 p 4, p 27, p 28, p 29, p 30.2, p 31, p 37.2, p 41, p 43.1; § 53 p 1; § 54 p 1; § 55; § 124 p 3

põhiseadus

– aluspõhimõtete austamine – PSTS § 1 p-d 1–2; Põhiseaduse aluspõhimõtete austamine kui Euroopa Liitu kuulumise tingimus; PSTS § 2 p 11.1, p 21

– aluspõhimõtted – preambul; § 10 p 3; PSTS § 1 p-d 1–2; alaptk 2.2.2. Põhiseaduse aluspõhimõtete õiguslik tähendus; alaptk 2.2.3. Põhiseaduse aluspõhimõtete sisustamine; PSTS § 2 p 19.4, p 34, p 35

– juriidilise ekspertiisi komisjon – § 65 p 2.4.1; PSTS sissejuhatuse p-d 1–4

– kolmas akt – PSTS sissejuhatus p 14

– mõte – § 10 p 2; § 19 p 2; § 60 p 7.1, p 7.6; § 62 p 13; § 64 p 4.1; § 78 p 11, p 12; § 89 p 6; § 92 p 7.2; § 96 p 2; § 121 p 10.1; § 127 p 2

– põhiseaduse ülimuslikkus – § 1 p 2.2; § 3 p 2.2; § 123 p-d 10–13;

– sätete toime peatumine – PSTS § 2 p 19.3

– täiendamine – vt põhiseaduse täiendamise seadus

põhiseaduse muutmineI ptk üldsätted; § 78 p 10; § 156 p 3; XV ptk sissejuhatus; §-d 161–168; PSTS sissejuhatuse p 8, p-d 13-14; PSTS § 1 p 14.3; PSTS § 3

– rahvahääletusega – vt rahvahääletus

– Riigikogu kahe järjestikuse koosseisu poolt – XV ptk sissejuhatus; § 161 p 1; § 163 p 1, p 3.3; § 165 p-d 2–4

– Riigikogu poolt kiireloomulisena – § 161 p 1, p 4; § 163 p 1, p 3.4; § 166

põhiseaduse (põhi)printsiibidpreambul; I ptk üldsätted; § 1 p 2.4, p 4; § 10 p 3

– demokraatia – vt demokraatia

– inimväärikus – vt inimväärikus

– printsiipide tähendus – I ptk üldsätted

– põhiõiguste ja -vabaduste austamine – PSTS § 1 p 13.3.1

– rahvasuveräänsus – vt suveräänsus

– rahvusriik – § 1 p 2.4; § 10 p 3, § 11 p 3.4

– riigisuveräänsus – vt suveräänsus

– seaduslikkus – vt õigusriik

– sotsiaalriiklus – I ptk üldsätted; § 10 p 3, p 3.2, p 3.4; § 11 p 3.4; § 28 p 1, p 3; § 54 p 2; § 113 p 7; PSTS § 1 p 13.3.1

– unitaarriiklus – § 2 p-d 4–5; § 160 p 1

– vabadus – vt vabadus

– vabariiklik valitsemisvorm – I ptk üldsätted

– võimude lahusus ja tasakaalustatus – I ptk üldsätted; § 4; § 10 p 3.4, p 3.4.2; § 14 p 4; XIV ptk sissejuhatus

– võrdsus – § 10 p 3.6; § 11 p 3.4; § 12 p 1.5, p 1.6; § 19 p 2

– õiglus – vt õiglus

– õigusriik – vt õigusriik

põhiseaduse täiendamise seadus (PSTS)

– kaitseklausel – PSTS sissejuhatus p 17; PSTS § 1 p 1; Põhiseaduse kaitseklausli saamislugu; PSTS § 2 p 19.5

– rahvahääletus – PSTS sissejuhatuse p-d 9–12

– õigusjõud – PSTS sissejuhatus p 14

põhiseaduslik institutsioon§ 4 p-d 6.1–6.3; § 117 p 2, p 4, p 5; XII ptk sissejuhatus; XIV ptk sissejuhatus; § 160 p 2.1

põhiseaduslik kord§ 48 p-d 20–21; § 54 p 2, p 3; § 160 p 2.3

põhiseaduslikkuse järelevalve§ 70 p 3.1; § 73 p 3; XII ptk sissejuhatus; § 139; § 143; § 149 p 22 jj; XIV ptk sissejuhatus; § 154 p 1.4.1.3, p 3.1; § 160 p 2.1, p 2.3

– abstraktne normikontroll – § 107 p 4, p 22; § 139 p 2.1; § 149 p 23, p 28; § 160 p 2.3

– eelkontroll – § 105 p 12; § 107 p 22; § 109 p 7; § 141 p 2 jj

– erakonna tegevuse lõpetamine – § 48 p 22; § 146 p 12; § 149 p 30

– individuaalne põhiseaduslik kaebus – § 149 p 27

– järelkontroll – § 149 p 23; § 160 p-d 2.3–2.4

– konkreetne normikontroll – § 149 p 16 , p-d 28–29

– normikontroll – § 149 p 23; § 152 p 4, p 5.3

– riigivõimusiseste konfliktide lahendamine – § 149 p 31

– seaduse või muu õigusakti kehtetuks tunnistamine – § 15 p 7; § 113 p 7; § 123 p 8; XIV ptk sissejuhatus; § 154 p 1.4; § 160 p 2.3

– välislepingu kontroll – § 149 p 30.1

põhivabadus – vt vabaduspõhiõigus

põhiõigus

– adressaat – II ptk sissejuhatuse p 4.2; § 14 p-d 1–2; § 38 p 2.5

– arenguklausel – § 10 p 1, p 2

– esemeline kaitseala – II ptk sissejuhatuse p 6.1

– isikuline kaitseala – II ptk sissejuhatuse p 6.2; § 9 p 5

– kaitseala – II ptk sissejuhatuse p 6

– kandja – II ptk sissejuhatus p 4.1; § 9 p 3, p 5; § 11 p 4.1, p 4.2; § 13 p 2.1.2, p 3.4; § 38 p 2.5

– kolmikmõju – § 3 p 2.1.1; § 13 p 2.1.2; § 19 p 5

– kontrolliskeem – II ptk sissejuhatuse p 10

– loobumine – § 9 p 3.4

– mõiste – II ptk sissejuhatuse p 2.1

– olemus – § 9 p 5.3

– olemuse moonutamise keeld – § 11 p 4, p 4.2

– piiriklausel – vt seadusereservatsioon

– põhiõigusealisus – § 9 p 3.3.2

– põhiõigusnorm – II ptk sissejuhatuse p 5

– põhiõigusvõime – II ptk sissejuhatuse p 2.3; § 9 p 3.3.1; § 38 p-d 2.4, 3

– riive (kitsendus, sekkumine) – II ptk sissejuhatuse p 7; § 3 p 2.1.3; § 11 p-d 1–2; § 25 p 3

– sotsiaalne – II ptk sissejuhatuse p 3.2.3, p 10.5

– subjektiivne õigus – II ptk sissejuhatuse p 2.1.1, p 2.1.2

– tagamine – § 14 p 2.3, p 3.1; § 160 p 2.3

– tähtsus – II ptk sissejuhatuse p 1, p 1.1

põhiõigus heale haldusele – vt põhiõigus korraldusele ja menetlusele

põhiõigus korraldusele ja menetlusele

– isiku kohtlemine subjektina – § 10 p 3.1.6

– kontrolliskeem – II ptk sissejuhatuse p 10.4

– mõiste – II ptk sissejuhatuse p 3.2.2; § 14 p 3

– kõrgeima riigivõimu teostamisega seotud õigused – § 14 p 3.2.1.4

– riive põhiseaduspärasus – § 14 p 3.5

– õigus eraõiguslikele pädevustele – § 14 p 3.2.1.1

– õigus heale haldusele – § 14 p 3.2.2; § 139 p 9.1

– õigus korraldusele kitsamas tähenduses – § 14 p 3.2.1.3

– õigus menetlusele kohtus ja täitevvõimu organis – § 14 p 3.2.1.2

põhiõiguste piiramine – vt proportsionaalsus

põhjendamiskohustus § 46 p-d 3, 4

põhjendatud kahtlus § 20 p 14.2, p 14.7; § 21 p-d 8–9

pärimisõigus§ 14 p 3.2.1.1; § 32 p 7

– perekonna pärimisjärgluse põhimõte – § 32

pönaalne mateeria§ 23 p 17

püsielanik§ 51 p-d 4–5; § 52; § 156 p 1.3; vt ka elukoht

R

rahaVIII ptk sissejuhatus; § 111; § 156 p 1.4; § 157 p-d 1.2–1.3 , p 1.5; vt ka euro

