EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE BIBLIOGRAAFIA 1990–2012

1990

Uibopuu, Henn-Jüri. Die Verfassungs- und Rechtsentwicklung der baltischen Staaten
1988–1990. – Köln: Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien, 1990. –
79 lk – (Berichte des Bundesinstituts für Ostwissenschaftliche und internationale Studien; 61). –
Bibl joonealustes märkustes.
The constitutional and legal development of the Baltic States 1988–1990, lk 77–79.

***

Gräzin, Igor. Constitutional development of Estonia in 1988 // The Notre Dame Law Review, 1990, nr 2, lk 141–164.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Gräzin, Igor. Eesti uue põhiseaduse visandjooni // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1989. aastal. Tartu, 1990, lk 60–97.

Kirikal, Jaak. Kohtureform ja põhiseadus // Eesti Jurist, 1990, nr 4, lk 251–255. –
Bibl joonealustes märkustes.
The reform of the judicial system and the Fundamental Law, lk 300–301.

Schneider, Heinrich. Mõtteid seoses põhiseaduse eelnõuga // Eesti Jurist, 1990, nr 6,
lk 389–394. – Bibl joonealustes märkustes.
A few ideas concerning the Draft of the Fundamental Law, lk 468.

Talvik, Edgar. Eesti Vabariigi põhikorra alustest ja probleemidest // Eesti Jurist, 1990, nr 6,
lk 385–389.
On the fundamentals and problems of the Constitution of Estonia, lk 468.

Talvik, Edgar; Kaljuvee, Jüri. Eesti Vabariigi põhiseaduse eelnõust // Eesti Jurist, 1990, nr 3, lk 199–207. – Lisa: Põhiseaduse eelnõu tekst lk 199–207.
The Draft Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 234–235.

Uibopuu, Henn-Jüri. Balti vabariikide põhiseaduslik ja õiguslik areng aastail 1988–1989 // Poliitika, 1990, nr 5, lk 68–74.

Uibopuu, Henn-Jüri. The constitutional development of the Estonia SSR since 1988 // The Finnish yearbook of international law. Vol. 1. Helsinki, 1990, lk 440–448. – Bibl joonealustes märkustes.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Кирикаль, Яак. Судебная реформа и Конституция // Юрист Эстонии, 1990, nr 4,
lk 260–265. – Bibl joonealustes märkustes.
The reform of the judicial system and the Fundamental Law, lk 314–315.

Проект Конституции Эстонской Республики: резюме // Юрист Эстонии, 1990, nr 3, lk 224.
The Draft Fundamental Law of the Republic of Estonia: résumé.

Тальвик, Эдгар. Об основах государственного устройства Эстонской Республики и связанных с этим проблемах // Юрист Эстонии, 1990, nr 6, lk 410–415.
On the fundamentals and problems of the Constitution of Estonia, lk 506.

Шнейдер, Хейнрих. Некоторые мысли в связи с проектом Конституции // Юрист Эстонии, 1990, nr 6, lk 415–421. – Bibl joonealustes märkustes.
A few ideas concerning the Draft of the Fundamental Law, lk 506.

1991

Eesti Vabariigi põhiseadus: kehtestus 1. jaanuaril 1938. – Tallinn: s.n., 1991. – 24 lk –
Lisa: Jüri Adams. Eesti Vabariigi põhiseadus: eelnõu. – 16 lk.

***

XV Eesti õigusteadlaste päeva resolutsioon // Eesti Jurist, 1991, nr 4, lk 290. –
Põhiseaduse eelnõust.
The resolution of the 15th day of Estonian lawyers, lk 310.

Kionka, Riina. Debate about new Constitution sparks old rivalries in Estonia // Report on the USSR: a weekly publication of RFE, 1991, nr 50, lk 20–24. – Bibl joonealustes märkustes.

Kionka, Riina. Estonia’s new Constituent Assembly // Report on the USSR: a weekly publication of RFE, 1991, nr 40, lk 22–24. – Bibl joonealustes märkustes.

Raidla, Jüri. Jalgratas kokku, iseseisvasse ellu: vastab EV justiitsminister Jüri Raidla / küsitlenud Maret Kaik // Aja Pulss, 1991, nr 12, lk 2–5.

Rebane, Ilmar. Eesti Vabariigi uue põhiseaduse vastuvõtmise protseduurist // Eesti Jurist, 1991, nr 3, lk 196.
On the procedure of adopting the new Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 246.

Rätsep, Jüri. Põhiseadus tulekul // Eesti Jurist, 1991, nr 5, lk 315–316.
Fundamental Law is being completed, lk 397.

Saunanen, Mai. Kohalik omavalitsus Eesti Vabariigi uues põhiseaduses // Eesti Jurist, 1991,
nr 3, lk 197.
Local authority in the new Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 246.

Schneider, Heinrich. Riigivõimufunktsioonide tasakaalustamise juriidilised põhimõtted //
Eesti Jurist, 1991, nr 3, lk 193–194.
Legal principles of balancing the functions of state power, lk 245–246.

Talvik, Edgar; Kaljuvee, Jüri. Eesti Vabariigi põhikorra alustest (teesid) // Eesti Jurist, 1991,
nr 3, lk 193.
On the fundamentals of the state system of the Republic of Estonia (abstracts), lk 245.

Truuväli, Eerik-Juhan. Valimissüsteemid Eesti Vabariigi uues põhiseaduses //
Eesti Jurist, 1991, nr 3, lk 195.
Electoral systems in the new Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 246.

Vahtre, Lauri. Kuidas taastada põhiseaduslik riigivõim Eestis? // Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei Teataja, 1991, nr 1, lk 5–8.

Ребане, Ильмар. О процедуре принятия новой Конституции Эстонской Республики // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 231–232.
On the procedure of adopting the new Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 289.

Резолюция XV дня правоведов Эстонии // Юрист Эстонии, 1991, nr 4, lk 328. – Põhiseaduse eelnõust.
The resolution of the 15th day of Estonian lawyers, lk 362.

Рятсеп, Юри. О выработке Конституции // Юрист Эстонии, 1991, nr 5, lk 367–368.
Fundamental Law is being completed, lk 451.

Саунанен, Май. Местное самоуправление в новой Конституции Эстонской Республики // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 232.
Local authority in the new Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 289.

Таагепера, Рейн. Основной закон рассчитан не на один год: из доклада Рейна Таагепера на заседании Конституционной Ассамблеей Эстонской Республики // Политика, 1991,
nr 11, lk 56–59.

Тальвик, Эдгар; Кальювеэ, Юри. Об основах государственного устройства Эстонской Республики (тезисы) // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 227.
On the fundamentals of the state system of the Republic of Estonia (abstracts), lk 288.

Труувяли, Ээрик. Избирательные системы в новой Конституции Эстонской Республики // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 229–230.
Electoral systems in the new Fundamental Law of the Republic of Estonia, lk 289.

Шнейдер, Хейнрих. Юридические принципы сбалансирования функций государственной власти // Юрист Эстонии, 1991, nr 3, lk 227–229.
Legal principles of balancing the functions of state power, lk 288–289.

1992

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Olion: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1992. – 55 lk.
ISBN 5-460-00202-8

Eesti Vabariigi põhiseadus: eelnõu. – Tallinn: Põhiseaduse Assamblee, 1992. – 47 lk.

Eesti Vabariigi põhiseadus: eelnõu: [vastu võetud Eesti Komitee istungil Tallinnas,
12. märtsil 1992. a.]. – Tallinn: Transpordi Infokeskus, 1992. – 32 lk.

Die Verfassung der Republik Estland / tlk Henn-Jüri Uibopuu. – Salzburg, 1992. – 41 lk. –
Põhiseaduse tekst. – Tekst lehe ühel küljel.

Конституция Эстонской Республики: принята на референдуме 28 июня 1992 г. – Таллинн: Олион: Издательство Эстонской энциклопедии, 1992. – 48 lk.

***

XV Eesti õigusteadlaste päeva resolutsioon // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts
1990.–1991. aastal. Tartu, 1992, lk 35–36. – Põhiseaduse eelnõust. – Ilmunud ka:
Eesti Jurist, 1991, nr 4, lk 290.

Anton, Tõnu. Vastab Põhiseaduse Assamblee juhataja Tõnu Anton / küsitlenud Sulev Raudsepp // Eesti Jurist, 1992, nr 2, lk 119–122.
Interview with Tõnu Anton, Chairman of the Constitutional Assembly, lk 189.

Constitution watch: Estonia // East European Constitutional Review, 1992, nr 1, lk 5;
nr 2, lk 3– 4; nr 3, lk 5.
Link; Link ; Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Eesti Vabariigi põhiseadus: eelnõu // Eesti Jurist, 1992, nr 2, lk 99–118.
Draft of the Fundamental Law of the Republic of Estonia.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimehe juures asuva riigi- ja rahvusvahelise õiguse ekspertkomisjoni arvamus Põhiseaduse Assamblee poolt 13. aprillil 1992. aastal Eesti Vabariigi Ülemnõukogule esitatud Eesti Vabariigi põhiseaduse eelnõu kohta // Eesti Jurist, 1992, nr 3/4, lk 195–203. – Ekspertkomisjoni liikmed: Heinrich Schneider, Ilmar Rebane, Heino Siigur, Indrek Koolmeister, Eenok Kornel, Edgar Talvik, Heiki Lindpere, Eerik-Juhan Truuväli, Tõnu Põder.
Opinion, lk 302.

Kaljuvee, Jüri. Eesti Vabariigi uue põhiseaduse üldkontseptsioonist // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1990.–1991. aastal. Tartu, 1992, lk 9–17.

Ketomäki, Juhani. Lainsäädäntö-, toimeenpano- ja tuomiovallan keskinäisestä suhteesta Viron tasavallassa // Oikeus, 1992, nr 3, lk 268–275. – Bibl joonealustes märkustes.

Kionka, Riina. Estonia // RFE/RL Research Report, 1992, nr 27, lk 57–61. – Bibl joonealustes märkustes. – Põhiseaduse eelnõust.

Leps, Ando. [Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi seisukohad Eesti Vabariigi põhiseaduse kohta] // Eesti Jurist, 1992, nr 1, lk 15.

Rebane, Ilmar. Eesti Vabariigi uue põhiseaduse vastuvõtmise protseduurist // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1990.–1991. aastal. Tartu, 1992, lk 25–31.

Saunanen, Mai. Kohalik omavalitsus Eesti Vabariigi uues põhiseaduses // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1990.–1991. aastal. Tartu, 1992, lk 31–35.

Schneider, Heinrich. Põhiseaduse kontseptuaalse analüüsi kriteeriumid // Eesti Jurist, 1992,
nr 1, lk 7–15. – Bibl joonealustes märkustes.
Criteria of the conceptual analysis of the Fundamental Law, lk 93.

Schneider, Heinrich. Võimude tasakaalustamise õiguslik mehhanism Eesti Vabariigi uues põhiseaduses // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1990.-1991. aastal. Tartu, 1992,
lk 18–24.

Uibopuu, Henn-Jüri. Das Baltikum ist in Bewegung – die Jahre 1988 bis 1991 // Estland: Express Reisehandbuch. Leer, 1992, lk 84–94.

Антон, Тыну. На вопросы отвечает руководитель Конституционной Ассамблеей Тыну Антон / küsitlenud Sulev Raudsepp // Юрист Эстонии, 1992, nr 2, lk 127–131.
Interview with Tõnu Anton, Chairman of the Constitutional Assembly, lk 193.

Заключение экспертной комиссии по государственному и международному праву при председателе Верховного Совета Эстонской Республики о проекте Конституции Эстонской Республики, представленном Конституционной Ассамблеей 13 апреля 1992 г.
в Верховный Совет Эстонской Республики // Юрист Эстонии, 1992, nr 3/4, lk 199–209. –
Ekspertkomisjoni liikmed: Heinrich Schneider, Ilmar Rebane, Heino Siigur, Indrek Koolmeister, Eenok Kornel, Edgar Talvik, Heiki Lindpere, Eerik-Juhan Truuväli, Tõnu Põder.
Opinion, lk 318.

Конституция Эстонской Республики: проект // Юрист Эстонии, 1992, nr 2, lk 107–126.
Draft of the Fundamental Law of the Republic of Estonia.

Шнейдер, Хейнрих. О критериях концептуального анализа Конституции // Юрист Эстонии, 1992, nr 1, lk 7–17. – Bibl joonealustes märkustes.
Criteria of the conceptual analysis of the Fundamental Law, lk 101.

1993

Constitución de la Republica de Estonia = Eesti Vabariigi põhiseadus / toim Ülo Karu, A. Värv; tlk Antonio Villacis, Margareta Telliskivi de Villacis. – Tallinn: Miniplast, 1993. – 175 lk. –
Rööptekst hispaania k.

La Constitution de la République d’Estonie = Eesti Vabariigi põhiseadus / tlk Made Päll. –
Tallinn: Miniplast Pluss, 1993. – 167 lk. – Rööptekst prantsuse k.

The Constitution of the Republic of Estonia = Eesti Vabariigi põhiseadus / toim Ülo Karu,
A. Värv. – Tallinn: Miniplast, 1993. – 167 lk. – Rööptekst inglise k.
ISBN 9985-900-11-1

Eesti Vabariigi põhiseadus / toim Ülo Karu. – Tallinn: Miniplast Pluss, 1993. – 87 lk.

Eesti Vabariigi põhiseadus = Constitution of the Republic of Estonia. – Tallinn: Riigikantselei, 1993. – 47 lk. – Rööptekst inglise k.

Maruste, Rait. Inimõigused ja ausa õigusemõistmise põhimõtted. – Tallinn: Juura, 1993. –
168 lk. – Bibl joonealustes märkustes. – Indeks lk 69–71. – Lisa: Euroopa inimõiguste konventsioon (tlk Rait Maruste), lk 72–119; Euroopa sotsiaalharta (tlk Rait Maruste),
lk 120–168.

Uibopuu, Henn-Jüri. Eesti presidendi kompetentsid 1992. aasta põhiseaduse järgi. – Tallinn: H.-J. Uibopuu, 1993. – 58 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

Uibopuu, Henn-Jüri. Die Kompetenzen des estnischen Staatspräsidenten nach der Verfassung 1992. – Salzburg, 1993. – 71 lk.

Verfassung für die Republik Estland = Eesti Vabariigi põhiseadus / tlk Anne Rooste,
Tiiu Kaarma. – Tallinn: Miniplast Pluss, 1993. – 175 lk. – Rööptekst saksa k.

Конституция Эстонской Республики: принята на референдуме 28 июня 1992 г. – Таллинн: Минипласт, 1993. – 102 lk.
ISBN 9985-900-12-X

***

Gräzin, Igor. A new old Constitution for Estonia: genetic aspects and parliamentalism versus presidentialism // Journal of International Law and Practice, 1993, nr 3, lk 471–498. –
Bibl joonealustes märkustes.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kofmel, Sabine. Rechtsentwicklung in Baltikum: die neue Verfassung der Republik Estland vom 28. Juni 1992 // Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 1993,
nr 1, lk 135–156. – Bibl joonealustes märkustes.
Legal developments in the Baltic: the new Constitution of the Republic of Estonia of June 28, 1992, lk 155–156.
Link

Põld, Jüri. Missugune põhiseaduse tekst on ehtne? // Juridica, 1993, nr 2, lk 32–33. –
Bibl märkustes.
Which of the texts of the Constitution is authentic, lk 45.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Rebane, Ilmar. Õigustloovatest aktidest Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi // Juridica, 1993, nr 1, lk 12.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Suksi, Markku. The constitutional development of the Baltic countries // Human rights in the Baltic States. Helsinki, 1993, lk 9–42. – (Publications of the Advisory Board for International Human Rights Affairs; 6). – Bibl lk 40–42.

Teder, Indrek. Eesti Vabariigi restitutsioonilised aktid // Looming, 1993, nr 2, lk 229–237.

Uibopuu, Henn-Jüri. Die Kompetenzen des estnischen Staatspräsidenten nach der Verfassung 1992 // Recht in Ost und West, 1993, nr 3, lk 65–77; nr 4, lk 107–118. –
Bibl joonealustes märkustes.

Õiguskantsler Eerik-Juhan Truuväli // Eesti Jurist, 1993, nr 1/2, lk 6–7. – Õiguskantsleri põhifunktsioonidest.
Канцлер юстиции Ээрик-Юхан Труувяли, nr 5/6, lk 102.

1994

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus : vastu võetud rahvahääletusel 28. juunil 1992. a. – Tallinn: DigipressEst, 1994. – 30 lk. – Riigi Teataja toim väljaanne.

Uibopuu, Henn-Jüri. Die Kompetenzen der estnischen Staatsversammlung nach der Verfassung 1992. – Salzburg, 1994. – 111 lk.

Конституция Эстонской Республики. Закон о гражданстве. Закон об иностранцах. Правила и порядок выдачи видов на жительство и разрешений на работу иностранцам и кадровым военнослужащим, уволенным в отставку из вооруженных сил. Закон о требованиях к знанию эстонского языка. Закон о культурной автономии национального меньшинства. –
Пярну: Издательство Верещагина, 1994. – 96 lk.

***

Collins, Noelle. Mr. Smith goes to Estonia: how one lawyer helped this tiny country build a new Constitution // Human Rights, 1994, nr 2, lk 26–29.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Constitución de la Republica de Estonia de 22 junio de 1992 // Boletin de legislación extranjera: BLE, 1994, nr 157/158, lk 3–19. – Põhiseaduse tekst.

Die estnische Verfassung 1992 (Auszug) / tlk Henn-Jüri Uibopuu // Recht in Ost und West, 1994, nr 1, lk 25–29. – Väljavõtteid põhiseaduse tekstist.

Maruste, Rait. Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve // Juridica, 1994, nr 10, lk 242–245.
Judicial supervision of constitutionality. Esikaane siseküljel.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Maruste, Rait; Schneider, Heinrich. Võimude lahususe teoreetilised lähtekohad ja mõned praktilised probleemid Eestis // Juridica, 1994, nr 3, lk 64–66.
Theoretical bases of the seclusion of authorities and some practical problems in Estonia. Esikaane siseküljel.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ruchti, Jefri Jay. Estonia: chronology 1992–1993 // Constitutions of the countries of the world: release 94–2 (March 1994). I: Estonia. New York, 1994, lk VII-XV. – Lisa: Põhiseaduse tekst eesti ja inglise k, lk 1–47; Põhiseaduse rakendamise seaduse tekst eesti ja inglise k, lk 49–59.

Schneider, Heinrich. Tähtajad ja tähtpäevad Eesti põhiseaduses // Juridica, 1994, nr 5,
lk 111–113. – Bibl lk 113.
Terms and fixed dates in the Estonian Constitution. Tagakaane siseküljel.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Taagepera, Rein. Estonia’s Constitutional Assembly 1991–1992 // Journal of Baltic Studies, 1994, nr 3, lk 211–232. – Lühendatult ja eesti k ilmunud: Põhiseaduse tulek: kogumik.
Tallinn, 2002, lk 85–101.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Toomepuu, Jüri. Põhiseadusest tulenevad probleemid Eesti õigussüsteemis //
Eesti Jurist, 1994, nr 10, lk 10–12. – Bibl märkustes.

Uibopuu, Henn-Jüri. Die Kompetenzen der estnischen Staatsversammlung nach der Verfassung 1992 // Recht in Ost und West, 1994, nr 1, lk 6–9. – Bibl joonealustes märkustes.

Uibopuu, Henn-Jüri. Das Prinzip der Gewaltenteilung in den Verfassungen der baltischen Staaten // WGO Monatshefte für osteuropäisches Recht, 1994, nr 4, lk 207–218. –
Bibl joonealustes märkustes.

Varul, Paul. Constitutional protection of ownership // Property rights: constitutional protection and public regulation. Oslo, 1994, lk 41–43.

Конституция (Основной закон) Эстонской Республики. О введении в действие конституции: Закон Эстонской Республики от 28 июня 1992 г. // Новые конституции стран СНГ и Балтии: сборник документов. Москва, 1994, lk 597–653.

1995

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Ilo, 1995. – 63 lk.
ISBN 9985-57-044-8

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Olion, 1995. – 70 lk.
ISBN 9985-66-013-7

***

The Constitution of Estonia // The constitutions of new democracies in Europe. Braunton; Devon, 1995, lk 48–92. – Põhiseaduse tekst.

Constitution of the Republic of Estonia // The rebirth of democracy: 12 constitutions of Central and Eastern Europe. Strasbourg, 1995, lk 153–207. – (European Issues).