– emiteerimise ainuõigus – § 111; PSTS § 2 p 26

rahvaalgatusIII ptk sissejuhatus; § 103 p 4; § 156 p 1.3; XV ptk sissejuhatus; § 161 p 3; PSRS § 8 p 2

rahva enesemääramisõiguspreambuli p-d 2–3, p 6; § 1 p 2.4, p-d 3.1–3.2

rahvahääletusI ptk üldsätted; § 1 p 2.4, p 3.3; § 3 p 4; § 8 p 3; § 14 p 3.2.1.4; III ptk sissejuhatus; § 56 p 1, p 5, p 9, p 11, p 13; § 57 p-d 6–7, p 10 jj; § 58 p 1, p 4; § 59 p 2.2 ; § 60 p 5.3; § 65 p 3; § 78 p 5.2, p 8.1.1; § 103 p 4; § 104; § 105; § 113 p 4; § 115 p 1; § 116 p 7; § 117 p 1; § 121 p 4.2; § 122 p 1; § 123 p 11; § 131 p 4; § 139 p 4.2; § 156 p 1.3; § 158 p 2; § 162; § 163 p 2, p-d 3.1-3.2; § 164 p-d 2–7; PSRS § 1 p-d 1–2; PSRS § 5; § 8; § 9

rahvaküsitlus§ 56 p 13; § 158 p 7

rahvas preambuli p-d 1–2, p 6, p 14, p 16, p 18; I ptk üldsätted; § 1; § 7 p 4; § 10 p 3.3; III ptk sissejuhatus; § 56 p-d 1–3 jj; § 57 p-d 1–3 jj; § 58 p-d 1–3; § 59 p 1, p 2.2.; § 65 p 10; § 72 p 4; XIV ptk sissejuhatus; PSRS § 1 p 1; PSRS § 5

RahvuskoguIV ptk sissejuhatus; XV ptk sissejuhatus

rahvuskultuur§ 38 p 4.5; § 50

rahvuskuuluvus§ 37 p 5; § 49

rahvuslik identiteet§ 49

rahvuslik rikkus§ 5 p 4, p 5.1.2

rahvuslipp§ 7 p 2, p 3

rahvusriik – vt põhiseaduse (põhi)printsiibid

Rahvusvaheline Kriminaalkohus§ 36 p 4.1

rahvusvaheline kriminaalõigus§ 23 p 2

rahvusvaheline organisatsioon§ 1 p-d 2.2–2.3; § 28 p 5.1.1; § 39 p 2; § 63 p 5.5; § 75 p 5.2; § 106 p 6; § 120 p 1; § 159 p 5

rahvusvaheline suhtlemine – vt välissuhtlemine

rahvusvaheline õigus

ius cogens § 3 p 3.1.1

– rahvusvaheline avalik õigus – § 121 p 3

– rahvusvaheline eraõigus – § 121 p 3;

– rahvusvaheline tavaõigus – § 3 p-d 3.1–3.3, p 3.5.1, p 3.5.3

– rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud normid – § 3 p 3, p 3.1, p 3.1.1, p-d 3.2 – 3.4, p 3.5.1, p 3.5.3

– rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted – § 3 p 3, p 3.1, p 3.1.2, p 3.4, p-d 3.5.1–3.5.2

– rahvusvaheliste lepingute õigus – § 3 p 3.3, p 3.5.1

– subjektid – § 120; § 159 p 5

– ülimuslikkus – § 3 p 3.5.1, p 3.5.3; § 123 p 3 jj

rahvusvärvid§ 7 p 2

raseduse katkestamine§ 9 p 3.2; § 16 p 5;

religioon§ 12 p 3.1.6; § 29 p 4.4; § 40 p 4, p-d 7-13; § 41 p 1; § 49 p 3, p 5; § 50 p 3

riigiamet§ 63 p-d 5.1–5.5, p 6, p 8

riigieelarve§ 59 p 3; § 60 p 5.3; § 65 p-d 2.2–2.3, p 7; §-d 115–119; vt ka lisaeelarve

– eelnõu – § 87 p 2; § 92 p 8.2; § 98 p 2.2; § 115 p 1, p 5; § 116 p 2; § 117 p-d 1–2; § 118 p 4

– jõustumine – § 118 p-d 1–2

– kohaliku omavalitsuse finantseerimine – § 154 p 2, p 4; § 157 p-d 1.2–1.6

– koostamine – § 132 p 11

– muutmine – § 110; § 115 p 7; § 116 p 2, p 4

– riigieelarve kontrolli komisjon – vt Riigikogu – erikomisjonid

– tasakaal – § 92 p 8.2

– tulud ja kulud – § 92 p 8.2; § 157 p 1.2

– täitmise aruanne – § 87; § 115 p 1; § 117 p 5; § 135 p 1

– vastu võtmata jätmise tagajärjed – § 60 p 5.3; § 78 p 5.2; § 118; § 119

– vastuvõtmine – § 104; § 115 p-d 1–2; § 117 p 3; § 118 p-d 2–3; § 119 p 2, p 4

riigigarantii§ 116 p 7; § 121 p 3, p 11.1

riigihaldus§ 2 p 6

riigi julgeolek§ 43 p 9, p 13.1; § 47 p 6, p 8 jj; X ptk sissejuhatus; § 124 p 1; § 128 p 2; § 129 p 2, p 6; § 130 p 1; § 140 p 1.2

Riigikaitse Nõukogu § 126 p 3; § 127; § 129 p 4; vt ka Kaitseliit

riigikaitseorganisatsioonX ptk sissejuhatus; § 124 p 13; § 126; § 127

Riigikantselei§ 86 p 4.4, p 6.1; § 93 p 1.1; § 95 p-d 1–2; § 133 p 3

riigi karistusvõim§ 23 p 13.2, p 21

riigikeel – vt keel

riigikirik§ 40 p 11, p 13

Riigikogu§ 59

– aseesimees – § 69 p-d 1–3, p 6.1, p 7, p 8, p 10.2; § 65 p 1.3; § 128 p 25

– avaldus – § 65 p 10; § 73 p 1.2; § 97 p 13; § 104

– deklaratsioon – § 65 p 10; § 73 p 1.2; § 104; PSRS § 1 p 3

– erakorraline istungjärk – § 68 p 1.1, p-d 3.1-3.5, p 4.1, p 4.4; § 69 p 5; § 70 p-d 1–2, p 3.1; § 71 p 12; § 78 p 7, p 19.2

– erakorralised valimised – § 60 p 1.1, p-d 5.1-5.3, p 5.5; § 78 p-d 5.2–5.3; § 86 p 4.2; § 89 p 9; § 97 p-d 10.1–10.2; § 119 p 3; § 131 p 5

– esimees – § 61 p 4.3; § 63 p 9; § 64 p 3.2, p 5.3, p 7; § 65 p 1.3; § 68 p 3.5, p 4.4; § 69 p-d 1–5, p-d 6.1-6.3, p 7, p 10.2; § 72 p 5.1; § 76 p 2; § 128 p 25

– fraktsioonid – § 62 p 14; § 64 p 5.5; § 65 p 2.4.2; § 68 p 1.2; § 69 p 9, p 10.3, p 11; § 71 p 1, p 3, p 6, p-d 8-11; § 89 p 8.2; § 97 p 7; § 103 p 1, p 3

– hääletamine – § 62 p 12, p 15; § 70 p 2, p 3.2; § 72 p-d 1–3; § 73; § 98; § 104

– istung – § 66 p 1.1, p 1.3, p 2.2, p 2.4; § 68 p 2, p-d 4.1-4.2; § 70 p-d 1–2; § 72 p-d 1–3, p-d 5.1-5.2, p-d 6–8, p 10; § 73 p 1.3; § 97; PSRS § 1

– istungjärgud – § 68 p 1.1

– juhatus – § 61 p 4.5; § 64 p 3.4, p-d 5.3-5.4, p 6.1.1, p 6.2.1, p 8.4; § 68 p 1.2, p-d 4.4-4.5; § 69 p 2, p 3, p 9, p-d 10.2-10.3; § 76 p 7.1; § 89 p 4.1, p 8.2; § 104; § 107 p 3; § 109 p 6

– volituste kestus – § 69 p 3, p-d 6–8

– juhtimisorganid – § 62 p 14; § 69 p 1, p 8, p-d 10.1–10.2

– koalitsioon – § 73 p 1.3, p 4; § 78 p 11; § 80 p 1; § 86 p 3; § 89 p-d 1.1–1.2, p 3.2; § 90 p 2; § 93 p 1.2; § 94 p 5.2; § 97 p 3.2

– kodukord – § 69; § 70; § 71; § 72; § 104; PSRS § 3

– komisjonid – § 59 p 3, p-d 4.3.2-4.3.3; § 62 p 14; § 65 p 1.3, p 2.4.2; § 68 p 1.2; § 71 p-d 1–4, p-d 5.1-5.5, p-d 6-7; § 72 p 6; § 78 p 4.1, p 13.2, p 13.5; § 100; § 103 p 1; § 104; § 117 p 3; § 127 p 8; § 132 p 6; § 141 p 2.2; § 142 p 6.1; § 163 p 5; § 164 p 2

– ajutised komisjonid – § 71 p 5.1, p 5.5

– alatised komisjonid – § 71 p-d 5.1–5.3

– erikomisjonid – § 43 p 19; § 71 p 5.4; § 132 p 6

– koosseis – § 60 p-d 1.1–1.2, p 7.6; § 61 p 1.2, p-d 3.1-3.3; § 64 p 3.1, p 3.3; § 65 p 1.3, p 10; § 66 p 1.1, p 2.1, p 2.3; § 68 p 1.1, p 3.2, p 3.3, p 3.4; § 70 p-d 1–2, p 3.2; § 71 p 12; § 73 p 2.1, p 2.3; § 74 p 2; § 75 p 2.1, p 6, p 7.1, p 7.2, p 7.3; § 76 p 4.4; § 79, p 2; § 85; VI ptk sissejuhatus; § 92; § 92 p 2; § 97; § 101; § 103; § 105 p-d 2–3; § 107 p 16; § 121 p 8, p 10.1, p 16; § 122; § 123 p 7, p 10; § 127 p 9; § 131 p 5, p 7, p 16; § 145; § 161 p 1, p 4; § 163 p 1, p 3.1, p 3.3 jj; § 164 p 2, p 4; § 165 p-d 1–2, p 3.1 jj; § 166 p-d 1–3; PSRS § 3

– korraline istungjärk – § 68 p-d 1.1–1.2, p 2, p 4.1, p 4.5; § 70 p 1

– korralised valimised – § 60 p-d 1.1–1.4.3, p-d 3.1-16; § 78 p 5.1

– kvooruminõue – § 70 p 1, p 3.1; § 71 p 12

– opositsioon – § 65 p 15.2; § 68 p 3.4; § 69 p 8, p 10.2; § 71 p 5.5, p 6, p 12; § 73 p 1.3, p 4; § 79 p 6.1; § 86 p 3

– otsus – § 15 p 2.1.1, p 4.1.1; § 65 p 2.1, p 2.3, p-d 2.4.1-2.4.2, p-d 2.5.1-2.5.2, p 8.1; § 73 p 1.2; § 87 p 3; § 89 p 4.1; § 97 p 5; § 98 p 2.1; § 103 p 4, p 8; § 104; § 105 p-d 7–8, p 11; § 121 p 3; § 128; 139 p 7; § 140 p 1.1; § 142 p 6.1; § 164 p 2

– otsustusvõimelisus – § 68 p 3.3; § 70 p-d 1–2; § 126 p 1; § 129 p 3; PSRS § 3

– pöördumine – § 65 p 10; § 73 p 1.2

– seadus – § 59 p 2.1, p 2.3, p 3; § 65 p 2.1, p 2.2; § 73 p 1.2; VII ptk sissejuhatus; § 102 p-d 1–4; § 103; § 104; § 105; § 106 p-d 3–4, p-d 8-9; § 107; § 109; § 110 p 1; § 115 p-d 1–2; § 116 p-d 2–5; § 117 p 1; § 120; § 121; § 122 p 5, p 6.1; § 123 p 7 jj; § 124; § 139; § 142; § 156 p 4

– täiendav istung – § 68 p-d 4.4–4.5; § 70 p-d 1–2, p 3.1; § 78 p 19.2

– täiskogu – § 62 p 14; § 68 p-d 4.2–4.3, p 4.5; § 71 p 4, § 72 p 6; § 73 p 1.3; § 74 p 6; § 142 p 6.1 jj

– täiskogu töö ajagraafik – § 68 p 4.3

– täiskogu töönädal – § 68 p-d 4.1–4.2, p 4.5

– täiskogu töötsükkel – § 68 p-d 4.1–4.2

– tööorganid – § 71 p 1, p 5.2; § 72 p 6

– valimised – § 1 p 3.3; § 8 p 3; § 42 p 1; § 56; § 58 p 1, p 4, p 5; § 60 p-d 1.1–1.4.3, p-d 3.1-16; § 119 p 3; § 131; § 156 p 2; PSRS § 1 p 3; § 4

– valimiste väljakuulutamine – § 60 p-d 5.2–5.3; § 78 p 5; § 131 p 15, p 16

– valimistulemuste kindlakstegemine – § 60 p 14, p 16

– valimistulemuste väljakuulutamine – § 61 p 1.2, p 2, p-d 3.1-3.2; § 66 p 1.2

Riigikogu liige

– ametite ühitamatus – § 63 p 3.3; § 66 p 1.1

– arupärimised – § 62 p 12

– asendusliige – § 60 p 10.1; § 61 p 4.3; § 64 p 2, p-d 8.1–8.4

– asendusliikme volituste lõppemine – § 64 p 8.5

– immuniteet – vt immuniteet

– indemniteet – vt indemniteet

– kriminaalvastutusele võtmine – vt kriminaalvastutusele võtmine

– tasu – § 75 p 1, p-d 2.1-2.3, p-d 3–4, p 6, p-d 7.1-7.2, p 8

– töötulupiirangud – § 75 p 1, p-d 5.1-5.3, p 6, p 7; § 104

– vaba mandaadi põhimõte – vt mandaat

– volituste algus – § 61 p-d 1.1–1.2, p-d 3.1-3.3; § 64 p 8.4

– volituste ennetähtaegne lõppemine – § 57 p 12; § 61 p 4.5; § 63 p 9; § 64 p 1, p-d 4.1-4.2, p 5, p-d 5.1-5.3, p 5.5, p 6, p-d 6.1.1-6.1.2, p 6.2.2, p 7, p 8.1, p 8.3; § 76 p 4.5; § 119 p 3; § 131 p 7

– volituste lõppemine – § 61 p-d 1.1–1.2, p-d 3.1–3.3

– volituste peatumine – § 63 p 9; § 64 p-d 1–2, p-d 3.2-3.4, p 5.4, p 7, p 8.1; § 76 p 4.5

– volituste taastumine – § 64 p 8.5, p 9

– võrdne kohtlemine mandaadi teostamisel – § 62 p-d 8–9; § 71 p 9, p 10.1

Riigikohtu esimees § 61 p 4.4; § 65 p 1.3; § 146 p 19; § 149 p 21; § 150 p 10, p 15; § 153 p 1, p 5; PSRS §-d 5–6

Riigikohtu liige § 65 p 1.3; § 146 p 2; § 147 p 3; § 150 p 1, p 8 jj; § 153 p 5; PSRS §-d 5–6

– kriminaalvastutusele võtmine – § 65 p 1.3; § 139 p 11.1

Riigikohus XIII ptk sissejuhatus; § 146 p 3, p 4, p 19; § 147 p 9, p 13; § 148 p 1