Estonie: chronologie // Constitutions d’Europe centrale, orientale et balte. Paris, 1995,
lk 65–67. – (Retour aux textes). – Lisa: Põhiseaduse tekst prantsuse k, lk 69–88.

Gräzin, Igor. A new old constitution for Estonia: genetic aspects of the constitution and parliamentarianism versus presidentialism // Legal reform in post-communist Europe: the view from within. Dordrecht, 1995, lk 71–93. – Bibl joonealustes märkustes. – Varasem ja veidi erinev versioon ilmunud: Journal of International Law and Practice, 1993, nr 3, lk 471–498.
Link

Häberle, Peter. Dokumentation von Verfassungsentwürfen und Verfassungen ehemals sozialistischer Staaten in (Süd)Osteuropa und Asien: vorläuftige und punktuelle Stellungnahme zum Verfassungentwurf Estland: (Verfassunggebende Versammlung, Entwurf vom 13. Dezember 1991) vom Januar 1992 // Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Band 43. Tübingen, 1995, lk 170–183. – Lisa: Põhiseaduse eelnõude tekstid ja vastuvõetud versioon inglise k, lk 263–325. – Ilmunud ka: Verfassung als öffentlicher Prozess: Materialen zu einer Verfassungstheorie der offenen Gesellschaft. 3. Auflage. Berlin, 1998, lk 693–709. – (Schriften zum öffentlichen Recht; 353).
Link

Maruste, Rait. Põhiseaduslikkuse kohtuliku järelevalve süsteem Eestis // Konstitutsioonikohtute organisatsioon ja tegevus. Tartu, 1995, lk 73–79.

Maruste, Rait; Truuväli, Eerik-Juhan. Teooria ja praktika probleeme seonduvalt põhiseaduslikkuse järelevalvega // Juridica, 1995, nr 7, lk 304–310.
Problems of theory and practice with regard to constitutional review, lk 327.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Merusk, Kalle. Das Verhältnis von Parlament, Staatspräsident und Regierung in Estland //
Der Aufbau einer freiheitlich-demokratischen Ordnung in den baltischen Staaten: Staat, Wirtschaft, Gesellschaft. Hamburg, 1995, lk 96–104.

Põld, Jüri. Põhiseaduslikkuse järelevalvemenetlusest Eestis // Konstitutsioonikohtute organisatsioon ja tegevus. Tartu, 1995, lk 97–105.

Rebane, Ilmar. Õigustloovatest aktidest Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1991.–1992. aastal: aastaraamat. Tartu, 1995, lk 12–14.

Schneider, Heinrich. Lääne-Euroopa mudelitest Eesti põhiseaduses // Konstitutsioonikohtute organisatsioon ja tegevus. Tartu, 1995, lk 25–42.

Steinberg, Rudolf. Die neuen Verfassungen der baltischen Staaten // Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Band 43. Tübingen, 1995, lk 55–66. – Bibl joonealustes märkustes.

1996

Uibopuu, Henn-Jüri. Eesti Riigikogu kompetentsid 1992. põhiseaduse järgi / tlk Pärje Tetsmann. – Tallinn: H.-J. Uibopuu, 1996. – 119 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

Uibopuu, Henn-Jüri. Die Kompetenzen der estnischen Regierung nach der Verfassung 1992. –
Salzburg, 1996. – 156 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

Die Verfassung der Republik Estland vom 28. Juni 1992 (Riigi Teataja 1992, nr 26, pos 349) / [tlk Henn-Jüri Uibopuu]. – Salzburg: s.n., 1996. – 44 lk. – Põhiseaduse tekst.

Конституция Эстонской Республики : принята на референдуме 28 июня 1992 года : издание официальное. – Таллинн: Олион, 1996. – 71 lk.
ISBN 9985-66-011-0

***

Constitution of the Republic of Estonia // The rebirth of democracy: 12 constitutions of Central and Eastern Europe. 2nd ed Strasbourg, 1996, lk 113–152. – (European Issues).
Link

Hallaste, Illar. Eesti Vabariigi põhiseaduse sünd // Juridica, 1996, nr 9, lk 438–442.
Preparation of the Constitution of the Republic of Estonia, lk 518.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Heinla, Jüri. Riigikantselei õigusloomeosakonnast: teooria ja praktika probleeme seonduvalt põhiseaduslikkuse järelevalvega // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1993.–1995. aastal: aastaraamat. Tartu, 1996, lk 68–69.

Käbin, Tiit. Constitution and legislative process // Constitution as a legal base for a system and functions of organs of the state. Tallinn, 1996, lk 138–141.

Ludwikowski, Rett R. Constitution-drafting in former Soviet Republics: Estonia // Ludwikowski, Rett R. Constitution-making in the region of former Soviet dominance. Durham; London, 1996, lk 81–89. – Lisa: Põhiseaduse tekst inglise k, lk 389–414.
Link

Lõhmus, Uno. Õigus vabadusele ja turvalisusele // Juridica, 1996, nr 3, lk 128–134. –
Bibl märkustes.
Rights to freedom and security of person, lk 151.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Maruste, Rait. Põhiseaduse muutmise õiguslik protseduur // Juridica, 1996, nr 9, lk 459–463. –
Bibl märkustes.
Legal procedure for amendment of the Constitution, lk 518–519.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Maruste, Rait. Põhiseaduse tõlgendamise meetodid // Juridica, 1996, nr 2, lk 75–81. – Bibl märkustes.
Methods for interpretation of the Constitution, lk 99.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Maruste, Rait. Teooria ja praktika probleeme seonduvalt põhiseaduslikkuse järelevalvega // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1993.–1995. aastal: aastaraamat. Tartu, 1996,
lk 50–67.

Maruste, Rait; Schneider, Heinrich. Constitutional review of legislation in Estonia – its principal scheme, practice and evaluation // Constitution as a legal base for a system and functions of organs of the state. Tallinn, 1996, lk 84–104.

Merusk, Kalle. The right to issue regulation and its constitutional limits in Estonia // Juridica International. 1. Tartu, 1996, lk 38–44. – Bibl märkustes.
Link

Merusk, Kalle. Õigustloovate aktide kehtivuse õigusteoreetilisi probleeme // Juridica, 1996,
nr 7, lk 340–347. – Bibl märkustes.
Legal-theoretical problems of validity of legislation of general application, lk 367.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ruutsoo, Rein. The constitutionalization of states in the Baltic corner // Regulation and institutionalization in the Baltic States. Tampere, 1996, lk 65–94. – (Tutkimuksia / Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos; A-27). – Bibl lk 93–94.

Salumäe, Erik. Vabariigi presidendi valimise seaduse eelnõust ja põhiseaduse vastavatest sätetest // Juridica, 1996, nr 1, lk 2–4.
Bill for the President of the Republic Election Act and corresponding provisions of the Constitution, lk 45.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Schneider, Heinrich. Põhiseaduse preambula: tema tähtsus ja õiguslik loomus //
Juridica, 1996, nr 9, lk 442–450. – Bibl lk 449–450.
Preamble of a Сonstitution : its legal nature and implications, lk 518.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Schneider, Heinrich. Süsteemkäsitlusest põhiseaduse ja selle rakendamise uurimisel // Juridica, 1996, nr 9, lk 450–459. – Bibl lk 458–459.
Systemic analysis in studying a Сonstitution and its implementation, lk 518.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Uibopuu, Henn-Jüri. Die allgemeinen Menschenrechte im Vergleich der estnischen Verfassungen von 1920, 1937 und 1992 // Die deutsche Volksgruppe in Estland während der Zwischenkriegszeit und aktuelle Fragen des deutsch-estnischen Verhältnisses. Hamburg; [Tallinn], 1996, lk 249–274.

Uibopuu, Henn-Jüri. Eesti presidendi kompetentsid 1992. aasta põhiseaduse järgi // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1993.–1995. aastal: aastaraamat. Tartu, 1996, lk 103–169.

1997

The Constitution of the Republic of Estonia. – Tallinn: Estonian Translation and Legislative Support Centre, 1997. – 78 lk. – Rööptekst eesti k.
ISBN 9985-873-02-5

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. –
Tallinn: Juura, 1997. – 48 lk.
ISBN 9985-822-53-6

Graudin, Andreas. Die Stellung der nationalen Minderheiten in den Verfassungen der baltischen Republiken und ihre einfachgesetzliche Umsetzung. – Frankfurt a/M [etc.]: P. Lang, 1997. – 198 lk. – (Europäische Hochschulschriften. Reihe II, Rechtswissenschaft; 2092).
ISBN 3-631-31108-1
ISSN 0531-7312

Konstytucja Estonii / eess: Leszek Garlicki, Piotr Łossowski; tlk Aarne Puu. – Warszawa: Sejmowe, 1997. – 70 lk. – (Biblioteka Sejmowa).
ISBN 83-7059-325-9

Maruste, Rait. Põhiseadus ja selle järelevalve: võrdlevad selgitused. Kommentaarid. Tekstid. –
Tallinn: Juura, 1997. – 285 lk. – Bibl joonealustes märkustes.
ISBN 9985-822-66-8

Narits, Raul; Merusk, Kalle. Estonia. – The Hague; London; Boston: Kluwer Law International, 1997. – 35 lk. – (International Encyclopaedia of Laws; 23).

Põhiseadus ja Põhiseaduse Assamblee: koguteos / Justiitsministeerium; toim Viljar Peep; eess: Lennart Meri, Viljar Peep. – Tallinn: Juura, 1997. – 1296 lk.
ISBN 9985-822-69-2

Roosma, Peeter. Methods of constitutional interpretation in the system of checks and balances: development and practice of constitutional review in Estonia: a thesis on comparative constitutional law: [teadusmagistritöö] / Central European University;
juhendaja: Gabor Halmai. –
Budapest, 1997. – 95 lk. – Bibl lk 88–95. – Elektrooniline teavik.

Taasvabanenud Eesti põhiseaduse eellugu / Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts;
toim Heinrich Schneider; toimetuskolleegium: Rait Maruste, Heinrich Schneider, Tõnu Anton,
Peeter Järvelaid. – Tartu: Juura, 1997. – 302 lk.
ISBN 9985-822-59-5

***

Alasi, Kaia. Põhiseaduse keelekasutus: (kolmanda õiguskeelepäeva ettekanne) // Õiguskeel, 1997, nr 1, lk 10–17.

Maruste, Rait. Ettekanne põhiseaduse viienda aastapäeva konverentsil: 26. september 1997 // Juridica, 1997, nr 9, lk 438–440. – Bibl lk 440.
Presentation at the conference devoted to the fifth anniversary of the Constitution, lk 486.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Maruste, Rait. Põhiseaduslikkuse järelevalve teoreetilisi ja rakenduslikke küsimusi Eestis // Konstitutsioonikohtud põhiõiguste ja vabaduste kaitsel. Tartu, 1997, lk 5–24.

Mäeltsemees, Sulev. Kohalik omavalitsus Eesti Vabariigi põhiseaduses ja Euroopa Liidu liikmesriikide põhiseadustes // Eesti Vabariigi majanduspoliitika ja integreerumine Euroopa Liiduga. Tallinn, 1997, lk 161–169. – Bibl lk 168.
Lokale Selbstverwaltung in der Verfassung für die Republik Estland und in den Verfassungen für die EU-Mitgliedstaaten, lk 168–169.

Põld, Jüri. Eesti kohtupraktikat põhiõiguste ja vabaduste kaitsmisel // Konstitutsioonikohtud põhiõiguste ja vabaduste kaitsel. Tartu, 1997, lk 55–64.

Roosma, Peeter. Rahvusvahelise ja siseriikliku õiguse vahekorrast Eestis // Konstitutsioonikohtud põhiõiguste ja vabaduste kaitsel. Tartu, 1997, lk 38–46.

Schneider, Heinrich. The principle of separate and balanced powers in Estonian constitutions // Juridica International. 2. Tartu, 1997, lk 35–49.
Link

Silberg, Uno. Põhiseadus kaitseb Eesti iseseisvust // Eesti 2000: sõltumatu almanahh ühiskonna ja vaimuelu küsimustes, 1997, nr 2, lk 21–25.

Suksi, Markku. Estonia: un camino largo y tortuoso // Las nuevas instituciones politicas de la Europa oriental. Madrid-Valencia, 1997, lk 567–620.

Tamm, Kaljo. Põhiseaduse terminoloogiast: (kolmanda õiguskeelepäeva ettekanne) // Õiguskeel, 1997, nr 1, lk 5–9.

Taube, Caroline. De baltiska staterna: Estland // På väg mot rättsstater i Östeuropa. Uppsala, 1997, lk 231–240. – (Rättsfondens skriftserie; 32). – Bibl joonealustes märkustes.

Truuväli, Eerik-Juhan. Õiguskantsleri tegevuse mõningatest garantiidest: ettekanne põhiseaduse viienda aastapäeva konverentsil // Juridica, 1997, nr 9, lk 440–441.
Guarantees for activities of the Legal Chancellor, lk 486.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Uibopuu, Henn-Jüri. Die allgemeinen Menschenrechte im Vergleich der estnischen Verfassungen von 1920, 1937 und 1992 // Die deutsche Volksgruppe in Estland während der Zwischenkriegszeit und aktuelle Fragen des deutsch-estnischen Verhältnisses. 2., korrigierte und erw. Aufl. Hamburg; [Tallinn], 1997, lk 259–284.

Uibopuu, Henn-Jüri. Üldised inimõigused Eesti 1920., 1937. ja 1992. aasta põhiseadustes /
tlk Merit Kopli // Juridica, 1997, nr 5, lk 235–241. – Bibl lk 240–241.
Fundamental human rights compared in the Constitutions of 1920, 1937 and 1992, lk 275.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Vallikivi, Hannes. Põhiõiguste ja -vabaduste piiramise seadusliku aluse põhimõttest // Juridica, 1997, nr 5, lk 241–253.
Legal basis for fundamental rights and freedoms, lk 275.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Wiegandt, Manfred H. Grundzüge der estnischen Verfassung von 1992 // Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Band 45. Tübingen, 1997, lk 151–175. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Конституция (Основной закон) Эстонской Республики от 28 июня 1992 г. О введении в действие конституции: Закон Эстонской Республики от 28 июня 1992 г. // Новые конституции стран СНГ и Балтии: сборник документов. 2–е изд. Москва, 1997, lk 623–664.

Лепс, Андо. Критический обзор эстонского конституционного законодательства // Конституционное право: восточноевропейское обозрение, 1997, nr 3/4, lk 26–35. –
(Пять лет четвёртой конституции Эстонской Республики).

Эстонская Республика // Конституции государств Центральной и Восточной Европы. Москва, 1997, lk 529–575. – Põhiseaduse tekst.

1998

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. – Tallinn:
Juura, 1998. – 46 lk.
ISBN 9985-75-009-8

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. – Tallinn: Ilo, 1998. – 87 lk. – Kaanel pealkiri: Eesti Vabariigi põhiseadus. Rakendamine. Järelevalve. – Juurdetrükid 1999. a, 2001. a.
ISBN 9985-57-190-8

Merusk, Kalle; Narits, Raul. Eesti konstitutsiooniõigusest. – Tallinn: Juura, 1998. – 232 lk. –
Bibl lk 222–231, peatükkide alguses ja joonealustes märkustes.
ISBN 9985-75-001-2

Narits, Raul; Merusk, Kalle. Estonia: [constitutional law]. – The Hague; London; Boston: Kluwer Law International, 1998. – 236 lk. – (International Encyclopaedia of Laws; 29). –
Bibl lk 43–46.

Tegevuse aruanne: [Eesti Vabariigi põhiseaduse ekspertiisikomisjoni lõpparuanne] : [elektrooniline teavik] / Justiitsministeerium, põhiseaduse juriidilise ekspertiisi komisjon. –
Tallinn: Justiitsministeerium, 1998.
1. – Tegevuse aruanne
Link
2. – Lisa: välisekspertiisid.

Sisu: Põhiõigused Eesti põhiseaduses / Robert Alexy (1997). Eesti Vabariigi põhiseaduse IV, VI ja VII peatüki arvustus / Guy Carcassonne (1997). Riigi rahandus Eesti Vabariigi põhiseaduses / Heinz Schäffer (1997). Eksperthinnang Eesti Vabariigi põhiseaduse X peatükile Eesti Vabariigi võimaliku Euroopa Liidu liikmeksastumise seisukohalt / Torsten Stein (1997). Eesti õiguskantsler: mõned sissejuhatavad kommentaarid Rootsi seisukohalt vaadelduna / Johan Hirschfeldt (1997). Seisukohavõtt Eesti Vabariigi põhiseaduse XIII peatüki „Kohus” esitatud küsimuste kohta / Jürgen Thomas (1997). Põhiseadusõiguslik ja põhiseaduspoliitiline hinnang Eesti põhiseaduse kohalikku omavalitsust puudutavatele sätetele / Rolf Stober (1997). Eesti põhiseaduse muutmise süsteem / David Cameron (1997). Raport võimalikest muudatustest Eesti Vabariigi 1992. a. põhiseaduses / Jochen Abr. Frowein (1997). Konstitutsioonikohtu reform Eestis / Sergio Bartole (1997). Ekspertiis Euroopa Liitu kuulumise ja Eesti põhiseaduse kohta / Hubert Beemelmans (1998). Kommentaarid Euroopa Liiduga ühinemisega seotud uue paragrahvi kohta Eesti põhiseaduses / Guy Carcassonne (1998). Euroopa Liidu liikmestaatusest tulenevate ühtlustatavate teemade ülevaade Eesti Vabariigi põhiseaduses / John Pierce Gardner (1997). Euroopa Liitu kuulumine ja Eesti põhiseadus / Luis Lopez Guerra (1998). Euroopa Liidu liikmelisus ja Eesti põhiseadus / Matti Niemivuo (1997). Seadusandluse ühtlustamine: konstitutsioonilised parandused. Euroopa Ühenduse Komisjoni Peadirektoraat Välismajandussuheteks, Operational Service Phare. Ettepanekud McKenna & Co poolt, Brüssel ja London, Eesti Vabariigi Justiitsministeeriumile (1996).

Link

Uibopuu, Henn-Jüri. Fundamental rights in Estonia: a review of Estonia’s constitution, laws and practice. – Salzburg: University of Salzburg, Law School, 1998. – 68 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

Vahing, Julia. Funktionen der Richtervorlagen: eine vergleichende Darstellung der Art. 100 Abs. 1 GG und 177 EGV im Hinblick auf die geplante Richtervorlage in estnischer Verfassung: [teadusmagistritöö] / juhendaja: Dirk Ehlers. – Münster, 1998/1999. – Elektrooniline teavik.

Конституция (Основной закон) Эстонской Республики. Закон о гражданстве. –
Tallinn: Ilo, 1998. – 87 lk.
ISBN 9985-57-193-2

***

Anton, Ülle. Kohaliku omavalitsuse garantii Eesti Vabariigi 1992. aasta põhiseaduses // Juridica, 1998, nr 6, lk 305–313. – Bibl lk 313.
The guarantee of local self-rule in the Estonian Constitution of 1992, lk 323.
Link – kasutajaõiguste olemasolul

Bollow, Undine. Politisches und Rechtssystem Estlands // Handbuch Baltikum heute.
Berlin, 1998, lk 89–112. – (Nordeuropäische Studien; 14).

Gönenç, Levent. Estonia // Gönenç, Levent. Prospects for constitutionalism in post-communist countries: proefschrift ter verkrijging van de graad van Doctor. Leiden, 1998, lk 135–138. –
Bibl joonealustes märkustes. – Eesti 1992. a. põhiseaduse eelloost, koostamisest, vastuvõtmisest.

Häberle, Peter. Vorläuftige und punktuelle Stellungnahme zum Verfassungentwurf Estland: (Verfassunggebende Versammlung, Entwurf vom 13. Dezember 1991) // Häberle,
Peter. Verfassung als öffentlicher Prozess: Materialen zu einer Verfassungstheorie der offenen Gesellschaft. 3. Auflage. Berlin, 1998, lk 693–709. – (Schriften zum öffentlichen Recht; 353). –
Varem ilmunud: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Band 43. Tübingen, 1995,
lk 170–183.