– pädevus – § 60 p-d 15.1–15.3; § 61 p 4.5; § 64 p 4.3, p 5.4, p 6.1.1, p-d 6.2.1-6.2.2, p 8.3; § 65 p 2.5.2; § 69 p 9, p 10.3; § 149 p 1, p 10, p-d 12-13, p 15, p 18, p 20, p 21, p-d 28-29; § 156 p 1.4

– seisukoht põhiseaduse tõlgendamise osas koostoimes Euroopa Liidu õigusega – PSTS § 2 p 24.2, p 35

riigi kohustus

– rahalised kohustused – § 25 p 1, p 3; § 106 p 5

– rahvusvahelised kohustused – § 28; § 104; § 121 p 7, p 9, p 11; § 122 p 12; § 123 p-d 13–15; § 128;

Riigikontroll§ 65 p 8.3, p 15.1; § 104; § 112 p 2; § 117 p 5; § 160 p 2.1, p-d 2.4–2.5

– halduskohtulik kontroll – § 132 p 10 jj

– juhtimine – § 134; § 136 p 4

– pädevus – § 133

– tegevuskorraldus – § 132 p 5, p 7, p 9; § 137

Riigikontrolör

– ametiaeg – § 134 p-d 3–4, p 7; § 137 p 3

– ametisse nimetamine ja ametist vabastamine – § 78 p 13, p-d 13.2-13.4; § 134

– arupärimine riigikontrolörile – § 74 p 9; § 132 p 9; § 136 p 2

– immuniteet – § 138

– kirjalik küsimus riigikontrolörile – § 132 p 9; § 136 p 2

– kriminaalvastutusele võtmine – § 65 p 1.3; § 139 p 11.1

– sõltumatus – § 72 p 12

– isiklik – § 132 p 8; § 134 p 1

– tegevuse – § 132 p-d 9–11

– sõnaõigusega osalemine – § 136 p-d 1–3

– tagasiastumine – vt ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

– volituste kestus – vt ametiaeg

– ülevaade riigi vara kasutamise ja säilimise kohta – § 135

riigilaen§ 65 p 9; § 116 p 7; § 121 p 11.1

riigilipp – vt riigi sümbolid

riigilõiv§ 113

RiiginõukoguIV ptk sissejuhatus; § 60 p 2.3; XII ptk sissejuhatus; XV ptk sissejuhatus

riigiorgan§ 1 p 5; § 14 p 4; § 20 p-d 14.4–14.5; III ptk sissejuhatus; § 56; § 59 p 1; § 60 p 5.2; § 65 p 15.1; § 66 p 2.2; V ptk sissejuhatus; § 77 p 1; § 88 p 1; § 117 p 1; § 123 p 1; § 128 p-d 1–2; XIV ptk sissejuhatus; § 154 p 1.4.1; § 158 p 2; PSRS § 5; § 6

riigipea – vt Vabariigi President

riigipiir§ 2 p 2; § 121; § 122; § 123 p 8

riigi poliitiline juhtimine§ 86 p 1.2; § 87 p 2; § 94 p 2

riigisaladus§ 44 p 12, p 17

riigisekretär

– ametisse nimetamine ja ametist vabastamine – § 95 p 2

– pädevus – § 95 p 2; § 96 p 1

riigi sümbolid§ 7 p 4

– riigihümn – § 7 p 4

– riigilipp – § 7 p-d 1–3; § 60 p 11.1

– riigivapp – § 7 p-d 1–3

– riigivärvid – § 7 p 1

Riigi Teataja§ 3 p 4; § 10 p 3.4.3.2; § 11 p 2.1.1; § 60 p 5.3; § 61 p 2; § 89 p 3.3, p 4.3; § 91 p 2.3; § 92 p 9; § 107 p 4, p 6; § 108; § 115 p 1; § 118 p 1; § 143; § 160 p 2.3; PSRS § 5

riigi territoorium§ 2; § 8; § 50 p 3; § 120 p 1; § 121 p 8; § 122 p 2, p 4; § 123 p 1; § 124 p 4; § 128 p 8, p 14; XIV ptk sissejuhatus; § 154 p 3.2; § 155 p 2.2, p 3; § 158 p 1, p-d 3–4, p 8

riigi tuumikfunktsioonid (ülesanded)§ 3 p 2.1; § 38 p 3, p 3.3

riigivapp – vt riigi sümbolid

riigivara§ 32 p 5.2; § 114

– kasutamine – § 160 p 2.4

– käsutamine – § 160 p 2.4

– valdamine – § 160 p 2.4

riigivastutus§ 25; § 112 p 5; XIV ptk sissejuhatus

RiigivolikoguIV ptk sissejuhatus; § 60 p 2.3; XII ptk sissejuhatus; XV ptk sissejuhatus

riigivõim § 3 p 2.1;

– funktsioonid – § 1 p 2.2

– kohtuvõim – § 2 p 5; § 3 p 2.1, p 2.3.1.2; § 4 p-d 1–2; § 14 p-d 1–2, p 4.3; § 15 p 1, p 4.1.3, p-d 6-7; § 24 p 2, p 11, p 15, p 26; § 25 p 3.2.1; § 58 p 4; § 65 p 15.2

– PS ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel – PSTS sissejuhatus p 8

– riigivõimu teostamine – § 3 p 2.1

– seadusandlik – § 2 p 5; § 3 p 2.1, p 4; § 14 p-d 1–2, 3.1, p 4.1; § 25 p 3.2.1; III ptk sissejuhatus; § 59 p-d 1–2, p 4.1; § 121 p 5, p-d 8-9; § 139; § 142; § 143

– täidesaatev – § 2 p 5; § 3 p 2.1.3; § 14 p 2.2.2; § 63 p 5.4; § 65 p 15.2; § 86 p-d 1.1–1.2, p 4.1, p 4.4; § 128 p 3; XIV ptk sissejuhatus; § 157 p-d 1.2–1.3

riiklik enesemääramine preambuli p 2, p 6

riiklikud autasud – vt teenetemärgid

riive – vt põhiõigus

ringkonnakohus – vt kohus

romad § 37 p 10.2

S

saadikupuutumatus – vt immuniteet

saastaja-maksab-printsiip§ 5 p 5.1, p 5.1.2

seadlus§ 59 p 2.2; § 65 p 1.3; § 69 p 5; § 78 p 9; § 104; § 107 p 14; § 109; § 110; § 113 p 4; § 115 p 1; § 116 p 7; § 139 p 2.1

seadus – vt ka konstitutsionaalne seadus

– algatamine – § 71 p 8; § 78 p 10.2, p 10.4; § 98 p 2.1; § 103; § 104; § 141 p 2.1

– jõustumine – § 61 p 3.2; 104 p 14.1; § 105 p 7, p 12; § 107 p 1, p 13, p 21;

– kehtetuks tunnistamine – § 61 p 3.2; § 107 p 19; § 142

– prioriteet – § 3 p 2.3.2

– seadus formaalses mõttes – § 3 p 2.3.1; § 15 p 4.1.1, p 5.2; § 59 p 2.3, p 3; § 115 p 2

– seadus materiaalses mõttes – § 15 p 4.1.1, p 5.2; § 59 p 2.3; § 65 p 2.2; § 121 p 16

– vacatio legis§ 104; § 108 p 4; § 154 p 2.2.4

– vastuvõtmine – § 59 p 2.1; § 65 p 5; § 68 p 3.4; § 70 p 2, p-d 3.1-3.2; § 71 p 4; § 73 p 3; § 78 p 8.2; § 98 p 1, p 4; § 102 p 1; § 104; § 107 p-d 3–4, p 10, p 14; § 121; § 122 p 11; § 123 p 5, p 8; § 139

– välja kuulutamata jätmine – § 107 p-d 8–13, p-d 15–23

– väljakuulutamine – § 77 p 3; § 78 p 8.1, p 8.1.1, p 8.1.2, p 8.2; § 83 p 3, p-d 3.1–3.2 jj; § 104; § 105 p 12; § 107

seadusandja – vt riigivõim

– seadusandja tegevusetus – § 25 p 3.2.1; § 139 p 2.3

seadusereservatsioon§ 3 p 2.3; II ptk sissejuhatuse p 8; § 10 p 3.4.4; § 113 p 1; § 154 p 1.3, p 3.3; § 156 p 3.1.4; § 157 p-d 2.1–2.3; § 160 p 1.3