Kergandberg, Eerik. Legal regulation of surveillance de lege lata and de lege ferenda: constitutional and criminal procedural aspects // Juridica International. 3. Tartu, 1998, lk 68–75.
Link

Liiv, Daimar. Riigikogu roll õigussüsteemi kujundamisel // Juridica, 1998, nr 4, lk 168–169.
Role of Riigikogu in the formation of the legal system, lk 218.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Liventaal, Jüri. Konstitutsiooniliste aktide määratlemise kriteeriumid // Õigus. Kriminaalpoliitika. Politsei: artiklite kogumik. Tallinn, 1998, lk 8–16. – (Eesti Riigikaitse Akadeemia toimetised; 5). –
Bibl lk 15.
Summary, lk 16.

Loeber, Dietrich André. Regaining independence – constitutional aspects: Estonia, Latvia, Lithuania // Review of Central and East European Law, 1998, nr 1, lk 1–7.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Madise, Lauri. Rahvusvahelise õiguse käsitlusest 1992. aasta Eesti põhiseaduses //
Juridica, 1998, nr 7, lk 361–369. – Bibl lk 369.
Provisions of international law in the 1992 Constitution, lk 379.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Maruste, Rait. Bürgerliche und politische Rechte in der estländischen Verfassungsrechtsprechung // Grundfragen der Verfassungsgerichtsbarkeit in Mittel- und Osteuropa. Berlin, 1998, lk 131–133. – (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht; 130). – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Maruste, Rait. Estijos konstitucinės teisės raida ir problemos; Developments and problems of constitutional jurisprudence in Estonia // Konstitucinė justicija: dabartis ir ateitis = Constitutional justice: the present and the future. Vilnius, 1998, lk 147–153; 390–397.

Maruste, Rait. Põhiseadus ja justiitsorganite süsteem // Juridica, 1998, nr 7, lk 326–327. –
Bibl lk 327.
Constitution and the system of judicial authorities, lk 378.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Maruste, Rait; Schneider, Heinrich. Constitutional review in Estonia – its principal scheme, practice and evaluation // Constitutional reform and international law in Central and Eastern Europe. The Hague, 1998, lk 91–104. – (Studies in Law / Centre of European Law, King’s College London; 1).
Link

Mereste, Uno. Põhiseadust ignoreerivad tähendusõpetuslikud uperpallid // Õiguskeel, 1998,
nr 4, lk 6–11. – Sõna omand kasutamisest põhiseaduses ja asjaõigusseaduses.

Merusk, Kalle. Estonian constitutional system of government // Juridica International. 3.
Tartu, 1998, lk 2–9.
Link

Metcalf, Lee Kendall. The evalution of presidential power in Estonia 1920–1992 // Journal of Baltic Studies, 1998, nr 4, lk 333–352. – Bibl märkustes.
Link

Narits, Raul. Fundamental rights and freedoms in Estonian Constitution // Juridica International. 3. Tartu, 1998, lk 25–34.
Link

Põld, Jüri. Põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatamine halduskohtus //
Kohtuniku käsiraamat. Tartu, 1998, 24 lk.

Roosma, Peeter. Constitutional review under 1992 Constitution // Juridica International. 3. Tartu, 1998, lk 35–42.
Link

Schneider, Heinrich. Relations between state bodies in implementing Constitution // Juridica International. 3. Tartu, 1998, lk 10–24.
Link

Schneider, Heinrich. Riigiteoreetilisi probleeme: miks nad on tekkinud ja kuidas neid lahendada? // Juridica, 1998, nr 7, lk 350–361. – Bibl lk 360.
Theoretical issues related to the state, lk. 379.
Link – kasutusõiguste olemasolu

Uibopuu, Henn-Jüri. Eesti põhiseadus, rahvusvahelised suhted ja rahvusvaheline õigus // Juridica, 1998, nr 4, lk 187–196. – Bibl märkustes.
Estonian Constitution, international relations and international law, lk 219.
Link – kasutajaõiguste olemasolu

Uibopuu, Henn-Jüri. Jaunā Igaunijas Konstitūcija Eiropas likumdošanas kontekstā // Baltijas valstis likteņgriežos: politiskas, ekonomiskas un tiesiskas starptautiskās sadarbības problēmas uz XXI gadu simteņa sliekšņa. Riga, 1998, lk 202–219. – Raamatus nimi kujul: Uibopū,
Henns Jiri.

Uibopuu, Henn-Jüri. The new Estonian Constitution of 1992 in the context of European law // The Baltic States at historical crossroads: political, economic, and legal problems in the context of international cooperation on the doorstep of the 21st century: a collection of scholarly articles. Riga, 1998, lk 214–231. – Raamatus nimi kujul: Uibopuu, Juri.

1999

Almann, Arno. Kohaliku omavalitsuse teoreetilised alused ja õigusliku korralduse areng Eestis: [doktoritöö] / Tallinna Tehnikaülikool, humanitaar- ja sotsiaalteaduste instituut; juhendaja: Heinrich Schneider. – Tallinn, 1999. – 217 lk – Bibl lk 189–217.

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 1999. – 24 lk.

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Võlanõudjate Kirjastusgrupp, 1999. – 50 lk.

Suksi, Markku. On the constitutional features of Estonia. – Åbo: Åbo Akademi, 1999. – 80 lk. –
(Meddelanden från ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Ser. A; 502). –
Bibl lk 79–80.
ISBN 952-12-0504-0
ISSN 0358-5654

Конституция (Основной закон) Эстонской Республики. Закон о гражданстве. –
Таллинн: Ilo, 1999. – 88 lk. – Juurdetrükid 2001. a, 2002. a.
ISBN 9985-57-255-6

***

Ernits, Madis. Holders and addressees of basic rights in the Constitution of the Republic of Estonia // Juridica International. 4. Tartu, 1999, lk 11–34. – Bibl lk 29–31.
Link

Ernits, Madis. Põhiseaduse Riigikogu peatüki probleemid // Juridica, 1999, nr 10, lk 472–479. – Bibl lk 479.
Problems concerning the chapter on Riigikogu in the Constitution, lk 510.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Glover, Dominic. Some legal aspects of accession to the European Union // Estonia and the European Union: in search of security. Tallinn, 1999, lk 143–155. – (EuroUniversity Series. International Relations; 2/3). – Bibl märkustes.

Glückselig, Richard. Ủstavní soudnictví v Estonské respublice // Ủstavní soudnictví ve vybraných postkomunistických zemích. Brno, 1999, lk 9–35. – (Ediční ŕada Studie; Svazek 10). –
Bibl märkustes. – Põhiseaduslikkuse järelevalvest.

Järvelaid, Peeter. Õiguskantsleri instituut Eestis: ajalugu ja tänapäev // Järvelaid, Peeter. Õigussüsteemi reform Eestis 20. sajandi lõpul. Õiguskantsleri instituut Eestis: ajalugu ja tänapäev. Tallinn, 1999, lk 19–27. – (Akadeemia Nord toimetised; 2). – Bibl lk 17–18.

Kergandberg, Eerik. Fundamental rights, right of recourse to the courts and problems connected with the guaranteeing of the right of recourse to the courts in Estonian criminal procedure // Juridica International. 4. Tartu, 1999, lk 122–131. – Bibl lk 130–131.
Link

Kergandberg, Eerik. Põhiõigused: kohtukaebeõigus ja kohtukaebeõiguse tagamisega seonduvaid probleeme Eesti kriminaalmenetluses // Juridica, 1999, nr 9, lk 430–438. –
Bibl lk 437.
Fundamental rights, right of recourse to courts and problems related to the right of recourse to courts in Estonian criminal procedure
, lk 462.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Lehis, Lasse. Eesti Panga staatus ja pädevus tulenevalt põhiseaduse paragrahvidest 111 ja 112 // Juridica, 1999, nr 10, lk 480–486. – Bibl lk 486.
The status and competence of the Bank of Estonia pursuant to pp. 111 and 112 of the Constitution, lk 510–511.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Leps, Ando. Eesti põhiseaduse muutmisest // Akadeemia, 1999, nr 3, lk 451–476.
On changing the Constitution of Estonia, lk 637–638.

Lõhmus, Uno. Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted Eesti õigussüsteemi osana // Juridica, 1999, nr 9, lk 425–430. – Bibl lk 430.
Generally recognised principles of international law as part of the Estonian legal system, lk 462.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Marauhn, Thilo. Konstitutsiooniline jurisdiktsioon: Riigikohus või eraldiseisev konstitutsioonikohus: (hinnang Eesti praegusele süsteemile võrdleva kogemuse alusel) // Konstitutsioonikohtud: probleemid ja arengukavad. Tartu, 1999, lk 32–48. – Bibl joonealustes märkustes.

Marauhn, Thilo. Supreme Court or separate constitutional court: the case of Estonia // European Public Law, 1999, nr 2, lk 301–314.
Link – kasutajaõiguste olemasolu

Maruste, Rait. Põhiseadus – võti avalikule õigusele: [ettekanne 17. oktoobril 1997. a,
XXI õigusteadlaste päeval] // Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts 1996.–1998. aastal.
Tartu, 1999, lk 50–55.

Maruste, Rait. Põhiseaduslikkuse järelevalve Eestis – areng ja kogemused // Konstitutsioonikohtud: probleemid ja arengukavad. Tartu, 1999, lk 24–31.

Narits, Raul. Comprehension of the Constitution (from the communitarian point of view) // Juridica International. 4. Tartu, 1999, lk 3–10. – Bibl lk 9–10.
Link

Narits, Raul. Ühest tänapäevasest põhiseaduse mõttest arusaamise viisist // Juridica, 1999,
nr 10, lk 466–472. – Bibl lk 471–472.
A contemporary way of understanding the meaning of the Constitution, lk, 510.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Roosma, Peeter. Protection of fundamental rights and freedoms in Estonian constitutional jurisprudence // Juridica International. 4. Tartu, 1999, lk 35–44. – Bibl lk 42–44.
Link

Roosma, Peeter. Põhiseaduslikkuse järelevalve taotlust esitama õigustatud subjektid Eestis // Konstitutsioonikohtud: probleemid ja arengukavad. Tartu, 1999, lk 56–60.

Schneider, Heinrich. Konstitutsioonikohtu muud funktsioonid normikontrolli kõrval // Konstitutsioonikohtud: probleemid ja arengukavad. Tartu, 1999, lk 85–92.

Stresemann, Christina. Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve – Eesti lahendused kaasaegsete arengute taustal // Konstitutsioonikohtud: probleemid ja arengukavad. Tartu, 1999, lk 93–101.

Truuväli, Eerik-Juhan. Perustuslainmukaisuuden tutkinta Virossa // Juhlajulkaisu Jukka Peltonen 60 vuotta: 27.10.1999. Helsinki, 1999, lk 309–322. – Bibl joonealustes märkustes.

Vahing-Laffranque, Julia. Põhiseaduse kohtu ja normikontrolli võimalikkusest Eestis Saksamaa näitel // Juridica, 1999, nr 6, lk 303–309. – Bibl lk 309.
Possibility of constitutional court in Estonia, lk 311.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Vallikivi, Hannes. Millal jõustus Eesti kehtiv põhiseadus? // Juridica, 1999, nr 7, lk 348–351. –
Bibl lk 351.
Date of entry into force of Estonian Constitution of 1992, lk 363.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Die Verfassung der Republik Estland / tlk Henn-Jüri Uibopuu // Die Verfassungen Mittel- und Osteuropas: Einführung und Verfassungstexte mit Übersichten und Schaubildern. Berlin, 1999, lk 410–447. – (Quellen zur Rechtsvergleichung; 45). – Põhiseaduse tekst.

Die Verfassung der Republik Estland vom 28. Juni 1992 / tlk Henn-Jüri Uibopuu // Thiele, Carmen. Selbstbestimmungsrecht und Minderheitenschutz in Estland. Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 1999, lk 190–222. – (Schriftenreihe der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)). – Põhiseaduse tekst.
Link

Конституция Эстонской Республики // Конституции стран СНГ и Балтии: учебное пособие. Москва, 1999, lk 597–632. – Põhiseaduse tekst.

2000

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. –
Tallinn: Juura, 2000. – 46 lk.
ISBN 9985–75–051–9

Konstytucja Estonii / eess: Leszek Garlicki, Piotr Lossowski; tlk Aarne Puu. – 2. drugie. – Warszawa: Sejmowe, 2000. – 70 lk. – (Biblioteka Sejmowa).
ISBN 83-7059-494-8

Pettai, Vello. Estonia’s constitutional review mechanisms: a guarantor of democratic consolidation / European University Institute, Florence, Robert Schuman Centre for Advanced Studies. – San Domenico: European University Institute, 2000. – 41 lk. – (EUI Working Papers; 2000/59). – Põhiseaduslikkuse järelevalvest.

Zieliński, Jacek. Systemy konstytucyjne Łotwy, Estonii i Litwy. – Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2000. – 138 lk. – (Systemy konstytucyjne państw świata). – Bibl lk 136.
ISBN 83-7059-460-3

Ülevaade õiguskantsleri 1999. aasta tegevusest põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamise kontrollimisel. – Tallinn: Eesti Vabariigi Õiguskantsler, 2000. – 31 lk.

***

Alasi, Kaia. Põhiseaduse keelekasutus // Õigus ja keel: temaatiline valik „Õiguskeeles” aastatel 1995–1999 ilmunud kirjutistest. Tallinn, 2000, lk 194–199. – Ilmunud ka: Õiguskeel, 1997, nr 1, lk 10–17.

Albi, Anneli. Euroliit ja kaasaegne suveräänsus: üks võimalikke vastukajasid põhiseaduse ekspertiisikomisjoni üleskutsele aruteluks // Juridica, 2000, nr 3, lk 160–171. – Bibl joonealustes märkustes.
European Union and sovereignty today: a possible response to the constitutional expert committee’s proposal for discussion, lk 197–198.
Link – kasutusõiguste olemasolul.

Hänni, Liia. Põhiseadus peab ajaga kaasas käima // Riigikogu toimetised. 1. Tallinn, 2000,
lk 62–64.
The Constitution must keep up with the times, lk 317.
Link

Järvelaid, Peeter. Justīcijas kanclera institūts Igaunijā: vēsture un mūsdienas // Likums un Tiesības, 2000, nr 11, lk 200–204. – Bibl joonealustes märkustes. – Artiklis autori nimi: Jervelaids, Pēteris.

Lõhmus, Uno. Põhiseaduslikkuse järelevalve praktikast võrsunud põhiseaduse kriitiline analüüs // Riigikogu toimetised. 1. Tallinn, 2000, lk 77–82. – Bibl lk 82.
A critical analysis of the Constitution arising from the practice of constitutional review, lk 318.
Link

Mereste, Uno. [Põhiseadust ignoreerivad tähendusõpetuslikud uperpallid] // Õigus ja keel: temaatiline valik „Õiguskeeles” aastatel 1995–1999 ilmunud kirjutistest. Tallinn, 2000, lk 41–42. –
Ilmunud ka: Õiguskeel, 1998, nr 4, lk 6–11.

Merusk, Kalle. Avalike ülesannete eraõiguslikele isikutele üleandmise piirid: konstitutsiooni- ja haldusõiguse aspekte // Juridica, 2000, nr 8, lk 499–507. – Bibl joonealustes märkustes.
Limitations to the transfer of public functions to persons in private law: aspects of constitutional law and administrative law, lk 549–550.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Savi, Toomas. Mõtteid parlamentarismist, demokraatiast ja Riigikogu suundumustest // Riigikogu toimetised. 1. Tallinn, 2000, lk 10–18. – Bibl lk 18.
Thoughts on parliamentarism, democracy and future goals of the Riigikogu, lk 313.
Link

Silberg, Uno. Eesti Euroopa Liiduga ühinemise põhiseaduslik konflikt ning liitumise tulemuslikkus põllumajanduses // Eesti Vabariigi majanduspoliitika tulemuslikkus ja Euroopa Liit. Tallinn, 2000, lk 382–390. – Bibl lk 389–390.
Estonian accession to the EU is contrary to the Constitution and the agricultural accession effectiveness, lk 390.
Link

Tamm, Kaljo. Põhiseaduse terminid // Õigus ja keel: temaatiline valik „Õiguskeeles” aastatel 1995–1999 ilmunud kirjutistest. Tallinn, 2000, lk 34–36. – Ilmunud ka: Õiguskeel, 1997, nr 1,
lk 5–9.

Varul, Paul. Põhiseaduse juriidiline ekspertiis: eesmärgid, töökorraldus ja tulemused // Riigikogu toimetised. 1. Tallinn, 2000, lk 65–76. – Bibl lk 76.
Legal expertise on the Constitution : objectives, organisation of work, results, lk 317.
Link

2001

Alexy, Robert. Põhiõigused Eesti põhiseaduses / eess: Raul Narits, Ruta Kruuda; tlk Madis Ernits, Pille Vinkel. – Tartu: Iuridicum, 2001. – 101 lk. – (Juridica; 2001, eriväljaanne). –
Bibl joonealustes märkustes. – Lisa: Ernits, Madis. Autorist: Robert Alexy, lk 97–98. – Kokkuvõte inglise k.
ISBN 9985-9326-6-8
ISSN 1406-1074
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Annus, Taavi. Riigiõigus: õpik kõrgkoolidele. – Tallinn: Juura, 2001. – 319 lk. –
Bibl paragrahvide alguses. – Kohtulahendite register lk 305–319.
ISBN 9985-75-069-1

Eesti Vabariigi hümn. Eesti Vabariigi põhiseadus. Kodakondsusseadus. – Tallinn: Võlanõudjate Kirjastusgrupp, 2001. – 43 lk.
ISBN 9985-9296-8-3

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Riigi Teataja Kirjastus, 2001. – 24 lk.

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Sisekaitseakadeemia, 2001. – 24 lk.

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. – [Kordustr]. –
Tallinn: Juura, 2001. – 39 lk.
ISBN 9985-75-060-8

The Legal Chancellor of Estonia as the guardian of law and ombudsman: status and duties of the Legal Chancellor of Estonian legal system / foreword: Allar Jõks. – Tallinn: Eesti Vabariigi Õiguskantsleri Kantselei, 2001. – 24 lk.

Madise, Lauri. Rahvusvaheliste lepingute käsitlus Eesti Vabariigi 1992. a. põhiseaduses: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Kalle Merusk. – Tartu, 2001. –
89 lk + 1 eraldi l – Bibl lk 78–82.
Le traitement du droit international conventionnel dans la Constitution estonienne de 1992,
lk 84–89.

Madise, Ülle. Kohaliku omavalitsuse garantii Eesti Vabariigi 1992. a. põhiseaduses: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Kalle Merusk. – Tartu, 2001. –
127 lk + 1 eraldi l – Bibl lk 108–119.
The guaranty of local government in the Constitution of the Republic of Estonia passed in 1992, lk 121–127.

Põld, Jüri. Loenguid Eesti riigiõigusest. – Tartu: Iuridicum, 2001. – 151 lk.
ISBN 9985-9326-4-1

Taube, Caroline. Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania: a study in comparative constitutional law. – Uppsala: Iustus Förlag, 2001. – 322 lk. – (Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala; 86). – Bibl lk 300–313.
ISBN 91-7678-461-4
ISSN 0282-2040

Vallikivi, Hannes. 1992. aasta põhiseaduse alusel sõlmitud välislepingute kehtivus ja kohaldatavus Eesti õigussüsteemis: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Jüri Põld. – Tartu, 2001. – 138 lk + 1 eraldi l – Bibl lk 114–130.
Validity and applicability in Estonian legal system of international treaties concluded under Estonian 1992 Constitution, lk 104–112.

Vallikivi, Hannes. Välislepingud Eesti õigussüsteemis: 1992. aasta põhiseaduse alusel jõustatud välislepingute siseriiklik kehtivus ja kohaldatavus. – Tallinn: Õiguskirjastus, 2001. –
220 lk. – Bibl lk 131–146. – Märksõnastik lk 147–151.
ISBN 9985-78-336-0

Ülevaade õiguskantsleri 2000. aasta tegevusest põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamise kontrollimisel / eess: Allar Jõks. – Tallinn: Eesti Vabariigi Õiguskantsler, 2001. – 40 lk.

***

Aaviksoo, Berit. Õigus kõrgharidusele Eesti Vabariigi põhiseaduses // Juridica, 2001, nr 5,
lk 287–295. – Bibl joonealustes märkustes.
The right to higher education in the Constitution of the Republic of Estonia, lk 353.
Link – kasutusõiguste olemasolul.

Albi, Anneli. The Central and Eastern European constitutional amendment process in light of the post-Maastricht conceptual discourse: Estonia and the Baltic States // European Public Law, 2001, nr 3, lk 433–454. – Bibl joonealustes märkustes.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Albi, Anneli. Europe agreement and European integration in Estonia – constitutional aspects //
The process of Estonia’s integration into the western economic system – international legal issues. Göteborg, 2001, lk 47–120. – (Skrift / Centrum för Europaforskning, Göteborgs Universitet; 11). – Bibl lk 112–120.

Albi, Anneli. Europe agreements in the light of sovereignty and legitimacy: case of Estonia // EU enlargement: the constitutional impact at EU and national level. The Hague, 2001,
lk 195–214.

Albi, Anneli. Põhiseaduse muutmine Euroopa Liitu astumiseks: ekspertarvamused, teoreetiline ja võrdlevõiguslik perspektiiv ning protseduur // Juridica, 2001, nr 9, lk 603–615. –
Bibl joonealustes märkustes.
Amendment of the Constitution for accession to the European Union: expert opinions, theoretical and comparative law perspectives and procedure, lk 673.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ernits, Madis. Konkreetne normikontroll de lege lata ja de lege ferenda // Juridica, 2001, nr 8, lk 572–596. – Bibl joonealustes märkustes.
The monitoring of rules of law de lege lata and de lege ferenda, lk 598.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Fede, Fabio. Repubblica di Estonia // La giurisdizione costituzionale nelle repubbliche europee della ex Unione Sovietica. Padova, 2001, lk 57–95. – (Ricerche di diritto pubblico comparato; 23). –
Bibl joonealustes märkustes.

Hazak, Gabriel. Inimõigused ja Eesti põhiseadus // Majanduse ja õiguse probleeme Euroliitu astumise künnisel: teaduskonverents 22. veebruar 2001: teesid. Tallinn, 2001, lk 54–55.

Jõks, Allar. Õiguskantsler kaitseb õigussüsteemi legitiimsust // Riigikogu toimetised. 4. Tallinn, 2001, lk 51–57. – Lisatud tabel: Õiguskantsleri ettekanded ja ettepanekud aastail 1993–2000.
How the Legal Chancellor protects the legitimacy of the legal system, lk 217–218.
Link

Järvelaid, Peeter. Das Institut des Justizkanzlers in Estland: Geschichte und Gegenwart // Osteuropa-Recht: Gegenwartsfragen aus den Rechten des Ostens, 2001, nr 5, lk 365–374. –
Bibl lk 373–374.

Järvelaid, Peeter. Oikeuskanslerin instituutio Virossa – historia ja nykypäivä // Lakimies, 2001, nr 4, lk 726–734. – Bibl lk 733–734.

Kerikmäe, Tanel. Estonian constitutional problems in accession to the EU // EU enlargement: the constitutional impact at EU and national level. The Hague, 2001, lk 291–300.

Laffranque, Julia. Constitution of the Republic of Estonia in the light of accession to the European Union // Juridica International. 6. Tartu, 2001, lk 207–221. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Laffranque, Julia. Estland zwischen zwei Verfassungen // Eine Verfassung für die Europäische Union: Beiträge zu einer grundsätzlichen und aktuellen Diskussion. Opladen, 2001, lk 281–304. –
Bibl joonealustes märkustes.

Madise, Lauri. Estonian constitutional law and European integration // European integration and constitutional law. Strasbourg, 2001, lk 39–52. – (Science and Technique of Democracy; 30).
Link

Mereste, Uno. Põhiseadus – irdsätete kollektsioon või terviklik normisüsteem?: Kas Eesti Panga seadus on põhiseadusega pahuksis? // Mereste, Uno. Õigusloome radadel: õigusalaseid artikleid. Tallinn, 2001, lk 298–308. – Bibl joonealustes märkustes.

Mereste, Uno. Põhiseaduslikkus ja põhiseaduse tõlgendamiskultuur // Mereste, Uno. Õigusloome radadel: õigusalaseid artikleid. Tallinn, 2001, lk 79–99. – Bibl joonealustes märkustes.

Roosma, Peeter. Chronique de jurisprudence constitutionnelle de la Court Supreme de la République d’Estonie // La revue de justice constitutionnelle est-européenne, 2001, nr 2,
lk 35–63. – (Chroniques jurisprudentielles).

Roosma, Peeter. Development of constitutional review in Estonia // La revue de justice constitutionnelle est-européenne, 2001, nr 2, lk 283–323. – (Analyses et commentaires).

Schmidt, Carmen. Verfassungskontrolle in Estland // Kontinuität und Neubeginn: Staat und Recht in Europa zu Beginn des 21. Jahrhunderts: Festschrift für Georg Brunner aus Anlass seines 65. Geburtstags. Baden-Baden, 2001, lk 471–483. – Bibl joonealustes märkustes.

Vallikivi, Hannes. Status of international law in the Estonian legal system under the 1992 Constitution // Juridica International. 6. Tartu, 2001, lk 222–232. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Лыхмус, Уно. Развитие конституционализма в Эстонии // Сучасний конституцiоналiзм та конституцiйна юстицiя: матерiали Мiжнародноï науково-практичноï конференцïi, жовтень 2000 = Modern constitutionalism and constitutional justice: materials of International Theoretical and Practical Conference, October 2000. Одеса, 2001, lk 81–92.

2002

Annus, Taavi; Aaviksoo, Berit.Sotsiaalhoolekanne kui põhiõigus: riigi, kohalike omavalitsuste, perekonna ja muude isikute kohustused põhiseaduslike õiguste tagamisel sotsiaalhoolekande valdkonnas / eess: Allar Jõks. – Tartu: Iuridicum, 2002. – 64 lk. – (Juridica; 2002, eriväljaanne). –
Bibl joonealustes märkustes. – Lisa 1: Vastutus sotsiaalhoolekande eest Euroopa riikides. Lisa 2: Toimetulekutoetuse saamisega seotud reeglid Euroopa riikides. – Kokkuvõte inglise k.
ISBN 9985–870–15–8
ISSN 1406–1074
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2002. – 32 lk.

Eesti Vabariigi põhiseadus: kommenteeritud väljaanne / toimetuskolleegium: Eerik-Juhan Truuväli, Oliver Kask, Lasse Lehis, Heiki Lindpere, Uno Lõhmus, Ülle Madise, Kalle Merusk, Raul Narits, Vallo Olle, Jüri Põld, Heinrich Schneider. – Tallinn: Juura, 2002. – 757 lk. –
Märksõnastik lk 691–723. – Rahvusvahelised lepingud lk 725–726. – Kasutatud õigusaktide lühendid lk 727–730. – Bibl lk 731–757.

Sisu: Sissejuhatus / Raul Narits, Heinrich Schneider, Lauri Madise. [Preambul] / Heinrich Schneider. I ptk. / Kalle Merusk, Taavi Annus, Madis Ernits, Heiki Lindpere, Lauri Madise. II ptk. / Uno Lõhmus, Taavi Annus, Madis Ernits, Oliver Kask, Eerik Kergandberg, Rait Maruste, Peeter Roosma. III ptk. / Oliver Kask. IV ptk. / Jüri Põld, Lauri Madise, Aaro Mõttus. V ptk. / Eerik-Juhan Truuväli, Ülle Madise, Jüri Põld, Urmas Reinsalu. VI ptk. / Kalle Merusk, Jüri Põld. VII ptk. / Eerik-Juhan Truuväli, Jüri Põld. VIII ptk. / Lasse Lehis. IX ptk. / Heiki Lindpere, Kristi Land, Lauri Madise, Heiki Pisuke. X ptk. / Oliver Kask, Enn Markvart, Jüri Põld. XI ptk. / Heinrich Schneider. XII ptk. / Raul Narits, Aare Reenumägi, Peeter Roosma, Enn Markvart. XIII ptk. / Uno Lõhmus, Madis Ernits, Jüri Põld. XIV ptk. / Vallo Olle, Arno Almann, Ülle Madise, Jüri Liventaal. XV ptk. / Eerik-Juhan Truuväli, Aaro Mõttus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus / Raul Narits, Peeter Roosma, Oliver Kask. Märksõnastik / Ülle Madise, Peep Pruks. Kasutatud õigusaktide lühendid / Virgo Saarmets. Eesti Vabariigi põhiseadus 1990–2002: bibliograafia / Maia Ruttu.

ISBN 9985-75-089-6

From transition to accession: a new era of Estonian constitutional thinking / Faculty of Law of the University of Tartu, Iuridicum Foundation; ed.-in-chief: Paul Varul; ed: Peep Pruks; foreword: Märt Rask; transl Kadri Kivistik, Marge Sütt, Virve Tamm, Katrin Ärm. – Tartu: Iuridicum: Interlex, 2002. – 184 lk. – (Juridica International; 7). – Bibl märkustes.
ISBN 9985-870-13-1
ISSN 1406-1082
Link

Konverentsi „Eesti Euroopa Liiduga ühinemise põhiseaduslikud ja poliitilised probleemid” materjalid: Akadeemia Nord, 22. veebruar 2002 / Uurimiskeskus „Vaba Euroopa”; koost Janek Vähk; toim Ivar Raig; eess: Janek Vähk, Ene Grauberg. – Tallinn: Akadeemia Nord, 2002. – 39 lk.

Sisu: Põhiseaduse muutmise poliitilised ja õiguslikud küsimused Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga / Liia Hänni. Põhiseaduse juriidilise komisjoni töö tulemustest / Lauri Madise. Põhiseaduse Assamblee ei suutnud ette näha Eesti võimalikku ühinemist Euroopa Liiduga / Ivar Raig. Ettepanekud põhiseaduse muutmiseks Eesti ühinemise korral Euroopa Liiduga / Anneli Albi. Sõnavõtud / Kristiina Ojuland, Igor Gräzin, Jean-Jacques Subrenat, Sven Mikser, Mihkel Hallik, Aap Neljas, Liia Hänni, Ülle Madise, Advig Kiris.

ISBN 9985-9351-9-5

Olle, Vallo. Kohaliku omavalitsuse teostamine vahetu demokraatia vormis: kohalik rahvaalgatus ja rahvahääletus: [doktoritöö]. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2002. – 281 lk. – (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis; 7). – Bibl lk 244–263.
Exercise of local government in the form of direct democracy: local public initiative and referendum, lk 221–243.
ISBN 9985-56-661-0
ISSN 1406-6394
Link

Põhiseadus: põhiseaduse 10. aastapäev / Justiitsministeerium; [eess: Märt Rask]. – Tallinn: Riigi Teataja Kirjastus, 2002. – 33 lk + 1 l. – Põhiseaduse tekst.

Põhiseaduse tulek: kogumik / toimetuskolleegium: Küllo Arjakas, Jüri Adams, Tõnu Anton, Sirje Endre, Liia Hänni, Priidu Pärna, Märt Rask, Heiki Sibul; koost ja toim Eve Pärnaste, koost-konsultant Ülle Aaskivi; intervjuud: Urmas Ott, Inge Rumessen. – Tallinn: SE&JS: Justiitsministeerium, 2002. – 352 lk. – Bibl lk 341–345. – Isikunimede register lk 346–351.

Sisu: Sissejuhatus / Küllo Arjakas. Mõned tagasivaated põhiseaduse tulekule / Arnold Rüütel. Eesti Vabariigi põhiseadustest / Küllo Arjakas. Kronoloogia: EV Ülemnõukogu, Eesti Kongress, Põhiseaduse Assamblee / Ülle Aaskivi, Eve Pärnaste. Eesti Põhiseaduse Assamblee 1991–1992 / Rein Taagepera. Põhiseaduse Assamblee ajakirjanduses
1991–1992 / Aivar Jarne. Põhiseaduse sünd. Asjaosaliste mälestusi ja hinnanguid /
Ülle Aaskivi, Jüri Adams, Viktor Andrejev, Sirje Endre, Liia Hänni, Kalle Jürgenson,
Kaido Kama, Peet Kask, Mart Laar, Viktor Niitsoo, Eve Pärnaste, Ivar Raig,
Rein Ruutsoo, Arvo Sirendi, Juhan Kristjan Talve, Enn Tarto, Lauri Vahtre,
Erik Harremoes, Rein Lang, Heiki Sibul, Hindrek Meri, Jüri Raidla, Märt Rask. Põhiseaduse sünniga seotud dokumendid. Põhiseaduse Assamblee. Nimed ja numbrid. Põhiseaduse eelnõud. Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus.

Summary, lk 339–340.
ISBN 9985-854-41-1

Põhiseaduslike õiguste tagamine 2001. aastal: õiguskantsleri tegevuse ülevaade. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2002. – 41 lk.
Link

***

Aaskivi, Birgit. Presidendi vetoõigus ja selle kasutamine // Presidendiraamat. Tallinn, 2002,
lk 136–149. – (Politica; 4). – Bibl lk 149. – Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 136–149.

Adams, Jüri. Küsimused põhiseaduse kohta // Riigikogu toimetised. 5. Tallinn, 2002, lk 77–81.
Constitutional questions, lk 247–248.
Link

Adams, Jüri. Presidendivõitlused Põhiseaduse Assamblees // Presidendiraamat. Tallinn, 2002, lk 182–189. – (Politica; 4). – Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 182–189.

Albi, Anneli. Estonia’s Constitution and the EU: how and to what extent to amend it? // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 39–48. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Albi, Anneli; Gallagher, Michael; Koolmeister, Indrek; Maruste, Rait; Mälksoo, Lauri; Roosma, Peeter. Ühispöördumine seoses nn. Põhiseaduse Kolmanda akti riigiõiguslike probleemidega // Juridica, 2002, nr 5, lk 352–353.
Joint address in connection with constitutional law problems regarding the so-called Third Constitutional Act.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Annus, Taavi; Aaviksoo, Berit. Õigusest hoolekandele põhiseaduse valguses //
Sotsiaaltöö, 2002, nr 5, lk 5–8.
The right to social welfare in the light of the Constitution, lk 36.
Link

Annus, Taavi; Nõmper, Ants. The right to health protection in the Estonian Constitution // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 117–126. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Anton, Tõnu. Põhiseadus kui ühiskonna tasakaalustaja // Riigikogu toimetised. 6. Tallinn, 2002, lk 31–33.
The Constitution as society’s stabilizer, lk 237–238.
Link

Drechsler, Wolfgang; Annus, Taavi. Die Verfassungsentwicklung in Estland von 1992 bis 2001 // Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Neue Folge. Band 50. Tübingen, 2002, lk 473–492.
Link

Eesti Vabariigi põhiseadus – 1992 // Eesti omariikluse arengust: dokumentide kogumik. Tallinn, 2002, lk 77–100. – Põhiseaduse tekst.

Gräzin, Igor. Eesti põhiseadus ja Euroopa Liidu referendum // Riigikogu toimetised. 5. Tallinn, 2002, lk 88–90.
Estonia’s Constitution and the EU referendum, lk 249.
Link

Gönenç, Levent. Estonia // Gönenç, Levent. Prospects for constitutionalism in post-communist countries. The Hague, 2002, lk 165–168. – (Law in Eastern Europe; 50). – Bibl joonealustes märkustes. – Eesti 1992. a põhiseaduse eelloost, koostamisest, vastuvõtmisest.

Hazak, Gabriel. Inimõigused ja põhiseadus (kriitiline analüüs de lege ferenda) // Usaldus. Vastutus. Sidusus: Eesti sotsiaalteaduste III aastakonverents 22.-23. novembril 2002 Tallinnas. Tallinn, 2002, lk 313–316.

Hänni, Liia. The new Constitution of the Republic of Estonia: a project for a democratic society // The constitutional revision in today’s Europe. London, 2002, lk 287–294. – (European Public Law Series; 29).

Hänni, Liia. Põhiseaduse mõju poliitilisele otsustusprotsessile // Riigikogu toimetised. 5. Tallinn, 2002, lk 82–87.
The effect of the Constitution on the political decision-making process, lk 248.
Link

Jarne, Aivar. Põhiseaduse 10. aastapäev // Riigikogu toimetised. 5. Tallinn, 2002, lk 5–9. –
Bibl lk 9.
The tenth anniversary of the Constitution, lk 240.
Link

Järvelaid, Peeter. Eesti riigi põhiseadus kui kultuurimärk // Järvelaid, Peeter. Õigus ja poliitika kultuuris: artikleid ja esseid. Tallinn, 2002, lk 23–28.

Järvelaid, Peeter. Põhiseadusliku kriisi oht: õiguskantsleri kolm funktsiooni // Järvelaid, Peeter. Õigus ja poliitika kultuuris: artikleid ja esseid. Tallinn, 2002, lk 90–92.

Järvelaid, Peeter. Õiguskantsleri instituut Eestis: ajalugu ja tänapäev // Järvelaid, Peeter. Õigus ja poliitika kultuuris: artikleid ja esseid. Tallinn, 2002, lk 78–90. – Ilmunud ka: Järvelaid, Peeter. Õigussüsteemi reform Eestis 20. sajandi lõpul. Õiguskantsleri instituut Eestis: ajalugu ja tänapäev. Tallinn, 1999, lk 19–27. – (Akadeemia Nord toimetised; 2).

Kalvi, Anne. Copyright in the constitutional spectrum // Juridica International. 7. Tartu, 2002,
lk 158–165. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Kask, Peet. Meenutusi Põhiseaduse Assamblee tööst // Presidendiraamat. Tallinn, 2002,
lk 189–194. – (Politica; 4). – Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 189–194.

Kiviorg, Merilin; Gallagher, Michael. Estonian Constitutional Law Institute // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 181–182.
Link

Kull, Irene. Principle of good faith and constitutional values in contract law // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 142–149. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Laffranque, Julia. Co-existence of the Estonian Constitution and European law // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 17–27. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Laffranque, Julia; Madise, Ülle; Merusk, Kalle; Põld, Jüri; Rask, Märt. Põhiseaduse täiendamise seaduse eelnõust // Juridica, 2002, nr 8, lk 563–568. – Bibl joonealustes märkustes.
Draft Act to Amend the Constitution, lk 574.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Madise, Lauri. Le droit constitutionnel estonien et l’integration européenne // Intégration européenne et droit constitutionnel. Strasbourg, 2002, lk 41–54. – (Science et technique de la democratie; 30).
Link

Marandi, Rein. Eesti Vabariigi järjepidevusest 1940–1992 // Akadeemia, 2002, nr 7,
lk 1392–1396. – Bibl lk 1396.
On the continuity of the Republic of Estonia, 1940–1992, lk 1537.

Maurer, Küllike. Põhiseaduse kajastumine kirjanduses // Riigikogu toimetised. 5. Tallinn, 2002, lk 211–214. – Bibl lk 214.
The Constitution in letters, lk 260.
Link

Männiste, Signe. Kohaliku omavalitsuse üldaktide andmise õigus // Juridica, 2002, nr 3,
lk 148–154. – Bibl joonealustes märkustes.
Authority of local governments to issue legislation of general application, lk 202.
Link – kasutajaõiguste olemasolul

Narits, Raul. The Republic of Estonia Constitution on the concept and value of law // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 10–16. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Nutt, Mart. Riigikogu ja valitsuse põhiseaduslik vahekord // Riigikogu toimetised. 6.
Tallinn, 2002, lk 29–30.
The constitutional relationship between the Riigikogu and the government, lk 237.
Link

Olle, Vallo. Kohaliku omavalitsuse ülesannete struktuur ja liigitamiskriteeriumid //
Juridica, 2002, nr 8, lk 523–531. – Bibl joonealustes märkustes.
Structure and classification criteria of local government functions, lk 572–573.
Link – kasutajaõiguste olemasolul

Pettai, Vello. Ethnopolitics in constitutional courts: Estonia and Latvia compared // East European Constitutional Review, 2002/2003, nr 4/1, lk 101–105. – Bibl märkustes.
Link – kasutusõiguste olemasolul.

Põld, Jüri. Kas Eestis on vaja eraldiseisvat konstitutsioonikohut? // Kohtute sõltumatus ja kohtusüsteemi toimimise efektiivsus Eestis. Tartu, 2002, lk 73–84.
Does Estonia need a separate constitutional court?, lk 203.

Pärna, Priidu. Eesti Vabariigi põhiseadus saab kümneaastaseks // Valitsuse Infobülletään: Vabariigi Valitsuse otsuste selgitused ja kommentaarid, ülevaated peaministri ja Vabariigi Valitsuse tegevusest: Riigikantselei väljaanne, 2002, nr 3, lk 11–12.

Raig, Ivar. Eesti Vabariigi presidendi, välissuhete ja välislepingute ning riigikaitse peatükid tulnuks teha paremad // Presidendiraamat. Tallinn, 2002, lk 195–199. – (Politica; 4). –
Bibl lk 199. – Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 195–199.