– kvalifitseeritud – II ptk sissejuhatuse p 8.2

– lihtne – II ptk sissejuhatuse p 8.1; § 154 p 1.3

seaduseelnõu

– lugemine Riigikogus – § 104; § 105 p 6, p-d 14-15; § 109 p 10

– seaduseelnõust taganemine – § 104

– tagasivõtmine – § 104

seaduslikkuse põhimõte – vt õigusriik

seadusliku aluse põhimõte – vt õigusriik

seaduste avaldamine§ 3 p 4; § 11 p 2; § 78 p 8.1; § 118 p 1

– ametlik avaldamine – § 3 p 4; § 11 p 2; § 78 p 8; § 118 p 1

– mitteametlik avaldamine – § 3 p 4

seksuaalelu§ 26 p 8, p 9.5

selgitustaotlus § 44 p 9; § 46 p 5

seltsing § 40 p 10; § 48 p 7

sihtasutus§ 40 p 9; § 48 p 7; § 159 p 4

sisemise ja välimise rahu kaitsepreambuli p 14; PSTS § 1 p 13.3.1

sobivus – vt proportsionaalsuse põhimõte

solidaarsus § 28

– horisontaalne solidaarsus – § 28

– vertikaalne solidaarsus – § 28

solvamine § 17 p 5

sooline diskrimineerimine – vt võrdsuspõhiõigus

soorituspõhiõigusII ptk sissejuhatuse p 3.2; § 11 p 2.2

sotsiaalabi§ 28 p 10, p 10.1 jj; § 154 p-d 1.4.1.2–1.4.1.3

sotsiaalhoolekanne§ 34 p 5.6; § 154 p 1.4.1.2

sotsiaalhüvitis§ 28

– asendussissetulek – § 28

– sissetulekutoetus – § 28

– sotsiaalteenus – § 28

– sotsiaaltoetus – § 28

– terviseteenus – § 28

– tööturuteenus – § 28

sotsiaalkindlustus§ 28

– kollektiivselt finantseeritud sotsiaalkindlustusskeem – § 28

sotsiaalne risk § 28

– kutsehaigus ja tööõnnetus – § 28

– perekondlikud kohustused – § 28

– puudus – § 28

– puue – § 28

– püsiv töövõimetus – § 28

– rasedus ja sünnitus – § 28

– tervis – § 28

– toitjakaotus – § 28

– töötus – § 28

– vanadus – § 28

sotsiaalriigi põhimõte – vt põhiseaduse (põhi)printsiibid

streigiõigus§ 29 p 8.2 jj

subjektiivne õigus – vt õigus

subsidiaarsuse põhimõte XIV ptk sissejuhatus; § 154 p 1.4.1.3

sundkindlustus § 104; § 113

sundvõõrandamine§ 25 p 2.2.1; § 32 p 1, p 5; § 113 p 8.1

sunnivahendid§ 22 p 13

surm§ 8 p 13.2; § 9 p 3.2; § 16 p 5

surmanuhtlus § 16 p 2.1, p 3.4; § 36 p 4.3

suspensiivne veto – vt seadus – välja kuulutamata jätmine

suveräänsuspreambuli p 2; I ptk üldsätted; § 1 p 2.2, p 3.1; PSTS sissejuhatuse p 2, p 3, p 8, p 17

– rahvasuveräänsus – preambuli p 2; I ptk üldsätted; § 1 p 1, p-d 2.1-2.3, p 3.1, p-d 4-5; § 10 p 3.3.1; PSTS § 1 p 13.3.1

– riigisuveräänsus – I ptk üldsätted; § 1 p 1, p-d 2.1-2.3, p 3.1; § 3 p 2.1, p 2.4; § 120 p 1, p 5; § 121 p 7, p 10; § 128 p 21;

sõjaseisukord § 32 p 5.4; § 34 p 5.2; § 35 p 5; § 36 p 6; § 44 p 5; § 54 p 7, p 9; § 57 p 6; § 60 p 4.2, p 5.1, p 5.5; § 65 p 14; § 78 p 7, p-d 18.5-20; § 82 p 1, p 3; § 83 p 6.2; § 89 p 9; § 115 p 7; § 119 p 3; § 124 p 2, p 16; § 126 p-d 3–4, p 7; § 127 p 6; § 128; § 129 p 1; § 130; § 131; § 156 p 3.1.4

sõltumatus (riiklik) – § 1 p-d 2.3–2.4; § 2 p 2; § 54 p 2

sõna- ehk väljendusvabadusII ptk sissejuhatus; § 9 p 5; § 17 p 1, p-d 6–7, p 9; § 38 p 2.1, p 4, p 4.4; § 45 p-d 1–20; § 49 p 4; § 60 p 3.2.1; § 62 p 13

– sõnavabaduse piirid – § 45 p 14

– teiste inimeste reputatsiooni ja õiguste kaitse – § 45 p 23

– õigus nõuda raadio-, televisiooni- ja filmiettevõtete litsentseerimist – § 45 p 17

sõnaõigusega osalemine § 71 p 7; § 95 p 2; § 96 p 1; § 100; § 112 p 2; § 136 p-d 1–3; XII ptk sissejuhatus; § 141 p 2 jj

sõnumite saladus – vt õigus sõnumite saladusele

säästlikkusI ptk üldsätted; § 5 p 1, p-d 5.1-5.2; § 53 p 6

säästva arengu kontseptsioon§ 5 p 5.1.1

südametunnistuse vabadus§ 19 p 3.1.2; § 40 p 1, p 2

sünd§ 9 p 3.2; § 16 p 5

süüdistatavale kaitseõiguse tagamise põhimõte § 22 p 2

süümevanne§ 60 p 7.3; PSRS § 6 p-d 1–3; § 7

süüteo kavandamine § 41 p 4

süütuse presumptsioon§ 17 p 1, p 8; § 20 p 14.2, p 14.8; § 21 p 9; § 22 p-d 1–27

– meedia ja süütuse presumptsioon – § 22 p 11

– piirangud – § 22 p 18

T

tagasiastumine – vt ametisse nimetamine ja ametist vabastamine

Tartu rahuleping§ 122

teabe avalikkus§ 45 p-d 17–18; § 45 p 21; § 160 p 2.6

teabenõue§ 44 p-d 9–10, p 12, p 15; § 160 p 2.6

teadus§ 38

teadusasutused§ 38

teave

– asutusesiseseks kasutamiseks – § 44 p 11, p-d 13–14

– avalik – § 44 p 12, p 13; § 72 p 5.2; vt ka avalik teave

teavitamiskohustus§ 22 p 34

teenetemärgid§ 65 p 11.1; § 78 p 17.1

tegevusala vaba valik – vt elukutse vaba valik

teistmismenetlus § 23 p 19.1, p 20; § 24 p 30.3

teotamine § 17 p 5

teovõime§ 57 p-d 12–13

territoriaalne terviklikkus § 2 p-d 2–3

territooriumi haldusjaotus § 2 p-d 6–7; XIV ptk sissejuhatus; § 155 p 2.3; § 158

tervis

– rahvatervis – § 28 p 6.2.1

– tervise kaitse – § 28

testament § 32 p 7

toimetulekupiir § 28

toitjakaotus§ 28;

topeltkaristamise keeld – vt ne bis in idem

topeltkodakondsus§ 8 p-d 17.1–17.3

trahv§ 113

tsensuur§ 17 p 7; § 45 p 20

tulundusühing§ 31

tungiv sotsiaalne vajadus § 45 p 15, p 16, p 19

tõendamiskoormis § 18 p 8, p 10; § 25 p 2.1.5

tõlgendamine§ 10 p 2; § 13 p 5.2.2; § 43 p 6

tõrjepõhiõigus – vt vabaduspõhiõigus

täidesaatev riigivõim – vt riigivõim

tööandjate ühingud § 29 p 8 jj

töökoha vaba valik – vt elukutse vaba valik

töötajate ühingud – vt ametiühingud

töötasu § 29; § 156 p 1.4

– õigus õiglasele töötasule – § 29 p 7.1.2

töötingimused§ 28 p 9.1; § 29

– õigus õiglastele töötingimustele – § 29 p 7 jj; § 156 p 1.4

tööturuteenused § 29 p 6.4

töövõimetus§ 28; § 64 p 3.4

U

ultima ratiopõhimõte § 43 p 11.2, p 19

umbusaldusavaldus§ 60 p 5.3; § 65 p 2.4.1, p 12; § 71 p 12; § 97; § 131 p 6; § 156 p 1.4

usalduskaitse põhimõte – vt õigusriik

usaldusküsimusega eelnõu sidumine § 98

usuvabadus § 40 p-d 1–2, p 5 jj; § 124 p 6

– individuaalne usuvabadus – § 40 p-d 9–13

– kollektiivne usuvabadus – § 40 p-d 9–13

V

vabadusII ptk sissejuhatus; § 19 p 3.1

– faktiline – II ptk sissejuhatuse p 2.2.2

– negatiivne – II ptk sissejuhatuse p 2.2.1

– positiivne – II ptk sissejuhatuse p 2.2.1

– tagamata – II ptk sissejuhatuse p 2.2.3

– tagatud – II ptk sissejuhatuse p 2.2.3

– õiguslik – II ptk sissejuhatuse p 2.2.2; § 19 p 3.1

vabaduse võtmine§ 20 p-d 1–3 jj; § 21; § 25 p 2.2.1; § 34 p 3, p 5.1

– kohtulik kontroll – § 21 p 8

– kaitseala – II ptk sissejuhatuse p 5.3.1, p 6.1.1

– kaitseala riive – II ptk sissejuhatuse p 7.1; § 12 p 3; § 13 p 3, p 3.3; § 19 p 2

– kontrolliskeem – II ptk sissejuhatuse p 10.1

– mõiste – II ptk sissejuhatuse p 2.2, p 2.2.4, p 3.1

– riive põhiseaduspärasus – II ptk sissejuhatuse p 9.1; § 11 p 2.1; § 15 p 2.4; § 19 p 3.4; § 45 p 16

vabadus, õiglus ja õiguspreambuli p 6; § 3 p 3.5.2; PSTS § 1 p 13.3.1

vaba eneseteostus§ 19 p-d 1–2

vaba mandaat – vt mandaat

Vabariigi President§ 59 p 3; § 60 p-d 5.2–5.5, p 7.2; § 63 p 8; § 66 p 1.1, p 1.3, p-d 2.2-2.4; § 68 p 3.2; § 69 p 5; V ptk

– ametialased piirangud – § 84

– ametihüved – § 82 p 5.2; § 104

– ametivanne – § 81

– ametisse astumine – § 81

– asendamine – § 69 p 5; § 83 p 1.2–1.3; § 131 p 9

– enesekorraldusõigus – § 4 p 6.1

– immuniteet – § 64 p 7; § 85 p 1, p 3, p 6

– kandideerimisõigus – § 79 p 3

– kestev võimetus täita oma ülesandeid – § 83 p 1.1, p-d 6.1-6.2; § 131 p 9

– kriminaalvastutusele võtmine – vt kriminaalvastutusele võtmine

– pädevus – § 59 p 2.2; § 60 p-d 5.2–5.5; § 66 p 1.1, p 1.3, p-d 2.2-2.4; § 68 p 2, p 3.2; § 78

– Riigikogu esimees Vabariigi Presidendi ülesannetes – § 83 p 1.3, p-d 2–3

– seadlus – vt seadlus

– valimine – § 59 p 3; § 65 p 4; § 69 p 5; § 72 p 11; § 79 p 1; § 83 p 3, p 3.1, p-d 6.1–6.2

– valimine Riigikogus – § 79 p 4.2, p 6.2

– valimine valimiskogus – § 79 p 1.2, p 2, p 5, p-d 6.1–6.4

– valimise otsus – § 65 p 2.4.1

– volituste kestus – § 80; § 81; § 131 p-d 8–10, p-d 15–16

– volituste lõppemise alused – § 82 p-d 1–2.1, p 3, p-d 5-6; § 83 p 1, p-d 6.1–6.2

Vabariigi Valimiskomisjon§ 57 p 16; § 60 p 5.2, p 7.2, p 8.2, p 10.1, p 10.2.1, p 11.2, p 13, p-d 15.1-15.2, p 16; § 61 p 2, p 5.3, p 6.2.1; § 64 p 8.2, p 8.4; § 66 p 2.2, p 2.4; § 156 p 3.1.3, p 4.4

Vabariigi Valitsus§ 69 p 6.2; VI ptk

– ametisse astumine – § 89; § 91 p 2.3; § 92 p 8.1, p 9; PSRS § 1

– ametisse nimetamine ja ametist vabastamine – § 78 p 12; § 89 p 6

– enesekorraldusõigus – § 86 p 4.3

– koosseis – § 88

– muudatused koosseisus – § 90

– pädevus – § 59 p 2.2, p 4.3.2, p 4.3.3; § 60 p 7.6; § 65 p 2.4.2; § 68 p 3.2, p 3.4; § 86; § 87

– tagasiastumine – § 92

– töökorraldus – § 96 p 1

– umbusalduse avaldamine – § 60 p 5.3; § 97; § 131 p 6

Vabariigi Valitsuse liige§ 64 p 9; § 65 p 10; § 74 p 4; § 99

– immuniteet – vt immuniteet

– kriminaalvastutusele võtmine – vt kriminaalvastutusele võtmine

– ülesannete ühitamatus – § 63 p 6.3, p 8; § 64 p-d 3.1–3.3

vabariik – vt põhiseaduse (põhi)printsiibid

vaba tahe§ 18 p-d 14–15

vacatio legis – vt seadus

vahistamine§ 20; § 21 p-d 1–2, p-d 4–5, p-d 7–10

–vahistatu kaitseõigus ja õigusabi – § 21 p 6

vaimuhaige§ 20 p-d 16.2–16.3, p 16.5; § 34 p 5.7

vajalikkus demokraatlikus ühiskonnas – vt proportsionaalsuse põhimõte

valedetektor § 22 p 32.1

valimatus – vt ineligibiliteet

valimised

– kohaliku omavalitsuse volikogu valimised – § 60 p 1.4.2, p 3.7.1; XIV ptk sissejuhatus; § 156

– Riigikogu valimisedIII ptk sissejuhatus; § 56; § 57; § 58; § 60; § 104; § 131 p-d 2–3, p 5

valimisjaoskond§ 60 p 13, p-d 15.1-15.3, p 16

valimiskautsjon§ 60 p 3.2.1, p-d 10.2.1–10.2.2

valimisliit§ 48 p 8, p 12; § 60 p 9.1

valimisnimekiri § 60 p 3.1, p-d 3.8.1-3.8.2, p 9.1, p 10.1, p 10.2.1, p 14.2, p-d 14.4-14.6; § 64 p 8.2, p 8.3, p 8.5; § 71 p 10

valimispõhimõtted§ 60 p 3.1

– hääletamise salajasus – § 60 p-d 3.6.1–3.6.2, p-d 3.7.1-3.7.3; § 156 p 2

– otsesus – § 60 p 3.4; § 156 p 2

– proportsionaalsus – vt valimissüsteem

– vabadus (vabad valimised) – § 60 p 3.2, p 3.7.1, p 3.7.2.5, p 3.7.3; § 156 p 2

– ühetaolisus – § 60 p-d 3.5.1–3.5.3, p 3.7.1, p-d 3.7.2.1-3.7.2.5, p 3.8.1; § 156 p 2