Roosma, Peeter. Estonian constitutional adjudication: changes in the procedure: practice in 2001–2002 // La revue de justice constitutionnelle est-européenne, 2002, nr 4, lk 11–27.

Ruutsoo, Rein. Presidendi institutsiooni taustast ja kujundamisest 1992. aasta põhiseaduses: meenutusi ja arutlusi aastaist 1991–1992 // Presidendiraamat. Tallinn, 2002, lk 150–181. –
(Politica; 4). – Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 150–181.

Saaremäel, Katrin. Kas kaubanduslik sõnavabadus väärib põhiseaduslikku kaitset? //
Juridica, 2002, nr 9, lk 593–600. – Bibl joonealustes märkustes.
Is commercial freedom of speech to be protected under the Constitution?, lk 641.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Savi, Toomas. Riigikogu ja põhiseadus // Riigikogu toimetised. 6. Tallinn, 2002, lk 25–28.
The Riigikogu and the Constitution, lk 236–237.
Link

Schneider, Heinrich. Eesti põhiseadused ja nende järelevalve // Riigikogu toimetised. 5. Tallinn, 2002, lk 193–207. – Bibl lk 207. – Lisatud tabel: Eesti põhiseaduste kehtivusaeg.
Development and the realisation of the idea of constitutional review in Estonia, lk 259–260.
Link

Toomla, Rein.Presidendivalimise kujunemislugu // Presidendiraamat. Tallinn, 2002, lk 85–108. –
(Politica; 4). – Bibl lk 107. – Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 85–108. –
Bibl lk 107.

Vahtre, Sulev. Mälestusi // Presidendiraamat. Tallinn, 2002, lk 200–201. – (Politica; 4). –
Ilmunud ka: Presidendiraamat. Tartu, 2002, lk 200–201. – Põhiseaduse Assamblee tööst.

Varul, Paul. On effect of Constitution on bankruptcy law // Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 150–157. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Лыхмус, Уно. Эстонская Республика // Конституционное право: восточноевропейское обозрение, 2002, nr 3, lk 66–69.

2003

The annual report and speeches of the Legal Chancellor of Estonia in 2003. – Tallinn: Office of the Legal Chancellor of Estonia, 2003. – 48 lk.

Arnold, Rainer; Hussner, Manja; Land, Kristi. Rechtsstaat und Grundrechtsschutz in der Verfassungsrechtsprechung Estlands / Jean-Monnet-Lehrstuhl für Europarecht, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Rechtsvergleichung, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Recht der Europäischen Gemeinschaften und Ausländisches Öffentliches Recht. – Regensburg: Jean-Monnet-Lehrstuhl für Europarecht, Univ., 2003. – XXXVI, 277 lk. – (Entwicklungen im europäischen Recht; 14). – Bibl lk 271–277.
ISBN 3-88246-251-5

Eesti Vabariigi põhiseadus. – [Narva]: M. Stalnuhhin, 2003. – 48 lk. – Rööptekst vene k.

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. – [Kordustr]. –
Tallinn: Juura, 2003. – 39 lk.
ISBN 9985-75-107-8

Mälksoo, Lauri. Illegal annexation and state continuity: the case of the incorporation of the Baltic States by the USSR: a study of the tension between normativity and power in international law. – Leiden; Boston: Brill, 2003. – 373 lk. – (Monographs on International Law and Human Rights / Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights; 5). –
Bibl lk 341–370 ja joonealustes märkustes.
ISBN 90-411-2177-3

Õiguskantsleri tegevuse ülevaade 2002. aastal. I osa: ülevaade seadusandliku ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega. II osa: ülevaade õiguskantsleri tegevusest kontrolli teostamisel põhiseaduslike õiguste ja vabaduste tagamisel. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2003. – 77 lk.
Link

Конституция (Основной закон) Эстонской Республики. – Таллинн: Ilo, 2003. – 63 lk.
ISBN 9985-57-447-8

***

Albi, Anneli. EU accession referendums in the Baltic States // Tilburg Foreign Law Review: Journal on Foreign and Comparative Law, 2003, nr 3, lk 653–670. – Bibl joonealustes märkustes.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Albi, Anneli. EU-amendments of the Central and Eastern European candidate countries // L’européanisation des droits constitutionnels a la lumiére de la Constitution pour l’Europe = The europeanisation of constitutional law in the light of the Constitution for Europe. Paris, 2003,
lk 39–52.

Álvarez Álvarez, Leonardo. Los principios fundamentales de la Constitutión de Estonia // Revista espaňola de derecho constitutional, 2003, nr 69, lk 273–288. – Bibl lk 287–288.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Andresson, Airi; Kolk, Tim. The role of basic rights in environmental protection: basic right to environment de lege ferenda in the Estonian Constitution // Juridica International. 8.
Tartu, 2003, lk 140–150. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Ernits, Madis. Erakond Eesti põhiseaduses ja erakonnaseaduses // Erakonnaõigus.
Tartu, 2003, lk 5–18. – (Juridica; 2003, eriväljaanne). – Bibl joonealustes märkustes.
Political party in the Estonian Constitution and in the Political Parties Act, lk 62.
Link – kasutajaõiguste olemasolul

Ernits, Madis. Erakond põhiseaduses ja erakonnaseaduses // Erakond ja/või valimisliit: õiguskantsleri rahvusvaheline teaduskonverents: 15.–16. mai 2003, Tallinn. Tallinn, 2003, 17 lk. –
Bibl joonealustes märkustes.

Ernits, Madis. Õiguskantsler // Juridica, 2003, nr 1, lk 14–27. – Bibl joonealustes märkustes.
Legal Chancellor, lk 66.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Hänni, Liia. Constitutional arguments in political decision-making: Estonia // The Constitution as an instrument of change. Stockholm, 2003, lk 55–63. – (SNS författningsprojekt).

Jõks, Allar. Põhiseadus muutuste künnisel // Kopenhaagenist Kopenhaagenini: artiklikogumik. Tallinn, 2003, lk 57–59.

Kergandberg, Eerik. Põhiõiguste menetluslikust dimensioonist // Juridica, 2003, nr 1, lk 8–13. –
Bibl joonealustes märkustes.
The procedural dimension of fundamental rights, lk 66.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laffranque, Julia. Eesti põhiseaduse ja Euroopa õiguse kooselu // Juridica, 2003, nr 3,
lk 180–190. – Bibl joonealustes märkustes.
Coexistence of the Estonian Constitution and EC law, lk 209.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Lõhmus, Uno. ”Strict” or ”liberal” interpretation?: comments on Estonia // The Constitution as an instrument of change. Stockholm, 2003, lk 214–222. – (SNS författningsprojekt). –
Bibl märkustes.

Lõhmus, Uno. Valimisliit ja valimisõigus // Erakonnaõigus. Tartu, 2003, lk 27–31. –
(Juridica; 2003, eriväljaanne). – Bibl joonealustes märkustes.
Election coalition and right to be elected, lk 62–63.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Maruste, Rait. Court models and procedures: should Estonia change? // The Constitution as an instrument of change. Stockholm, 2003, lk 150–153. – (SNS författningsprojekt).

Maruste, Rait; Albi, Anneli. Eesti Vabariigi põhiseadus Euroopa Liidu õiguskorras //
Juridica, 2003, nr 1, lk 3–7. – Bibl joonealustes märkustes.
The Constitution of the Republic of Estonia in the legal system of the European Union, lk 66.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Narits, Raul. Eesti põhiseadus kestab ka uues Euroopas // Riigikogu toimetised. 7.
Tallinn, 2003, lk 46–50. – Bibl lk 50.
Estonia’s Constitution in the new Europe, lk 254.
Link

Narits, Raul. Legitimationsfragen des Grundgesetzes in offenen Gesellschaftsleben // Theorie des Rechts und der Gesellschaft: Festschrift für Werner Krawietz zum 70. Geburtstag.
Berlin, 2003, lk 226–242. – Bibl joonealustes märkustes.

Narits, Raul. Space and time as central issues of society’s perception of law // Juridica International. 8. Tartu, 2003, lk 120–128. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Palm-Leis, Ahto. Pseudodemokraatiast pärisdemokraatiasse // Kultuur ja Elu, 2003, nr 1, lk 35–46. – Lisa: Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimehe juures asuva riigi- ja rahvusvahelise õiguse ekspertkomisjoni arvamus Põhiseaduse Assamblee poolt 13. aprillil 1992. aastal Eesti Vabariigi Ülemnõukogule esitatud Eesti Vabariigi põhiseaduse eelnõu kohta.
Link

Pettai, Vello. Estonia’s constitutional review mechanisms: a guarantor of democratic consolidation? // The road to the European Union. Vol. 2: Estonia, Latvia and Lithuania. Manchester, 2003, lk 75–103. – Bibl märkustes.

Pärna, Priidu. Kümme aastat põhiseadust // Sammud ja jäljed: [Justiitsministeeriumi aastaraamat]. Tallinn, 2003, lk 27–28.

Pärna, Priidu. Ten years of the Constitution // Steps and footprints: [Justiitsministeeriumi aastaraamat]. Tallinn, 2003, lk 27–28.

Roosma, Peeter. Amending or adjusting?: comments on Estonia // The Constitution as an instrument of change. Stockholm, 2003, lk 104–110. – (SNS författningsprojekt). –
Bibl märkustes.

Roosma, Peeter. Uus põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus: sissejuhatavaid märkusi // Juridica, 2003, nr 1, lk 28–37. – Bibl joonealustes märkustes.
The new Constitutional Review Court Procedure Act: an introduction, lk 67.
Link – kasutusõiguste olemasolul.

Sanden, Joachim. Methods of interpreting the Constitution: Estonia’s way in an increasingly integrates Europe // Juridica International. 8. Tartu, 2003, lk 128–139. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Schmidt, Carmen. Neuregelung der Verfassungsgerichtsbarkeit in Estland // Osteuropa-Recht: Gegenwartsfragen aus den Rechten des Ostens, 2003, nr 1, lk 43–66. – Bibl joonealustes märkustes. – Lisa: Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse tekst lk 52–66.

Schmitz, Thomas. Die Kontrolle der Verfassungsmässigkeit von Gesetzen in den baltischen Staaten // Zeitschrift für Staats- und Europawissenschaften, 2003, nr 4, lk 555–578.

Taube, Caroline. Estonia: the Constitution of 1992 as a basis for the rule of law // Consolidating legal reform in Central and Eastern Europe: an anthology. Stockholm, 2003, lk 89–101. – (Rättsfondens skriftserie; 37). – Bibl joonealustes märkustes.

Конституция Эстонской Республики // Об Эстонской государственности: сборник документов. Таллинн, 2003, lk 85–110. – Põhiseaduse tekst.

Лыхмус, Уно. Эстонская Республика // Конституционное правосудие и социальное государство: сборник докладов. Москва, 2003, lk 201–207.

2004

28. Eesti õigusteadlaste päevad: 21.10.2004 (õhtune istung): Neljas põhiseadus tulekul?: [videosalvestis]. – Tartu: TÜ IT Multimeedia talitus, 2004. – DVD.
Sisu: Kas Eesti vajab uut põhiseadust? / Urmas Reinsalu. Diskussioon.
Link

The annual report 2003–2004 of the Chancellor of Justice of Estonia / foreword: Allar Jõks. –
Tallinn: Office of the Chancellor of Estonia, 2004. – 79 lk.
Link

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. –
Tallinn: Ilo, 2004. – 112 lk.
ISBN 9985–57–527–X

Eesti Vabariigi põhiseadus = Конституция Эстонской Республики. – Tallinn: Avita, 2004. –
96 lk. – Rööptekst vene k. – Juurdetrükk 2008. a.
ISBN 9985-2-0981-8

Maruste, Rait. Konstitutsionalism ning põhiõiguste ja -vabaduste kaitse. – Tallinn: Juura, 2004. –
606 lk. – Bibl joonealustes märkustes. – Märksõnastik lk 595–605. – Isikunimede register lk 606.
ISBN 9985-75-149-3

Olle, Vallo. Munitsipaalõigus: loengukonspekt. – Tallinn: Juura, 2004. – 263 lk. – (Loengud). –
Bibl lk 245–263 ja joonealustes märkustes.
ISBN 9985-75-146-9

Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve: Riigikohtu lahendid 1993–2004 / koost Uno Lõhmus. –
Tallinn: Juura, 2004. – 751 lk. – Bibl joonealustes märkustes. – Kohtulahendite nimekiri
lk 21–31. – Märksõnad lk 747–751.
ISBN 9985-75-163-9

Õiguskantsleri 2003.–2004. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade seadusandliku riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest põhiõiguste ja vabaduste kaitsel / eess: Allar Jõks. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2004. – 212 lk.
Link

Конституция (Основной закон) Эстонской Республики. – Таллинн: Ilo, 2004. – 63 lk.
ISBN 9985-57-447-8

Конституция (Основной закон) Эстонской Республики. Закон об изменении Конституции Эстонской Республики. Закон о гражданстве. – Таллинн: Ilo, 2004. – 116 lk.
ISBN 9985-57-528-8

***

Aaviksoo, Berit. Avaliku koosoleku mõistest sõnavabaduse valguses // Juridica, 2004, nr 7,
lk 487–498. – Bibl joonealustes märkustes.
The concept of public meeting in light of freedom of speech, lk 508.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Albi, Anneli. Estonia // The hopes and fears of new member states and (pre)candidate countries: views on the EU Constitution: final conference MATRA Multi Country Project – impact of accession on the national legal orders of new member states and (pre)candidate countries, Wednesday 13 October 2004. Vol. 2. The Hague, 2004, lk 1–9. – Bibl joonealustes märkustes.

Albi, Anneli. Impact of European integration of national constitutions and parliaments // The hopes and fears of new member states and (pre)candidate countries: views on the EU Constitution: final conference MATRA Multi Country Project – impact of accession on the national legal orders of new member states and (pre)candidate countries, Wednesday
13 October 2004. Vol. 1. The Hague, 2004, lk 1–19. – Bibl joonealustes märkustes.

Annus, Taavi; Nõmper, Ants. The right to health protection in the Estonian Constitution // Annus, Taavi. Governance and law in transition states: [doktoritöö]. Tartu, 2004, lk 148–164. –
(Dissertationes rerum publicarum Universitatis Tartuensis; 2). – Bibl joonealustes märkustes. –
Ilmunud ka: Juridica International. 7. Tartu, 2002, lk 117–126.
Link

Drechsler, Wolfgang; Annus, Taavi. Die Verfassungsentwicklung in Estland von 1992 bis 2001 // Annus, Taavi. Governance and law in transition states: [doktoritöö]. Tartu, 2004,
lk 94–118. – (Dissertationes rerum publicarum Universitatis Tartuensis; 2). – Bibl joonealustes märkustes. – Ilmunud ka: Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart. Neue Folge. Band 50. Tübingen, 2002, lk 473–492.
Link

Drechsler, Wolfgang; Madise, Ülle. Electronic voting in Estonia // Electronic voting and democracy: a comparative analysis. Houndmills, 2004, lk 97–108. – Bibl lk 108.

Henberg, Ave. Sotsiaalsetest põhiõigustest // Sotsiaaltöö, 2004, nr 1, lk 6–8. – Bibl lk 8.
Link

Henberg, Ave. Tööõigus ja põhiseadus // Juridica, 2004, nr 5, lk 302–308. – Bibl joonealustes märkustes.
Constitutional problems in the employment law, lk 363.
Link – kasutajaõiguste olemasolul

Laffranque, Julia. The Constitution of Estonia and Estonia’s accession to the European Union // Baltic yearbook of international law. Vol. 4. Leiden, 2004, lk 1–20. – Bibl joonealustes märkustes.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laffranque, Julia. Estlands Grundgesetz und der EU-Beitritt // Deutsch-estnische Rechtsvergleichung und Europa. Frankfurt am Main [etc.], 2004, lk 35–50. – (Studien des Instituts für Ostrecht München; 50). – Bibl joonealustes märkustes.

Madise, Ülle. Kas Riigikogu valimise korra muutmine lahendaks rahva võimust võõrandumise probleemi? // Juridica, 2004, nr 9, lk 583–597. – Bibl joonealustes märkustes.
Would amending the Riigikogu election system solve the problem of public alienation from authority?, lk 650.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Mõttus, Aaro. Põhiseaduse muutmise katsed: kommentaar // Riigikogu VII, VIII ja IX koosseis: statistikat ja kommentaare. Tallinn, 2004, lk 187–191. – Lisatud tabel: Põhiseaduse muutmise eelnõud.
Link

Relve, Kaarel. Füüsiliste isikute subjektiivne avalik õigus ja põhjendatud huvi keskkonnaasjades // Juridica, 2004, nr 1, lk 20–31. – Bibl joonealustes märkustes.
The subjective public law and justified interest of natural persons in environmental issues, lk 71.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Schmidt, Carmen. Estland: gebundene Verwaltung im grundrechtsrelevanten Bereich verfassungswidrig // WGO Monatshefte für osteuropäisches Recht, 2004, nr 3, lk 164–166.

Taube, Caroline. Judicial review of the constitutionality of legislation: a comparison of Estonia, Latvia and Lithuania // The Uppsala yearbook of East European law 2003. London, 2004,
lk 53–90. – Bibl joonealustes märkustes.

Лыхмус, Уно. Роль президента в системе разделения властей Эстонии // Конституционный суд как гарант разделения властей: сборник докладов. Москва, 2004,
lk 153–160. – Bibl joonealustes märkustes.

2005

Aaviksoo, Berit.Kohtuliku aktivismi kontseptsioon. Kohtulik aktivism Eesti Vabariigi Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve praktikas 1993–2004: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendajad: Kalle Merusk, Taavi Annus. – Tartu, 2005. – 117 lk. – Bibl lk 106–117.
The concept of judicial activism. Judicial activism in practice of the Estonian Supreme Court performing judicial review 1993–2004, lk 101–105.
Link

Annual report 2004 of the Chancellor of Justice: overview of the conformity of the legislation passed by the legislative and executive powers and local governments with the Constitution and the laws. Overview of the activities of the Chancellor of Justice in the protection of fundamental rights and freedoms / foreword: Allar Jõks. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2005. – 145 lk.
Link

The Constitution of the Republic of Estonia. – Tallinn: Justiitsministeerium, 2005. – 178 lk.
Sisaldab ka: The Constitution of the Republic of Estonia Amendment Act. The Constitution of the Republic of Estonia Implementation Act. Act to Amend the Constitution of the Republic of Estonia for election of local government councils for term of four years.

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Justiitsministeerium, 2005. – 164 lk.

Sisaldab ka: Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus.

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga 1. jaanuar 2005. – Tallinn: Juura, 2005. – 53 lk.
ISBN 9985-75-166-3

Eesti Vabariigi õiguskantsler: põhiseaduslikkuse järelevalvaja. Põhiõiguste ja vabaduste kaitsja. Diskrimineerimisvaidluste lahendaja / eess: Allar Jõks. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei,
2005. – 19 lk + lisa: Õiguskantslerile esitatava avalduse blankett.
Link

Die japanische Version des Grundgesetzes Freistaat Estland vom Jahre 1992 / tlk Yutaka Nakanishi. – Tokio: [Y. Nakanishi], 2005. – 71 lk. – Põhiseaduse tekst jaapani k. – Osa teksti saksa ja eesti k.