– üldisus – § 60 p 3.3; § 156 p 2

valimisringkond § 60 p 3.5.1, p-d 3.8.1-3.8.2, p-d 8.1-8.2, p-d 9.2-9.3, p 14.2, p 14.4, p 15.1, p 15.3, p 16; § 64 p 2, p 8.3, p 8.5

valimissüsteem§ 60

– kompensatsioonimandaat – § 60 p 3.5.2, p 3.8.2, p 14.5; § 64 p-d 8.2–8.3

– lihtkvoot – § 60 p-d 10.2.1–10.2.2, p-d 14.2-14.5; § 64 p 8.2

– majoritaarne – § 60 p-d 3.8.1–3.8.3; § 156 p 2

– proportsionaalne – § 60 p-d 3.8.1–3.8.3; § 71 p 10.1; § 156 p 2

– valimisnimekiri – vt valimisnimekiri

– üksikkandidaat – § 60 p-d 9.1–9.3, p-d 10.1-10.2, p 14.2

valimiste väljakuulutamine § 60 p-d 5.2–5.5; § 78 p 5; § 131 p-d 15–16; § 156 p 3.1.4

valimistsensus§ 57 p-d 8–10 jj; § 60 p-d 7.1–7.7, p 10.2.2; § 156 p 4.1

 

– kindlakstegemine – § 60 p-d 14.1–14.6

– väljakuulutamine – § 60 p 15.4; § 76 p 4.1; § 61 p-d 1.2–3.2; § 66 p 1.2

valimisvaidluste lahendamine § 60 p-d 15.1–15.4; § 156 p 4.4

valimisõigus§ 124 p 14; § 130 p 1; vt ka hääleõigus

– hääletamisõigus (aktiivne valimisõigus) – § 60 p 3.1, p 3.2.1, p 3.5.1, p 3.6.1, p 6, p 7.2; § 156 p 4

– kandideerimisõigus (passiivne valimisõigus) – § 57 p 7, p 11, p 13; § 58 p-d 4–5; § 60 p 1.1, p 3.1, p 3.2.1, p 3.3, p 3.5.2, p 7.1, p 7.2; § 63 p 4; § 64 p 4.2, p 6.1.2; § 125 p 9; § 156 p 4

– õigus üles seada kandidaate – § 57, § 60

valitsemine§ 86 p 1.2

valitsusasutus§ 86 p 4.4, p 5, p-d 6.1-6.2; § 87 p 3

valitsusasutuse hallatav riigiasutus § 86 p 4.4

valla- ja linnavalitsus§ 154 p 1.2.2; § 156 p-d 1.1–1.2

vanaduspension § 28 p 9.2

vanem§ 9 p 3.1.3

vangistus§ 16 p 3.1, p 7; § 20 p 4, p 7, p 10, p-d 12.1-12.4; § 21 p 1; § 34 p 3

vapp – vt riigi sümbolid

vara § 25 p 2.1.1; § 32 p 1 jj; § 114 p 3

vastupanu § 54 p 11

veendumus§ 12 p 3, p 3.1, p 3.1.6; § 40 p-d 1–3 jj; § 41 p-d 1–5; § 42 p 1, p 3; § 45 p-d 1–20

vihakõne§ 45 p 16

viitenorm § 13 p 5.2.6; § 104

viivitamatuse nõue § 20 p 14.3; § 21 p-d 4–5

volikogu vt kohaliku omavalitsuse volikogu

– volikogu liige – vt kohaliku omavalitsuse volikogu

– volikogu representatiivsus – § 156 p 2.1

– volikogu tegutsemisvõimetus – § 64 p 4.2; § 156 p 3; § 157 p 1.1

volitusnorm (delegatsiooninorm) – § 3 p 2.3.1.1; § 60 p 3.3; § 104; § 154 p-d 1.3.1–1.3.2, p 3.3

võimude lahusus ja tasakaalustatusI ptk üldsätted; § 3 p-d 2.2.1–2.2.2; § 4 p 3, p 6, p 7; § 10 p 3.4.2; § 14 p 4; § 63 p 3, p-d 5.3-5.5; § 65 p 15.2

– funktsionaalne – § 10 p 3.4.2; § 14

– institutsionaalne – vt organisatsiooniline

– organisatsiooniline – § 4 p 5

– personaalne – § 4 p 7; § 63 p 3; § 64 p 3.3

võrdse kohtlemise põhimõte II ptk sissejuhatus; § 12 p 2; § 25 p 2.4.2

võrdsuspõhiõigus II ptk sissejuhatus p 2.2.4, p 3.3, p 9.2, p 10.2; § 11 p 2.3; § 12; § 25 p 2.2.1; § 65 p 15.2

– aktsessoorne kohaldamine – § 12 p 1.4.2

– differentia specifica II ptk sissejuhatuse p 10.2; § 12 p 2.1.3

– diskrimineerimine – § 10 p 3.1.3

– diskrimineerimiskeeld – vt diskrimineerimiskeeld

– diskrimineerimisvolitus – § 12 p 1.8

– ebavõrdne kohtlemine – § 12 p 3

– egalitaarne orientatsioon – § 12 p 2.1.1

– eriline võrdsuspõhiõigus – § 9 p 4; § 12 p 3

– genus proximum II ptk sissejuhatuse p 10.2; § 12 p 2.1.3

– kaitseala – II ptk sissejuhatuse p 5.3.1; § 12 p 1.3, p 2

– kaitseala riive – § 12 p 2.1.3

– kontrolliskeem – II ptk sissejuhatuse p 10.2

– mõiste – II ptk sissejuhatuse p 3.3, p 9.2

– mõistlik ja asjakohane põhjus – § 12 p 2.2.3

– originaarne kohaldamine – § 12 p 1.4.1

– positiivne diskrimineerimine – vt positiivsed erimeetmed

– positiivsed erimeetmed – § 12 p 1.7

– seadusereservatsioon – § 12 p 2.2.

– sooline diskrimineerimine – § 29

– struktuur – § 12 p 1.3, p 1.6, p 2

– subjektiivne õigus – § 12 p 1.9

– võrdsus ebaõiguses – § 12 p 1.5

– õiguse kohaldamise võrdsus – § 12 p 1.9

– õigusloome võrdsus – § 12 p 1.9

– üldine võrdsuspõhiõigus – § 12 p 1.2.1

võrdsusõigus – vt võrdsuspõhiõigus

vähemus§ 10 p 3.3; § 12 p 1.1.2, p 3; § 37 p 5; § 49; § 50 p 1; § 51 p 5; § 52 p 3; § 156 p 1.4

vähemusrahvus § 6 p 3.2; § 37 p 1, p 3, p 5; §-d 49–52

välisleping§ 65 p 5; § 121

– denonsseerimine – § 65 p 5; § 121 p 6, p 8 jj

– Eesti ja Euroopa Ühenduse jagatud pädevus sõlmimisel – § 120 p 7

– nimetused – § 121 p-d 1–3

– põhiseaduslikkus – § 123 p 13; § 139 p 3

– ratifitseerimine – § 65 p 5; § 121 p 5, p 8 jj

– sõlmimine – § 121 p 4

– õiguskantsleri järelevalve välislepingute põhiseadusele vastavuse üle – § 139 p-d 3.1–3.2

– õiguskantsleri järelevalve õigusaktide välislepingutele vastavuse üle – § 139 p 3.3 jj

– ühinemine – § 121 p 10

välismaalane § 9 p 3.1; § 25 p 2.3.1; § 26 p 7.3; § 27 p 19 jj; § 30 p 3; § 36 p 3; § 44 p 17; § 49 p 6; § 156 p 4

välissuhtlemine § 120

välissuhtlemisorganid § 120 p 4

väljaandmine§ 16 p 3.4; § 20 p-d 17.1–17.2; § 36 p 4

väljasaatmine§ 16 p 3.4; § 20 p-d 17.1–17.2; § 27 p 19 jj; § 36 p 1, p 3

väljasõidukeeld§ 35 p 3

väljendusvabadus§ 17 p 6; § 45 p 3 jj; vt ka sõna- ja väljendusvabadus

väärkohtlemine § 18 p 7, p 9

väärteomenetlus § 25 p 3.2.1

Õ

õigus

 

– kõrgema õiguse kehtimise prioriteet – § 3 p 2.3.2.1

– madalama õiguse rakendamise prioriteet – § 3 p 2.3.2.2

– objektiivne õigus – II ptk sissejuhatus p 2.1.2; § 9 p 3.2

– rekonstruktsiooniteooria – II ptk sissejuhatuse p 5.1

– siseteooria – II ptk sissejuhatuse p 5.1.1

– subjektiivne õigus – II ptk sissejuhatuse p 2.1.2; § 25 p 2.2.3

– välisteooria – II ptk sissejuhatuse p 5.1.2

õigusakt § 65 p 2.1, p 10; VII ptk sissejuhatus; § 104; § 115 p-d 2–3; § 123 p 1, p 3, p 5 jj; 152 p 3.1.2; § 154 p 1.2.2; § 156 p 1.4

– individuaalakt (õiguse üksikakt) – II ptk sissejuhatuse p 9; § 59 p 3; § 65 p 2.3; § 154 p 1.2.2; § 160 p 2.4

– õigustloov akt (õiguse üldakt) – § 59 p 2.3; § 65 p 15.3; § 87 p 4; § 112 p 4; § 115 p 2; § 139 p 10.4; § 142; XIV ptk sissejuhatus; § 154 p 1.2.2; § 160 p 2.3

– õigusaktide hierarhia – § 3 p-d 3.5.1–3.5.3; § 123 p 8

õigus asuda Eestisse§ 36 p 5

õigus elule§ 16

õigusemõistmine§ 3 p 2.1.2; § 146 p 15

õigus enesemääramisele§ 19 p 3.1.2.1

õigus enesekujutamisele§ 19 p 3.1.2.2

õigus heale haldusele§ 139 p 9.1

õiguskantsler§ 14 p 3.2.2; § 74 p 9; XII ptk

– ametiaeg – § 140 p 1.3

– ametisse nimetamine ja ametist vabastamine – § 140 p 1.1

– arvamus (kirjalik) põhiseaduslikkuse järelevalve asjades – § 142 p 8

– asetäitja-nõunik – § 65 p 8.1, p 15.1; § 141 p 1.1 jj

– ettekanne Riigikogule – § 141 p 2.2

– ettepanek akti põhiseaduse või seadusega kooskõlla viimiseks – § 142 p 5.2; § 160 p 2.3

– ettepanek Riigikogu liikme, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse liikme, riigikontrolöri, Riigikohtu esimehe või Riigikohtu liikme kriminaalvastutusele võtmiseks – § 76 p 4.4; § 139 p 11.1

– ettepanek Riigikohtule – § 142 p 6.1 jj

– immuniteet – § 145

– julgeolekukontroll – § 140 p 1.2

– järelevalve

– EL esmase õiguse muudatuste üle – PSTS § 2 p 35.2

– hea haldustava järgimise üle – § 139 p 9.1; § 160 p 2.3

– riigi- ja omavalitsusasutuste tegevuse üle (ombudsmani funktsioon) – § 139 p 8.3 jj

– Riigikogu otsuste üle seaduseelnõu või muu riigielu küsimuse rahvahääletusele panemise kohta – § 139 p 7

– välislepingute põhiseadusele vastavuse üle – § 139 p 3

– õigusaktide välislepingutele vastavuse üle – § 139 p 5

– õigustloovate aktide Euroopa Liidu õigusele vastavuse üle – § 139 p 4.1

– õigustloovate aktide põhiseadusele ja seadusele vastavuse üle – § 139 p 2.1; § 142 p 1; § 160 p 2.3

– kantselei (ametkond) – § 141 p 1.1

– kirjalik ülevaade – § 143

– kohtuniku distsiplinaarmenetluse algatamine – § 139 p 12.1

– kriminaalvastutusele võtmine – § 65 p 1.3; § 145

– lepitusmenetlus diskrimineerimisvaidlustes – § 139 p 13.1

– menetlusosaline põhiseaduslikkuse järelevalve asjades – § 142 p 8

– ombudsman – § 139; § 160 p 2.3

– lasteombudsman – § 139 p 15.1

– piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise vastane ennetusasutus – § 139 p 10.1

– sõltumatus – XII ptk sissejuhatus; § 139; § 140 p 1.1

– sõnaõigus Riigikogu ja Valitsuse istungitel – § 141 p 2 jj

– volituste lõppemine – § 140 p 2.1

– ülevaade – § 143

õiguskindlus – vt õigusriik

õigus koonduda tulundusühingutesse ja -liitudesse§ 31

õigus korraldusele ja menetlusele – vt põhiõigus korraldusele ja menetlusele

õigusnorm II ptk sissejuhatuse p 5.2

õiguspärase ootuse põhimõte – vt õigusriik

õigus riigist lahkuda§ 35

õigusriik – I ptk üldsätted; § 1 p 4; § 3 p 1; § 4 p 1; II ptk sissejuhatuse p 1.3; § 10 p 3.4; § 15 p-d 1.2–1.4; § 25 p 1; § 65 p 15.3; PSTS § 1 p 13.3.1

– ebasoodsa tagasiulatuva mõju keeld – § 10 p 3.4.3.2

– legaalsuse põhimõte – vt seaduslikkuse põhimõte

– proportsionaalsuse põhimõte – vt proportsionaalsuse põhimõte

– seaduslikkuse (legaalsuse) põhimõte – I ptk üldsätted; § 3 p-d 1–2, p 2.3.2; § 4 p 3; § 10 p 3.4.4; § 20 p 12.2, p 16.5, p 17.2; § 21 p 2, p 4, p-d 8-9; § 25 p 2.2.2; § 123 p-d 8–9, p 14; XIV ptk sissejuhatus; § 154 p 1.3; § 159 p 1; § 160 p 1.3, p 2.1, p-d 2.3–2.6

– seadusliku aluse põhimõte – § 3 p 2.3.1.2, p 2.3.2; XIV ptk sissejuhatus; § 154 p 1.3; § 157 p 1.3, p 2; § 158 p 1

– sõltumatu õiguskaitse põhimõte – § 10 p 3.4.5; § 15 p 2

– usalduskaitse põhimõte – § 10 p 3.4.3.2

vacatio legis’e mõistlikkus – § 10 p 3.4.3.2

– võimude lahusus – vt võimude lahusus

– õiguskindlus – § 10 p 3.4.3; PSTS § 2 p 27.3.2

– õiguspärase ootuse põhimõte – § 10 p 3.4.3.2, p 3.4.3; § 28 p 5.2

– õigusselguse (määratuse) põhimõte – § 10 p 3.4.3.1; § 13 p 1, p 5; PSTS § 2 p 27.3.2

õigus sõnumite saladusele§ 43

– luba sõnumite saladuse riiveks – § 43 p 5, p 9, p 11.1, p 11.2, p 13.1, p 13.2, p 14.1, p 14.5, p-d 15-17, p 19, p 21

– posti läbivaatus – § 43 p 10, p 11.1, p 11.2, p 13.2, p-d 14.2-14.4, p 15, p 17

– riive kriminaalmenetluses (kriminaalmenetluses tõe väljaselgitamise eesmärk) – § 43 p 11, p 16

– riive väljaspool kriminaalmenetlust (kuriteo tõkestamise eesmärk) – § 43 p 10, p-d 13–16

– salajane pealtkuulamine ja -vaatamine – § 43 p 5, p-d 10–17

– sõnumite saladuse õiguse kaitseala – § 43 p-d 2–9, p 11.1

– tagatised kuritarvituste vastu – § 43 p-d 18–20, p 22

õigus vabadusele – vt vabaduspõhiõigus

õigusvõime

– tsiviilõiguslik ja põhiõigusealisus – § 9 p 3.3

õpetus § 38 p 1, p 2

õppemaks § 37 p 5

Ä

äriühing§ 31; § 63 p 5.3; § 133 p 3; § 159 p 4

Ü

ühinemisvabadus § 47 p 2; § 48 p-d 1–2, p-d 4–5, p 7, p-d 15–17, p 19, p 22; § 125 p 7

üksikkandidaat – vt valimissüsteem

üldhariduskoolid – vt koolid

üldine isiksusõigus § 19 p-d 3.1–3.2

üldine vabadusõigus § 18 p 14

üleandmine § 36 p 4

ÜlemnõukoguIV ptk sissejuhatus; XIV ptk sissejuhatus

ülemäärane jõukasutus § 18 p 9

ülikoolid – vt koolid