Land, Kristi; Hussner, Manja; Arnold, Rainer; Kivisild, Triin. Rechtsstaat und Grundrechtsschutz in der Rechtsprechung des Obersten Gerichts Estlands: [Veröffentlichung im Rahmen des Forschungsprojekts ”Die rechtliche Sicherung unternehmerischer Tätigkeit in Mittel- und Osteuropa nach EU-Recht und internem Recht: zwischen Rechtsanspruch und Rechtswirklichkeit”] / Jean-Monnet-Lehrstuhl für Europarecht, Lehrstuhl für Öffentliches Recht, insbesondere Rechtsvergleichung, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Recht der Europäischen Gemeinschaften und Ausländisches Öffentliches Recht. – 2. Aufl. – Regensburg: Jean-Monnet-Lehrstuhl für Europarecht, Univ., 2005. – 422 lk. – (Entwicklungen im europäischen Recht; 27). – Bibl lk 416–422.
ISBN 3-88246-283-3

Mälksoo, Lauri. Nõukogude anneksioon ja riigi järjepidevus: Eesti, Läti ja Leedu staatus rahvusvahelises õiguses 1940. a –1991. a ja pärast 1991. a: uurimus pingest normatiivsuse ja võimu vahel rahvusvahelises õiguses / tlk Alar Helstein. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2005. –
348 lk. – Bibl lk 319–348. – Tõlgitud väljaandest: Mälksoo, Lauri. Illegal annexation and state continuity: the case of the incorporation of the Baltic States by the USSR: a study of the tension between normativity and power in international law. – Leiden; Boston: Brill, 2003.
ISBN 9949-11-134-X

Schneider, Heinrich. Taasiseseisvunud Eesti riigi- ja õigusteooria probleeme: uurimistööde kogumik / koost Arno Almann. – Tallinn: EBS Print, 2005. – 606 lk.
ISBN 9985-9342-6-1

Õiguskantsleri 2004. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade seadusandliku riigivõimu ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest põhiõiguste ja vabaduste kaitsel / eess: Allar Jõks. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2005. – 243 lk.
ISSN 1736-3039
Link

***

Aaviksoo, Berit. Kohtulik aktivism põhiseaduslikkuse järelevalve funktsioonina: kui aktivistlik on Eesti põhiseaduskohus? // Juridica, 2005, nr 5, lk 295–307. – Bibl joonealustes märkustes.
Court activism as a function of constitutional supervision : how activist is the Estonian Constitutional Court?, lk 361.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Albi, Anneli. The Baltic constitutions and the EU accession // Transition and EU-enlargement: economic, legal, political and social change in Eastern Europe. Göteborg, 2005, lk 179–200.

Albi, Anneli. ”Europe” articles in the constitutions of Central and Eastern Europe countries // Common Market Law Review, 2005, nr 2, lk 399–423. – Bibl joonealustes märkustes.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Huberg, Martin. Üleliigse laovaru tasu seaduse põhiseadusele vastavusest: suhkrutrahvid on põhiseadusega vastuolus // Maksumaksja, 2005, nr 6/7, lk 72–77. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Hänni, Liia. Eesti Kongress ja Põhiseaduse Assamblee // Eesti Kongress 15: teaduskonverents Eesti Rahvusraamatukogus 12. märts 2005: ettekanded. Tallinn, 2005, lk 58–64.

Kergandberg, Eerik. Role of the Constitutional Review Chamber of the Supreme Court of the Republic of Estonia in the European Union // Zeitschrift für öffentliches Recht, 2005, nr 3,
lk 469–476. – Bibl joonealustes märkustes.

Laffranque, Julia. Põhiseadus Euroopa Liidus ja meil // Eesti Majanduse Teataja, 2005, nr 8,
lk 14–16; nr 9, lk 4–7.
Constitution in the EU and in Estonia, lk 2.

Maveety, Nancy; Pettai, Vello. Government lawyers and non-judicial constitutional review in Estonia // Europe-Asia Studies, 2005, nr 1, lk 93–115.

Mälksoo, Lauri. Which continuity: the Tartu Peace Treaty of 2 February 1920, the Estonian–Russian Border Treaties of 18 May 2005, and the legal debate about Estonia’s status in international law // Juridica International. 10. Tartu, 2005, lk 144–149. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Nuuma, Poigo. The Constitution of the Republic of Estonia about separation of powers and courts // Working papers in economics (TUTWPE No 125–128). Vol. 15. Tallinn, 2005, lk 53–62. –
Bibl lk 62.

Pettai, Vello. Democratic norm building and constitutional discourse formation in Estonia // Rethinking the rule of law after communism. Budapest; New York, 2005, lk 91–119. –
Bibl lk 118–119. – Põhiseaduslikkuse järelevalvest.
Link

Reinsalu, Urmas. Kas vajame uut põhiseadust? // Juridica, 2005, nr 3, lk 147–151.
Do we need a new Constitution?, lk 218.
Link – kasutusõiguste olemasolul.

Relve, Kaarel; Veinla, Hannes. Influence of the Aarhus Convention on access to justice in environmental matters in Estonia // European Environmental Law Review, 2005, nr 12, lk 326–331.

2006

20 aastat Euroopa kohaliku omavalitsuse hartat ja selle tähendus Eestile: [konverents: 1. veebruar 2006, Tallinn] / Tallinna Tehnikaülikooli humanitaarteaduskond, Euroopa Nõukogu Tallinna Infotalitus; [koost Sulev Mäeltsemees]. – Tallinn: Tallinna Tehnikaülikool, 2006. – 135 lk.

Annual report 2005 of the Chancellor of Justice: overview of the conformity of the legislation passed by the legislative and executive powers and local governments with the Constitution and the laws. Overview of the activities of the Chancellor of Justice in the protection of fundamental rights and freedoms / foreword: Allar Jõks. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2006. – 185 lk.
Link

Annus, Taavi. Riigiõigus. – 2. vlj. – Tallinn: Juura, 2006. – 480 lk. – (Õigusteaduse õpik: avalik õigus). – Bibl paragrahvide alguses ja lk 447–449. – Kohtulahendite register lk 451–463. –
Märksõnaregister lk 464–480.
ISBN 9985-75-209-0

Chancellor of Justice of the Republic of Estonia: guardian of constitutionality. Protector of fundamental rights and freedoms. Settler of discrimination disputes / foreword: Allar Jõks. –
Tallinn: Chancellor of Justice, 2006. – 21 lk + 1 leht ümbrikus.
Link

The Constitution of the Republic of Estonia. – Tallinn: Juura, 2006. – 62 lk.
ISBN 9985-75-198-1

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. –
Tallinn: Ilo, 2006. – 112 lk.
ISBN 9985-57-774-4

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga 1. jaanuar 2006. – Tallinn: Juura, 2006. – 52 lk.
ISBN 9985-75-190-6

Laidvee, Janek. Kohaliku omavalitsuse autonoomia mõõtmine: [teadusmagistritöö] / Tallinna Tehnikaülikool, humanitaarteaduskond; juhendaja: Sulev Mäeltsemees. – Tallinn, 2006. – 48 lk. –
Bibl lk 44–47.
Measuring local autonomy, lk 47–48.

Toomsalu, Tiit. Konstitutsiooniõigus: Eesti Vabariigi põhiseaduse teoreetilis-praktiline käsitlus: õppevahend. – Tallinn: Sotsiaal-Humanitaarinstituut, 2006. – 200 lk. – Bibl peatükkide lõpus.

Õiguskantsleri 2005. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade seadusandliku riigivõimu ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest põhiõiguste ja vabaduste kaitsel / eess: Allar Jõks. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2006. – 417 lk.
ISSN 1736-3039
Link

Канцлер юстиции Эстонской Республики: слежение за конституционностью. Защита основных прав и свобод. Разрешение дискриминационных споров / eess: Allar Jõks. –
Таллинн: Канцлер юстиции, 2006. – 21 lk + 1 leht ümbrikus.

Link

***

Albi, Anneli. Impact of European integration on national constitutions and parliaments // The impact of EU accession on the legal orders of new EU member states and (pre-)candidate countries: hopes and fears. The Hague, 2006, lk 243–265. – Bibl joonealustes märkustes.

Amos, Mari. Põhiseaduse paragrahv 28 ratio legis: riigi kohustuste ulatus igaühe tervise kaitsel // Eesti Arst, 2006, nr 12, lk 855–860.
Link

Dornfeldt, Matthias. Vergleich der Stellung des Präsidenten in der estnischen und in der slowakischen Verfassung // Transformation des Rechts in Ost und West: Festschrift für Prof. Dr. Herwig Roggemann zum 70. Geburtstag. Berlin, 2006, lk 237–249. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Gicquel, Catherine-F. Das Verfassungsrecht der Republik Estland // Recht im Ostseeraum: Einführung und aktuelle Entwicklungen. Berlin, 2006, lk 23–42. – Bibl joonealustes märkustes.
Summary, lk 42.
Link

Ginter, Carri. Constitutional review and EC law in Estonia // European Law Review, 2006, nr 6, lk 912–923.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Jõks, Allar. Valimised kui hinnang võimu kvaliteedile // Riigikogu toimetised. 14. Tallinn, 2006, lk 54–57.
Elections as a judgement on the quality of government, lk 256.
Link

Järvamägi, Ralf. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtu mõju seadusandjale // Juridica, 2006,
nr 6, lk 414–422. – Bibl joonealustes märkustes.
Influence of the Court of Constitutional Review on the legislator, lk 440.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Kelli, Aleksei. Patendikaitse põhiõiguslikud alused ja piirangud // Acta Societatis Martensis, 2006, nr 1, lk 158–172. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Laffranque, Rodolphe. L’objet du référendum en Estonie // Juridica International. 11.
Tartu, 2006, lk 175–183. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Liin, Urve. Pärimisseaduses kehtestatud sundosa instituut: vastavus põhiseadusele Riigikohtu üldkogu 22. veebruari 2005. a otsusest lähtuvalt // Juridica, 2006, nr 9, lk 630–645. –
Bibl joonealustes märkustes.
The institution of compulsory portion in the Law of Succession Act: accordance with the Constitution, proceeding from the decision of 22 February 2005 by the Supreme Court en banc, lk 658.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Liivoja, Rain. Ratifitseerimise mõiste Eesti konstitutsiooniõiguses ja rahvusvahelises õiguses // Õiguskeel, 2006, nr 2, lk 9–18. – Bibl joonealustes märkustes. – Ilmunud ka: Õiguskeel 2005–2007: artiklikogumik. Tallinn, 2008, lk 40–49. – (Juura keeleraamat).
Link

Lõhmus, Uno. Euroopa Liidu õigussüsteem ja põhiseaduslikkuse kontroll pärast 1. maid 2004 //
Juridica, 2006, nr 1, lk 3–16. – Bibl joonealustes märkustes.
European Union legal system and constitutional supervision after 1 May 2004, lk 71.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Madise, Ülle. Interneti teel hääletamise õiguslikke ja poliitilisi aspekte // Juridica, 2006, nr 10,
lk 663–672. – Bibl joonealustes märkustes.
Legal and political aspects of voting via the Internet, lk 730.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Merusk, Kalle. The Republic of Estonia // Constitutional law of 10 EU member states: the 2004 enlargement. Deventer, 2006, lk III 1–III 73. – Bibl lk III 72.
Link

Mesonis, Gediminas. Main features of the Constitutions of the Baltic States // Recht im Ostseeraum: Einführung und aktuelle Entwicklungen. Berlin, 2006, lk 13–22. –
Bibl joonealustes märkustes.
Link

Pettai, Vello; Madise, Ülle. The Baltic parliaments: legislative performance from independence to EU accession // Journal of Legislative Studies, 2006, nr 3/4, lk 291–310. – Bibl märkustes.

Relve, Kaarel. Standing of NGOs in relation to environmental matters in Estonia // Juridica International. 11. Tartu, 2006, lk 166–174. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Schneider, Heinrich. Põhiseaduse aluspõhimõtetega seonduvaid probleeme ja võimalikke lahendusi // Riigikohus 2005: lahendid ja kommentaarid: Riigikohtu väljaanne. Tallinn, 2006,
lk 1322–1332. – Bibl joonealustes märkustes.

2007

15 years of the Estonian constitution / Faculty of Law of the University of Tartu, Iuridicum Foundation; ed.-in-chief: Paul Varul; ed. Peep Pruks; foreword: Kalle Merusk; transl. Helen Kaptein, Karin Kaup, Kadri Kivistik, Katrin Ärm. – Tartu: Iuridicum: Interlex, 2007. – 192 lk. –
(Juridica International; 12). – Bibl märkustes.
ISBN 978-9985-870-22-8
ISSN 1406-1082
Link

Annual report 2006 of the Chancellor of Justice: overview of the conformity of the legislation passed by the legislative and executive powers and local governments with the Constitution and the laws. Overview of the activities of the Chancellor of Justice in the protection of fundamental rights and freedoms / foreword: Allar Jõks. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2007. – 272 lk.
Link

Chancellor of Justice of the Republic of Estonia: guardian of constitutionality. Protector of fundamental rights and freedoms. Settler of discrimination disputes. National preventive mechanism / foreword: Allar Jõks. – 2. tr. – Tallinn: Chancellor of Justice, 2007. – 22 lk + 1 leht ümbrikus.

The Constitution of the Republic of Estonia. – Tallinn: Justiitsministeerium, 2007. – 177 lk. –
Kääbusraamat.

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Justiitsministeerium, 2007. – 163 lk. – Kääbusraamat.

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. – Tallinn:
Ilo, 2007. – 70 lk.
ISBN 978-9985-57-930-5

Eesti Vabariigi põhiseadus: redaktsioon jõustunud 06.01.2004. – Tallinn: Ten-Team, 2007. –
32 lk. – (Seadus töölaual).
ISBN 978-9985-9753-5-0

Eesti Vabariigi õiguskantsler: põhiseaduslikkuse järelevalvaja. Põhiõiguste ja vabaduste kaitsja. Diskrimineerimisvaidluste lahendaja. Alandava kohtlemise ennetaja / eess: Allar Jõks. – 2. tr. –
Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2007. – 20 lk + 1 leht ümbrikus.

Grundgesetz für die Republik Estland. – Tallinn: Justiitsministeerium, 2007. – 174 lk. –
Kääbusraamat.

Political questions in constitutional review: what is the dividing line between interference with policy-making and routine constitutional review?: international conference dedicated to the 15th anniversary of the Constitution of the Republic of Estonia / Faculty of Law of the University of Tartu, Iuridicum Foundation; ed.-in-chief Paul Varul; ed. Peep Pruks; foreword: Märt Rask, Gianni Buquicchio; transl. Helen Kaptein, Karin Kaup, Kadri Kivistik, Katrin Ärm. – Tartu: Iuridicum: Interlex, 2007. – 140 lk. – (Juridica International; 13). – Bibl märkustes.
ISBN 978-9985-870-23-5
ISSN 1406-1082
Link

Õiguskantsleri 2006. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade seadusandliku riigivõimu ja täidesaatva riigivõimu ning kohalike omavalitsuste õigustloovate aktide kooskõlast põhiseaduse ja seadustega. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest põhiõiguste ja vabaduste kaitsel / eess: Allar Jõks. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2007. – 449 lk.
ISSN 1736-3039
Link

Конституция (Основной закон) Эстонской Республики. – Таллинн: Bi-Info, 2007. – 42 lk. –
(Библиотека юриста).

Конституция (Основной закон) Эстонской Республики. Закон о дополнении Конституции Эстонской Республики. – Таллинн: Ilo, 2007. – 79 lk.
ISBN 978-9985-57-885-8
ISBN 978-9985-57-528-4 (vale)

***

Aaviksoo, Berit. Judicial activism in constitutional review decisions of the Supreme Court of Estonia // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 60–69. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Almann, Arno. The area of responsibility of local government at county level and possibilities for the legal organisation thereof // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 125–130. –
Bibl joonealustes märkustes.
Link

Annus, Taavi. Courts as political institutions // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 22–30. –
Bibl joonealustes märkustes.
Link

Annus, Taavi. Kohtud kui poliitilised institutsioonid // Juridica, 2007, nr 9, lk 599–607. –
Bibl joonealustes märkustes.
Courts as political institutions, lk 670.

Jõks, Allar. The Chancellor of Justice`s role in protecting the Constitution and balancing the legislatures activity: is the Chancellor of Justice only a prosecutor of the Supreme Court? // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 14–21. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Kanger, Liina. Kas EV põhiseaduses sisaldub õigus puhtale keskkonnale? // Akadeemia, 2007, nr 11, lk 2371–2380. – (Talveakadeemia). – Bibl joonealustes märkustes ja lk 2379–2380.
Does the Constitution of the Republic of Estonia include the right to clean environment?,
lk 2494–2495.

Laffranque, Julia. A glance at the Estonian legal landscape in view of the Constitution Amendment Act // Juridica International. 12. Tartu, 2007, lk 55–66. – Bibl märkustes.
Link

Laffranque, Julia. Pilk Eesti õigusmaastikule põhiseaduse täiendamise seaduse valguses: Euroopa Liidu õigusega seotud võtmeküsimused põhiseaduslikkuse järelevalves //
Juridica, 2007, nr 8, lk 523–536. – Bibl joonealustes märkustes.
Glance at the Estonian legal landscape in light of the Constitution of the Republic of Estonia Amendment Act, lk 593.

Laffranque, Julia. Ratification of the European Constitution in Estonia: a new constitution for Estonia? // The European Constitution and national constitutions: ratification and beyond. Alphen aan den Rijn, 2007, lk 79–88. – (European Monographs; 54). – Bibl joonealustes märkustes.

Madise, Ülle. Relationship of the state and political parties in Estonia // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 101–110. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Maruste, Rait. The role of the constitutional court in democratic society // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 8–13. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Narits, Raul. Principles of law and legal dogmatics as methods used by constitutional courts // Juridica International. 12. Tartu, 2007, lk 15–22. – Bibl märkustes.
Link

Olle, Vallo. Settlement of disputes related to election rules for local government councils: judicial practice of the Estonian Supreme Court // Juridica International. 13. Tartu, 2007,
lk 131–140. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Põhiseadus kui p õ h i seadus: Eesti Vabariigi põhiseaduse 15. aastapäevale pühendatud üliõpilaste uurimistööde konkurss // Juridica, 2007, nr 2, lk 137–139. – Ilmunud ka:
Juridica, 2007, nr 3, lk 211– tagakaane sisekülg.

Rask, Märt. Tänu põhiseadusele // Riigikogu toimetised. 15. Tallinn, 2007, lk 11–23.
Thanks to the Constitution, lk 216.
Link

Relve, Kaarel. Isikute ühendused keskkonnahuvi esindajana: kas iga ühenduse õigus või valitute privileeg? // Juridica, 2007, nr 10, lk 727–736. – Bibl joonealustes märkustes.
The right of groups to represent environmental interests : the right of all groups or the privilege of a few?, lk 739.

Runthal, Tiina. Parlamendi liikme ja ministri mandaat ning nende võimalik ühitamine // Riigikogu toimetised. 16. Tallinn, 2007, lk 106–114. – Bibl lk 114.
The mandate of a member of parliament and minister, and potential compatibility, lk 224–225.
Link

Saaremäel-Stoilov, Katrin. How to handle a double-edged sword safely: protection of the elements of the principle of the social state in the constitutional jurisprudence of the Supreme Court of Estonia // Juridica International. 13. Tartu, 2007, lk 83–93. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Saaremäel-Stoilov, Katrin; Schneider, Heinrich. Viisteist aastat põhiseaduslikkuse kohtulikku järelevalvet Eestis // Riigikogu toimetised. 16. Tallinn, 2007, lk 59–69. –Bibl lk 68–69. – Lisatud tabel: Põhiseaduslikkuse järelevalve asjade läbivaatamine Riigikohtus lk 62–63.
Fifteen years of judicial constitutional review in Estonia, lk 222.
Link

Schmidt, Carmen. Estland // Osteuropa-Recht: Gegenwartsfragen aus den Rechten des Ostens, 2007, nr 4/5, lk 351–352; nr 6, lk 453–454. – Riigikohtu põhiseaduse järelevalve kolleegiumi kohtulahenditest.

Schneider, Heinrich. Constitution in a blast of changes // Juridica International. 12.
Tartu, 2007, lk 4–14. – Bibl märkustes.
Link

Suur, Õrne. Järelevalve kohaliku omavalitsuse tegevuse üle: kohaliku omavalitsuse eksternse järelevalve aspektid Eesti Vabariigis: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Kalle Merusk. – Tartu, 2007. – 97 lk. – Bibl lk 91–95.
Aufsicht über die Tätigkeit der kommunalen Selbstverwaltung: externe Aufsicht über die kommunale Selbstverwaltung in der Republik Estland, lk 86–90.
Link

Tomusk, Ilmar. Probleemidest Eesti keelepoliitikas praktiku pilgu läbi // Keelekaitsja: Eesti Keele Kaitse Ühingu kogumik nr 7. Tartu, 2007, lk 52–60. – Eesti keele kaitsest põhiseaduses.

Toomemägi, Anu. Õiguskindlus kui põhiseadusest tulenev printsiip, millele isik saab suhetes riigiga tugineda // Interdistsiplinaarsus sotsiaalteadustes. I: Eesti sotsiaalteaduste
VI aastakonverents: 4.–5. november 2005 Tallinna Ülikoolis: artiklite kogumik. Tallinn, 2007,
lk 9–25. – Bibl lk 23–24.
Summary, lk 25.

2008

15 kaasust / idee: Alo Heinsalu; peatoim Madis Ernits; toim Katrin Prükk; koost Merike Saarmann, Ksenia Žurakovskaja, Jaana Padrik, Alo Heinsalu, Nele-Marit Oras. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2008. – 145 lk. – Bibl lk 135–145.
Link

Annual report 2007 of the Chancellor of Justice: overview of supervision by the Chancellor of Justice of the constitutionality and legality of legislation. Overview of compliance by supervised agencies with fundamental rights and freedoms. Overview of performance of other functions entrusted by law to the Chancellor of Justice / foreword: Indrek Teder; translation: Margus Puusepp. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2008. – VI, 177 lk.
Link

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Notes Print, 2008. – 28 lk.

Sisaldab ka: Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi hümn.

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. –
Tallinn: Ilo, 2008. – 112 lk. – Juurdetrükk 2009. a.
ISBN 978-9985-57-931-2

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga 15. veebruar 2008. – Tallinn: Juura, 2008. – 52 lk.
ISBN 978-9985-75-248-7

Eesti Vabariigi põhiseadus: kommenteeritud väljaanne / toimetuskolleegium: Eerik-Juhan Truuväli, Berit Aaviksoo, Oliver Kask, Lasse Lehis, Lauri Madise, Ülle Madise, Kalle Merusk, Lauri Mälksoo, Raul Narits, Vallo Olle, Peep Pruks. – 2., täiend. tr. – Tallinn: Juura, 2008. –
885 lk. – Kasutatud lühendid lk 795–799. – Kasutatud rahvusvahelised lepingud lk 801–805. –
Bibl lk 807–856. – Märksõnastik lk 857–885.

Sisu: Sissejuhatus / Raul Narits, Lauri Madise, Heinrich Schneider. Preambul / Raul Narits, Heinrich Schneider. I ptk / Kalle Merusk, Taavi Annus, Madis Ernits, Heiki Lindpere, Lauri Madise. II ptk / Oliver Kask, Madis Ernits, Taavi Annus, Peeter Roosma, Rait Maruste, Eerik Kergandberg, Ivo Pilving, Uno Lõhmus, Merilin Kiviorg, Einar Vene, Ülle Madise. III ptk / Oliver Kask. IV ptk / Lauri Madise, Aaro Mõttus, Jüri Põld, Tiina Runthal. V ptk / Eerik-Juhan Truuväli, Ülle Madise, Jüri Põld, Urmas Reinsalu. VI ptk / Kalle Merusk, Jüri Põld. VII ptk / Eerik-Juhan Truuväli, Jüri Liventaal, Jüri Põld. VIII ptk / Lasse Lehis. IX ptk / Kristi Land, Heiki Lindpere, Lauri Madise, Heiki Pisuke. X ptk / Oliver Kask, Enn Markvart, Jüri Põld. XI ptk / Ülle Madise, Janek Laidvee, Heinrich Schneider. XII ptk / Berit Aaviksoo, Mihkel Allik, Enn Markvart, Raul Narits, Aare Reenumägi, Peeter Roosma. XIII ptk / Raul Narits, Uno Lõhmus, Madis Ernits, Jüri Põld. XIV ptk / Vallo Olle, Arno Almann, Jüri Liventaal, Ülle Madise. XV ptk / Eerik-Juhan Truuväli, Aaro Mõttus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus / Oliver Kask, Raul Narits, Peeter Roosma. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus / Berit Aaviksoo, Julia Laffranque, Ülle Madise, Jüri Põld. Eesti Vabariigi põhiseadus 1990–2008: bibliograafia (seisuga september 2008) / koost Maia Ruttu.

ISBN 978-9985-75-270-8

Eesti Vabariigi põhiseadus: redaktsioon jõustunud 21.07.2007. – Tallinn: Ten-Team, 2008. –
32 lk. – (Seadus töölaual).
ISBN 978-9985-9868-6-8
ISBN 978-9985-9753-5-0 (vale)

Eesti Vabariigi õiguskantsler: põhiseaduslikkuse järelevalvaja. Põhiõiguste ja vabaduste kaitsja. Diskrimineerimisvaidluste lahendaja. Alandava kohtlemise ennetaja. Muud ülesanded / eess: Indrek Teder. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2008. – 20 lk + lisa: Õiguskantslerile esitatava avalduse blankett.

Ginter, Carri. Application of principles of European law in the Supreme Court of Estonia: [doktoritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Raul Narits. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2008. – 104 lk. – (Dissertationes iuridicae Universitatis Tartuensis; 21). – Bibl lk 6 ja
lk 37–39. – Autori CV ja avaldatud teadustööd lk 101–104.
Euroopa õiguse põhimõtete rakendamine Eesti Vabariigi Riigikohtus, lk 41–45.
ISBN 978-9949-11-918-9
ISSN 1406-6394
Link

Õiguskantsleri 2007. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade õiguskantsleri tegevusest järelevalvel õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle. Ülevaade järelevalvealuste asutuste poolt põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle. Ülevaade õiguskantslerile seadusega pandud muude ülesannete täitmisest / eess: Indrek Teder. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2008. –
360 lk.
ISSN 1736-3039
Link

Канцлер юстиции Эстонской Республики: слежение за конституционностью. Защита основных прав и свобод. Разрешение дискриминационных споров. Орган, предупредающий унижающее достоинство обращение / eess: Indrek Teder. – Таллинн : Канцлер юстиции, 2008. – 22 lk + 1 leht ümbrikus.

***

Adams, Jüri. Eetika probleem Eesti põhiseaduses // Mõtestatud Eesti – ühiseid väärtusi hoides: esseekogumik. Tartu, 2008, lk 41–54.

Adams, Jüri. ERSP ja põhiseadus // Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei: ERSP aeg.
Tallinn, 2008, lk 114–129.

Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus // Põhiseaduse teel: dokumente ja materjale kogunud ja selgitanud Eerik-Juhan Truuväli. Tallinn, 2008,
lk 399–439, 442–443. – Tekstid ja kommentaarid, põhiseaduse muutmise seadused.

Jõks, Allar. Õiguskantsleri roll põhiseaduse kaitsel // Riigikogu toimetised. 17. Tallinn, 2008,
lk 75–81. – Bibl lk 81.
The role of the Chancellor of Justice in defending the Constitution, lk 258.
Link

Kalmo, Hent. Mis on järel põhiseadusest?: veel kord Euroopa Ühenduse õiguse ülimuslikkusest // Juridica, 2008, nr 9, lk 583–597. – Bibl joonealustes märkustes.
What is left of the Constitution?: more thoughts on the supremacy of European Union law,
lk 647.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laffranque, Julia. Europäisches versus estnisches Rechtssystem – Anschein oder Wirklichkeit? // Multiple Modernität, Globalisierung der Rechtsordnung und Kommunikationsstruktur der Rechtssysteme: internationales Symposium zur Theorie der Rechtskommunikation an der Universität Tartu im April 2006. 2. Sonderheft Estland. Berlin, 2008, lk 203–218. – (Rechtstheorie: Zeitschrift für Logik und Juristische Methodenlehre, Rechtsinformatik, Kommunikationsforschung, Normen- und Handlungstheorie, Soziologie und Philosophie des Rechts; Bd. 38, 2007, H. 2/3).

Laffranque, Julia. Mis on Eesti õigusmaastikul muutunud seoses põhiseaduse täiendamise seadusega?: [kohtunike foorum 2006, 15.–16. juuni 2006 Tartus] // Eesti kohtu lugu: 2006.–2008. aastal peetud kohtuteemaliste ettekannete valikkogumik. Tartu, 2008, lk 59–68.
Link

Laffranque, Julia; Laffranque, Rodolphe. Les modifications aportées à la Constitution estonienne du fait de l´adhésion à l´Union européenne et leur mise en oeuvre par la Cour d´Etat // Revue d´études politiques et constitutionnelles est-européennes, 2008, nr 1,
lk 91–101. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Lauristin, Marju. Demokraatia kui põhiseadusliku väärtuse tähendusest // Mõtestatud Eesti –
ühiseid väärtusi hoides: esseekogumik. Tartu, 2008, lk 55–60.

Liivoja, Rain. Ratifitseerimise mõiste Eesti konstitutsiooniõiguses ja rahvusvahelises õiguses //
Õiguskeel 2005–2007: artiklikogumik. Tallinn, 2008, lk 40–49. – (Juura keeleraamat). –
Bibl joonealustes märkustes. – Ilmunud ka: Õiguskeel, 2006, nr 2, lk 9–18.
Link

Luts-Sootak, Marju. Der Fall Estland: Abrechnung als Nebensache der (Wieder)Herstellung des Nationalstaates // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Germanistische Abteilung. Bd. 125. Wien, 2008, lk 276–294. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Lõhmus, Uno. Pealtkuulamine ja Eesti põhiseaduses sätestatud õigus sõnumite saladusele // Juridica, 2008, nr 7, lk 462–472. – Bibl joonealustes märkustes.
Interception of communication and the right to confidentiality of correspondence provided for in the Estonian Constitution, lk 514.
Link – kasutajaõiguste olemasolul

Madise, Ülle. Arvamus põhiseaduse § 75 tõlgendamise asjus // Maksumaksja, 2008, nr 12,
lk 10–12. – Bibl lk 12.
Link

Madise, Ülle. Legal and political aspects of the Internet voting: Estonian case // E-voting: the last electoral revolution. Barcelona, 2008, lk 45–59. – (Colleció Barcelona; 25).

Mälksoo, Lauri. Riiklus, homogeensus ja sallivus // Uued mütoloogiad: tänase Eesti enesekuvand ja koht Euroopas. Tallinn, 2008, lk 108–113.

Olle, Vallo. Kohaliku omavalitsuse põhiseadusliku garantiiga seonduvaid aspekte Riigikohtu 2007. a kohtupraktikas // Kohtute aastaraamat 2007. Tallinn, 2008, lk 76–80. –
Bibl joonealustes märkustes.
Some aspects concerning the constitutional guarantee of local governments in the judicial practice of the Supreme Court in 2007, lk 135–136.
Link

Pilving, Ivo. Seadusandliku ja kohtuvõimu omavaheline kontrollitavus: [kohtunike foorum 2007, 7.–8. juuni 2007] // Eesti kohtu lugu: 2006.–2008. aastal peetud kohtuteemaliste ettekannete valikkogumik. Tartu, 2008, lk 88–95.
Link

Raudma, Tiia; Aulik, Siiri. Väliseestlased vahendavad Eesti sõnumit maailmale // Sõna jõul: diasporaa roll Eesti iseseisvuse taastamisel: 6. ja 7. augustil 2008 Jõhvis toimunud konverentsi raames ilmunud kogumik. Tartu, 2008, lk 260–263. – Eesti Välisministeeriumis 1990. a töötanud väliseestlaste panusest taasiseseisvumisse, Eesti iseseisvuse taastamise deklaratsiooni ja põhiseaduse eelnõude tõlkimisest.

Reinsalu, Urmas. Riigikogu palgareformist // Maksumaksja, 2008, nr 9, lk 30.
Link

Suumann, Gea. Eesti riigieelarve menetluse põhiseaduspärasus kohtuvõimu aspektist vaadatuna: [kohtunike täiskogu 2008, 8. veebruaril 2008 Tallinnas] // Eesti kohtu lugu:
2006.–2008. aastal peetud kohtuteemaliste ettekannete valikkogumik. Tartu, 2008, lk 47–57. –
Bibl joonealustes märkustes.
Link

Talve, Juhan Kristjan. Kui tehti põhiseadust ja krooni // Talve, Juhan Kristjan. Hääl vabadusest: Juhan Kristjan Talve tekstid 1983–1997. Tallinn, 2008, lk 91–139.

Toomsalu, Tiit. Eesti kaitsevägi – põhiseaduslike vastuolude sõjatanner // Учёные записки: вопросы экономики, социологии, психологии и права. 11. Таллинн, 2008, lk 61–89. –
Bibl lk 87–89.
Link

2009

15 years of constitutional review in the Supreme Court of Estonia: systematized extracts of constitutional review judgments and rulings of the Supreme Court en banc and the Constitutional Review Chamber in 1993–2008 / Riigikohus; toim ja eess: Gea Suumann;
tlk Silva Soomets. – Tartu: Juura, 2009. – 343 lk + CD-ROM. – Bibl joonealustes märkustes. –
Lahendite nimekiri lk 323–343.

Sisaldab ka: The outset of judicial constitutional review / Rait Maruste. Judicial constitutional review at the turn of the century / Uno Lõhmus. Judicial constitutional review through the eyes of Chancellor of Justice / Eerik-Juhan Truuväli. The courts and the Supreme Court in concrete norm control / Madis Ernits.

ISBN 978-9985-75-281-4
ISBN 978-9985-75-278-4 (vale)
ISBN 978-9985-75-282-1 (CD-ROM)

2008 overview of the Chancellor of Justice. Activities for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Statistics of proceedings / translation: Margus Puusepp. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2009. – 47 lk.
Link

Chancellor of Justice of the Republic of Estonia: guardian of constitutionality. Protector of fundamental rights and freedoms. Settler of discrimination disputes. National preventive mechanism / foreword: Indrek Teder. – 3. tr. – Tallinn: Chancellor of Justice, 2009. – 23 lk koos kaanega.

The Constitution of the Republic of Estonia. – Tallinn: Justiitsministeerium, 2009. – 178 lk.

Sisaldab ka: The Constitution of the Republic of Estonia Amendment Act. The Constitution of the Republic of Estonia Implementation Act. Act to Amend the Constitution of the Republic of Estonia for Election of Local Government Councils for Term of Four Years.

Eesti Vabariigi põhiseadus. – Tallinn: Justiitsministeerium, [2009]. – 166 lk. – Kääbusraamat.

Sisaldab ka: Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus.

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga 15. veebruar 2009. – Tallinn: Juura, 2009. – 52 lk.
ISBN 978-9985-75-275-3

Kerikmäe, Tanel. Estonia in the European legal system: protection of the rule of law through constitutional dialogue: [doktoritöö] / Tallinn University, Institute of Political Science and Governance; juhendajad: Rein Ruutsoo, Leif Kalev. – Tallinn: Tallinn University, 2009. – 124 lk. –
Autori publikatsioonid lk 4–5. – Bibl lk 48–54.

Eesti Euroopa õigussüsteemis: õigusriigi kaitse konstitutsioonilise dialoogi abil, lk 46–47.
Link

Riigikohus: põhiseaduslikkuse järelevalve aastatel 1993–2008: 15 aasta praktika: süstematiseeritud väljavõtted Riigikohtu üldkogu ja põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahenditest aastatel 1993–2008 / Riigikohus; toim ja eess: Gea Suumann. – Tartu: Juura, 2009. –
359 lk + CD-ROM. – Bibl joonealustes märkustes. – Lahendite nimekiri lk 333–359.

Sisaldab ka: Põhiseaduslikkuse kohtuliku järelevalve algusest / Rait Maruste. Põhiseaduslikkuse kohtulik järelevalve sajandivahetusel / Uno Lõhmus. Põhiseaduslikkuse kohtulikust järelevalvest õiguskantsleri pilgu läbi /
Eerik-Juhan Truuväli. Kohus ja Riigikohus konkreetses normikontrollis / Madis Ernits.

ISBN 978-9985-75-278-4
ISBN 978-9985-75-279-1 (CD-ROM)

Õiguskantsleri 2008. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade õiguskantsleri tegevusest järelevalvel õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle. Ülevaade järelevalvealuste asutuste poolt põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle. Ülevaade õiguskantslerile seadusega pandud muude ülesannete täitmisest / eess: Indrek Teder. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2009. –
VI, 115 lk.
ISSN 1736-3039
Link

***

Hänni, Liia. Põhiseadusliku riigikorra taastamine // Riikliku iseseisvuse taastamine parlamentaarsel teel aastatel 1990–1992: rahvusvaheline ajalookonverents 21.–22. august 2008:
ettekannete kogumik. Tartu, 2009, lk 117–122.

Junti, Arvo. Õiguse roll ja tähendus omariikluse taastamisel // Riikliku iseseisvuse taastamine parlamentaarsel teel aastatel 1990–1992: rahvusvaheline ajalookonverents 21.–22. august 2008: ettekannete kogumik. Tartu, 2009, lk 131–138.

Laffranque, Julia. Sõltumatu ja demokraatlik õigusriik Riigikohtu praktikas: Eesti Euroopa Liidu liikmesuse kontekstis // Juridica, 2009, nr 8, lk 483–499. – Bibl joonealustes märkustes.
An independent and democratic state based on the rule of law in the practice of the Supreme Court: Estonia in the context of European Union membership, lk 570.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laffranque, Rodolphe. Le concept estonien de référendum sur d’«autres questions d’intéret national»: tentative de définition // Juridica International. 16. Tartu, 2009, lk 65–72. –
Bibl joonealustes märkustes.
Link

Laffranque, Rodolphe. La délicate alchimie de la Constitution estonienne: [elektrooniline teavik]. – Notre Estonie, 2009.

Lind, Sten. Kas põhiseadus lubab süüdimõistetu kinnipidamist ühiskonna ohutuse tagamiseks? // Tractatus terribiles: artiklikogumik professor Jaan Sootaki 60. juubeliks. Tallinn, 2009,
lk 99–108. – Bibl joonealustes märkustes.

Madise, Ülle; Vinkel, Priit; Heinsalu, Alo. Hinnang Tallinna volikogu valimise süsteemi muudatuste mõjule // Juridica, 2009, nr 9, lk 636–646. – Bibl joonealustes märkustes.
Assessment of the effect of amendments to the Tallinn city council electoral system, lk 662.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Merusk, Kalle; Olle, Vallo. On assignment of local government tasks to the private sector in Estonia // Juridica International. 16. Tartu, 2009, lk 33–43. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Mälksoo, Lauri. Põhiseaduspatriotism – kas ka Eesti jaoks // Vikerkaar, 2009, nr 10/11,
lk 83–94. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Narits, Raul. About the principles of the Constitution of the Republic of Estonia from the perspective of independent statehood in Estonia // Juridica International. 16. Tartu, 2009, lk 56–64. – Bibl joonealustes märkustes. – Järg art-le: Principles of law and legal dogmatics as methods used by constitutional courts. Juridica International. 12. Tartu, 2007, lk 15–22.
Link

Narits, Raul. Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtted: olemusest ja leidmise võimalustest // Riigikogu toimetised. 20. Tallinn, 2009, lk 84–93. – Bibl lk 93.
The basic principles of the Constitution of the Republic of Estonia: its essence and possibilities of finding it, lk 250.
Link

Narits, Raul. Õigusteaduse rollist Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtete sisustamisel // Õigusteaduse osa Eesti õiguskorra kujunemises: teaduskonverents professor Kalle Meruski 60. juubeli auks. Tallinn, 2009, lk 9–11.

Nutt, Mart. Eesti parlamendi pädevus ja tegevus välissuhtlemise korraldamisel iseseisvumisest kuni põhiseadusliku korra taastamiseni // Riigikogu toimetised. 20. Tallinn, 2009, lk 187–204. –
Bibl lk 204.
The competence of Estonian parliament and its activity in organizing foreign relations from independence to the restoration of the constitutional order, lk 258–259.
Link

Olle, Vallo. Mõned vähemusrahvuse kultuuriomavalitsuse õiguslikud probleemid //
Juridica, 2009, nr 2, lk 86–97. – Bibl joonealustes märkustes.
Some legal issues regarding cultural self-government for national minorities, lk 137.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Parrest, Nele. Constitutional boundaries of transfer of public functions to private sector in Estonia // Juridica International. 16. Tartu, 2009, lk 44–55. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Parrest, Nele. Vabariigi Presidendi valimise kord // Juridica, 2009, nr 9, lk 620–635. –
Bibl joonealustes märkustes.
The electoral procedure for the President of the Republic, lk 662.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Reiman, Kairi; Bachmann, Talis. Kognitiivne privaatsus kui põhiseadusliku vabaduse väljendus // Juridica, 2009, nr 2, lk 98–107. – Bibl joonealustes märkustes.
Cognitive privacy as a constitutional freedom, lk 137.
Link – kasutajaõiguste olemasolul

Rüütel, Arnold. Valikud ja tähised Eesti iseseisvuse taastamise teel 16. november 1988 –
20. august 1991. a. // Riikliku iseseisvuse taastamine parlamentaarsel teel aastatel 1990–1992: rahvusvaheline ajalookonverents 21.–22. august 2008: ettekannete kogumik. Tartu, 2009,
lk 91–104.

Saaremäel-Stoilov, Katrin. Mõtteid Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve praktika võimalikest arengusuundadest: sõnavõtt Eesti põhiseadusliku identiteedi kaitseks //
Juridica, 2009, nr 8, lk 500–507. – Bibl joonealustes märkustes.
Reflections on possible developments in the practice of constitutional review in the Supreme Court: a word in defence of Estonia’s constitutional identity, lk 570.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Teder, Indrek. Õiguskantsler Indrek Tederi ettekanne // Maksumaksja, 2009, nr 10, lk 14–16. –
Ettekanne Riigikogus 1. okt. 2009. a.

2010

2009 overview of the Chancellor of Justice. Activities for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Statistics of proceedings / translation: Margus Puusepp. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2010. – 65 lk.
Link

Lang, Kaire. Riigi ülesannete eraõiguslikule isikule delegeerimise põhiseaduslikud piirid vangistuse täideviimise näitel: [teadusmagistritöö] / Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Ivo Pilving. – Tartu, 2010. – 121 lk. – Bibl lk 112–120.
Constitutional boundaries to transfer of state functions to private persons, using the example of imprisonment, lk 109–111.
Link

Raudla, Ringa. Constitution, public finance, and transition: theoretical developments in constitutional public finance and the case of Estonia. – Frankfurt am Main [etc.]: Lang, 2010. –
454 lk. – (Finanzsoziologie; 4). – Bibl lk 407–454.
ISBN 978-3–631-59945-7
ISSN 1610-059X
Link

Suumann, Gea. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve 2004.–2009. a.: kohtulahendite täitmine: kohtupraktika ja seadusandluse analüüs: [võrguteavik]. – Riigikohus, 2010. – 37 lk. –
Bibl joonealustes märkustes. – Lisa: Põhiseaduslikkuse järelevalve 2004–2009: kohtuotsuste täitmise ülevaatlik tabel.
Link

Õiguskantsleri 2009. aasta tegevuse ülevaade: ülevaade õiguskantsleri tegevusest järelevalvel õigustloovate aktide põhiseaduslikkuse ja seaduslikkuse üle. Ülevaade järelevalvealuste asutuste poolt põhiõiguste ja -vabaduste järgimise üle. Ülevaade õiguskantsleri tegevusest ennetusasutusena. Ülevaade õiguskantslerile seadusega pandud muude ülesannete täitmisest /
eess: Indrek Teder. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2010. – VIII, 136 lk.
ISSN 1736-3039
Link

***

Aaviksoo, Berit. Konstitutsiooniline identiteet: kild moodsa konstitutsionalismi kaleidoskoobis // Juridica, 2010, nr 5, lk 335–345. – Bibl joonealustes märkustes.
Constitutional identity: a piece in the kaleidoscope of contemporary constitutionalism, lk 380.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Adams, Jüri. Kuidas ja kuhu oleks võimalik põhiseadusega edasi minna // Riigikogu toimetised. 22. Tallinn, 2010, lk 34–36.
How and where to proceed with the Constitution, lk 212.
Link

Gustavson, Gea. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve: 2004.–2009. aasta kohtulahendite täitmine // FIAT IUSTITIA: pilguheit kohtupraktika analüüsile Riigikohtus. Tartu, 2010, lk 10–45. –
Lisa: Põhiseaduslikkuse järelevalve 2004–2009: kohtuotsuste täitmise ülevaatlik tabel.
Link

Kalmo, Hent. Kes peaks kaitsma Eesti põhiseadust? // Juridica, 2010, nr 5, lk 323–334. –
Bibl joonealustes märkustes.
Who should protect the Estonian Constitution?, lk 379–380.

Kalmo, Hent. „...kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas” // Iganenud või igavene?: tekste kaasaegsest suveräänsusest. Tallinn, 2010, lk 91–131. – Bibl joonealustes märkustes.

Kerikmäe, Tanel. Euroopa Zeitgeist ja Eesti valikud põhiseaduslikkuse mõtestamisel // Iganenud või igavene?: tekste kaasaegsest suveräänsusest. Tallinn, 2010, lk 157–185. –
Bibl joonealustes märkustes.

Linde, Väino. Põhiseadusega ei mängita // Riigikogu toimetised. 22. Tallinn, 2010, lk 37–39.
The Constitution is not for playing with, lk 212.
Link

Lust, Liina. Esinduskogu liikme kompetentsist rõhuga kohaliku omavalitsuse volikogul // Juridica, 2010, nr 9, lk 699–712. – Bibl joonealustes märkustes.
The competence of members of representative bodies with emphasis on local government councils, lk 724.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Maruste, Rait. Miks põhiseadus vajab korrastamist // Riigikogu toimetised. 22. Tallinn, 2010,
lk 28–33.
Why the Constitution needs reorganising, lk 211.
Link

Mälksoo, Lauri. Eesti suveräänsus 1988–2008 // Iganenud või igavene?: tekste kaasaegsest suveräänsusest. Tartu, 2010, lk 132–156. – Bibl joonealustes märkustes.

Olle, Vallo; Laffranque, Rodolphe. L’autonomie locale en Estonie // Observatory on Local Autonomy. Présentation des Etats. Lille, 2010, lk 1–50. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Parrest, Nele. Kui tasuta peab olema tasuta kohustuslik haridus? // Juridica, 2010, nr 9,
lk 649–659. – Bibl joonealustes märkustes.
How free of charge must free compulsory education be?, lk 722.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Selge, Ilmar. Eesti Panga määrusandlusõiguse kooskõla põhiseadusega // Riigikogu toimetised. 21. Tallinn, 2010, lk 115–123. – Bibl lk 123.
Conformity of the right of Eesti Pank to issue regulations with the Constitution, lk 224–225.
Link

Suumann, Gea. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve: 2004.–2009. aasta kohtulahendite täitmine // Riigikogu toimetised. 21. Tallinn, 2010, lk 45–58. – Bibl lk 52. – Lisa: Põhiseaduslikkuse järelevalve: 2004.–2009. aasta kohtuotsuste täitmise ülevaatlik tabel.
Execution of court decisions of the Constitutional Review Chamber of the Supreme Court 2004–2009, lk 219.
Link

Tamm, Liivi. Õiguse ja õigluse kaaluja // Gentleman, 2010, nr. 17, lk 12–16. – Õiguskantsler Indrek Tederist.
Link

Vilippus, Ene. Constitutional nuances of enforcement procedure in Estonia // Constitutional details of the procedure of exequatur and the enforcement of judgments in the practice of member states: collection of speeches. Tallinn, 2010, lk 147–151. – Bibl joonealustes märkustes.

Vilippus, Ene. Kohtulahendite täitmise põhiseaduslikud nüansid Eesti praktikas // Kohtulahendite tunnustamise ja täitmise põhiseaduslikud nüansid erinevate riikide praktikas: ettekannete kogumik. Tallinn, 2010, lk 93–96. – Bibl joonealustes märkustes.

2011

2010 overview of the Chancellor of Justice activities for the prevention of

ill-treatment. Statistics of proceedings / translation: Margus Puusepp. – Tallinn: Office of the Chancellor of Justice, 2011. – 91 lk.
Link

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga
10. mai 2011. – Tallinn: Juura, 2011. – 52 lk.

Sisu: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn.

ISBN 978-9985-75-337-8

Eesti Vabariigi põhiseadus ja sümboolika: muudetud ja täiendatud seaduste tekstid seisuga
22. juuli 2011. – Tallinn: Juura, 2011. – 52 lk.

Sisu: Eesti Vabariigi põhiseadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse täiendamise seadus. Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus. Põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus. Eesti Vabariigi riigilipp ja riigivapp. Eesti Vabariigi hümn.

ISBN 978-9985-75-357-6
ISBN 978-9985-75-337-8 (vale)

Ernits, Madis. Põhiõigused, demokraatia, õigusriik / eess: Uno Lõhmus. – Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011. – 425 lk. – Bibl lk 424–425 ja joonealustes märkustes.
ISBN 978-9949-19-929-7

Nutt, Mart. Eesti parlamendi pädevuse kujunemine ja rakendamine välissuhtlemises: [doktoritöö] / Tallinna Tehnikaülikool, majandusteaduskond; juhendajad: Peeter Müürsepp, Kaarel Kilvits. – Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli Kirjastus, 2011. – 329 lk. –
(Tallinna Tehnikaülikooli väitekirjad. H; 22). – Bibl lk 287–309.
Summary, lk 282–286.
ISBN 978-9949-23-200-0
ISSN 1406-4782
Link

Õiguskantsleri 2010. aasta tegevuse ülevaade / eess: Indrek Teder. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2011. – VIII, 169 lk.
ISSN 1736-3039
Link

***

Ernits, Madis. Põhiseaduse aluspõhimõtted // Riigikogu toimetised. 24. Tallinn, 2011,
lk 95–104. – Bibl lk 104.
Fundamental constitutional principles, lk 204.
Link

Hallaste, Illar. Kõige olulisem // Mitme tule vahel. Tartu, 2011, lk 335–338. –
Tööst Põhiseaduslikus Assamblees.

Kalmo, Hent. 1988. aasta suveräänsusdeklaratsioon: silmakirjalikkuse tsiviliseeriv mõju // Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat 2010 = Annales Litterarum Societatis Esthonicae 2010. Tartu, 2011, lk 267–282. – Bibl joonealustes märkustes. – Sisukorras pealkiri: Suveräänsus Nõukogude Liidus.
The Estonian Declaration of Sovereignty: an example of the civilising force of hypocrisy,
lk 281–282.

Kerikmäe, Tanel. Estonia as an EU member state: lack of pro-active constitutional dialogue // Constitutional evolution in Central and Eastern Europe: expansion and integration in the EU. Farnham, 2011, lk 11–41. – (Studies in Modern Law and Policy). – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Kolk, Tim. Millist kohaliku omavalitsuse rahastamise süsteemi nõuab põhiseadus? // Riigikogu toimetised. 23. Tallinn, 2011, lk 71–80. – Bibl lk 80.
What requirements does the Estonian Constitution set on granting financial resources to municipalities?, lk 234.
Link

Lang, Rein. Developments in constitutional law // Russian Federation 2011: short-term prognosis. Tartu, 2011, lk 21–24. – (Politica; 10).
Link

Liivik, Ero. Referendum in the Estonian Constitution: historical and comparative constitutional aspects // Juridica International. 18. Tartu, 2011, lk 17–26. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Lõhmus, Uno. Põhiseaduse muutmine ja muutused põhiseaduses // Juridica, 2011, nr 1,
lk 12–26. – Bibl joonealustes märkustes.
Amendment of the Constitution and changes in the Constitution, lk 84–85.

Madise, Ülle; Vinkel, Priit. Constitutionality of remote Internet voting: the Estonian perspective //
Juridica International. 18. Tartu, 2011, lk 4–16. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Narits, Raul. Eesti põhiseaduse aluspõhimõtted omariikluse garantiina // Juridica, 2011, nr 1, lk 3–11. – Bibl joonealustes märkustes. – Ettekanded: 10. märtsil 2009 Tallinnas Eesti Juristide Liidu XX aastapäeval („Eesti omariiklus: kogemused ja perspektiiv”); 1. dets. 2010 Tartu Ülikooli 91. aastapäeval („Rahvusülikool ja põhiseaduse aluspõhimõtted”).
The fundamental principles of the Estonian Constitution as a guarantee of statehood, lk 84.

Põld, Jüri; Aaviksoo, Berit; Laffranque, Rodolphe. The governmental system of Estonia // Governmental systems of Central and Eastern European states. Warszawa, 2011, lk 235–298. –
(Monografie Wolters Kluwer). – Bibl joonealustes märkustes.

Raidla, Jüri. A strong Constitution / interv. Jonathan Ames // The European Lawyer, 2011, nr 105,
lk 39, 41–42.

Raudla, Ringa. Effects of a Constitution on taxation: the role of Constitutional Review in the development of tax laws in Estonia // Halduskultuur = Administrative culture, 2011, nr 12/1,
lk 76–105. – Bibl lk 98–105.
Link

Runthal, Tiina. Passiivse valimisõiguse piirangud – ühitamatuse ja mittevalitavuse põhimõte //
Õiguskeel: [võrguteavik], 2011, nr 1. – Bibl joonealustes märkustes. – Ilmunud ka:
Õiguskeel 2011: [artiklikogumik]. Tallinn, 2011, lk 25–31.
Link

Selge, Ilmar. Compilance of the right to issue regulations of the Bank of Estonia with the Constitution // East-West Studies: Journal of Social Sciences of Tallinn University Law School, 2011, nr 4/43, lk 13–25. – Bibl lk 25.

Selge, Ilmar. Die Vereinbarkeit des Verordnungsrechts der Estnischen Bank mit der Verfassung und dem Gemeinschaftsrecht // Osteuropa-Recht: Gegenwartsfragen aus den Rechten des Ostens, 2011, nr 1, lk 26–35. – Bibl joonealustes märkustes.

Tubro, Katre. Vangide valimisõigusest // Riigikogu toimetised. 23. Tallinn, 2011, lk 138–145. –
Bibl lk 145.
Prisoners´ right to vote, lk 238–239.
Link

2012

20 years of the Estonian Constitution / Faculty of Law of the University of Tartu, Iuridicum Foundation; ed.-in-chief Paul Varul; ed. Peep Pruks; foreword: Märt Rask. – Tartu:
Iuridicum, 2012. – 192 lk. – (Juridica International; 19). – Bibl märkustes.
ISBN 978-9985-870-29-7
ISSN 1406-1082
Link

32. Eesti õigusteadlaste päevad: 04.10.2012: plenaaristung: [elektrooniline teavik]. –Tartu: Tartu Ülikool, 2012.

Sisu: Avamine / Eerik Kergandberg, Priidu Pärna. Põhiseadus 20 / Märt Rask. Repliigid: kas Eesti saab 1992. aasta põhiseadusega edasi minna? / Jüri Adams, Tõnu Anton, Jüri Raidla.

Link

32. Eesti õigusteadlaste päevad: 04.10.2012: avalik õigus II: põhiseadus ja Euroopa Liit kohtumenetluses: [elektrooniline teavik]. – Tartu: Tartu Ülikool, 2012.

Sisu: Kuidas mõista Eesti õiguse ja Euroopa Liidu õiguse vahekorda põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse algatamisel? / Jüri Põld.

Link

32. Eesti õigusteadlaste päevad: 05.10.2012: avalik õigus III: põhiseadus ja Euroopa Liit – kas sõbrad või vaenlased?: [elektrooniline teavik]. – Tartu: Tartu Ülikool, 2012.

Sisu: Põhiseadus ja Euroopa Liit – sõbrad või vaenlased? / Rait Maruste. Kas Euroopa Liit on õigusriik? Euroopa Liidu liikmesriigi ja Euroopa Liidu õiguskordade suhestumise meetodid / Tanel Kerikmäe. Euroopa Liit Euroopa Liidu sees: majandus- ja rahaliidu liikmesuse põhiseaduslikud probleemid / Andres Tupits.

Link

Constitution of the Republic of Estonia: special edition to commemorate the 20th anniversary of the Constitution of the Republic of Estonia / Justiitsministeerium. – Tallinn: Juura, 2012. – 39 lk.
ISBN 978-9985-75-363-7

Eesti Vabariigi põhiseadus = Конституция Эстонской Республики. – Tallinn: Avita, 2012. –
96 lk koos kaantega. – Rööptekst vene k.
ISBN 978-9985-2-1775-7

Ernits, Madis; Laurand, Andra; Saluste, Maarja. Euroopa Stabiilsusmehhanismi asutamislepingu art 4 lg 4 põhiseaduspärasus: õigusteaduslik analüüs: [võrguteavik] / Justiitsministeerium. – Tartu, 2012. – 34 lk. – Bibl joonealustes märkustes.

Link

Prof. Ülle Madise inauguratsiooniloeng „Kas Eesti põhiseadusel on veel väärtust?”: [elektrooniline teavik]. – Tartu: Tartu Ülikool, 2012.

Link

Põhiseadus: Riigi Teataja eriväljaanne põhiseaduse 20. aastapäeva tähistamiseks / Justiitsministeerium. – Tallinn: Juura, 2012. – 38 lk.
ISBN 978-9985-75-362-0

Õiguskantsleri 2011. aasta tegevuse ülevaade / eess: Indrek Teder. – Tallinn: Õiguskantsleri Kantselei, 2012. – VI, 118 lk.
ISSN 1736-3039
Link

***

Eller, Kaarel. Demokraatia ja finantsstabiilsus: õiguskantsleri taotlus Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu artikli 4 lõige 4 põhiseadusele vastavuse kontrollimiseks //
Juridica, 2012, nr 5, lk 319–330. – Bibl joonealustes märkustes.
Democracy and financial stability: petition by the Chancellor of Justice for verifying compliance of article 4 (4) of the Treaty Establishing the European Stability Mechanism with the Constitution, lk 402.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ernits, Madis; Laurand, Andra; Saluste, Maarja. ESM asutamisleping: rahvusvaheline leping ja malpropre Euroopa Liidu õigus // Juridica, 2012, nr 5, lk 359–375. – Bibl joonealustes märkustes.
Treaty Establishing the ESM: international treaty and malpropre EU law, lk 403.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Ginter, Carri; Narits, Raul. ESM asutamislepingu põhiseaduslikkus kui demokraatliku protsessi defitsiidi küsimus // Juridica, 2012, nr 5, lk 343–358. – Bibl joonealustes märkustes.
Constitutionality of the Treaty Establishing the ESM as a matter of deficit of democratic process, lk 403.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Jäätma, Janar. The constitutional requirements for averting of a danger: the principles of a state based on democracy, and the rule of law v. averting of a danger // Juridica International. 19.
Tartu, 2012, lk 135–144. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Kama, Priit. Evaluation of the constitutionality of good-faith acquisition // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 23–31. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Kas Eesti põhiseadusel on veel väärtust? // Universitas Tartuensis: Tartu Ülikooli ajakiri, 2012, nr 4, lk 19. – Prof. Ülle Madise inauguratsiooniloengu toimumisest.
Link

Kelli, Aleksei; Tavast, Arvi; Pisuke, Heiki. Copyright and constitutional aspects of digital language resources: the Estonian approach // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 40–48. –
Bibl joonealustes märkustes.
Link

Kerikmäe, Tanel; Nyman-Metcalf, Katrin; Roots, Lehte; Meiorg, Marianne; Popov, Aleksandr. Estonia // Reports of the XXV FIDE Congress Tallinn 2012. Volume 1: the protection of fundamental rights post-Lisbon: the interaction between the charter of fundamental rights of the European Union, the European convention on human rights and national constitutions = Põhiõiguste kaitse pärast Lissaboni lepingu jõustumist: Euroopa Liidu põhiõiguste harta, Euroopa inimõiguste konventsiooni ja liikmesriikide põhiseaduste vastasmõju. Tallinn, 2012,
lk 389–422. – Bibl joonealustes märkustes.

Kingisepp, Margus. The constitutional approach to basic consumer rights // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 49–58. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Kolk, Tim. Kuidas peaks kohus lahendama menetlusosalise nõuet tunnistada õigusakt põhiseadusevastaseks? // Kohtute aastaraamat 2011. Tartu, 2012, lk 71–80. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Laaring, Mait. Avaliku korra mõiste põhiseaduses // Juridica, 2012, nr 4, lk 247–261. –
Bibl joonealustes märkustes.
Concept of ‘public order’ in the Constitution, lk 314.
Link – kasutajaõiguste olemasolul.

Laffranque, Julia. Who has the last word on the protection of human rights in Europe? // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 117–134. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Mõttus, Aaro. 13. peatükk: põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu menetlemise kord // Riigikogu kodu- ja töökorra seadus: kommentaarid. Tallinn, 2012, lk 355–373. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Olle, Vallo. The financial guarantee of local government and possibilities for its protection // Juridica International. 19. Tartu, 2012, lk 11–22. – Bibl joonealustes märkustes.
Link

Pärnamägi, Illimar; Inkinen, Age; Lott, Alexander. Euroopa stabiilsusmehhanismi asutamislepingu artikli 4 lõike 4 kooskõla Eesti põhiseadusega // Juridica, 2012, nr 5,
lk 331–342. – Bibl joonealustes märkustes.
Conformity of article 4 (4) of the Treaty Establishing the European Stability Mechanism with the Estonian Constitution, lk 402–403.
Link– kasutajaõiguste olemasolul.