EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE RAKENDAMISE SEADUS

PSRS eesmärgiks oli PS jõustumise korra kindlaksmääramine. PSRS sisaldab norme nii PS jõustumise tehniliste üksikasjade kohta kui ka põhimõttelise tähtsusega regulatsioone. Enamik PSRS norme puudutab PS jõustumise eelset aega, PS jõustumist või teatud ajaperioodi pärast PS jõustumist. Need normid on nüüdseks enamalt jaolt oma aktuaalsuse kaotanud ning seetõttu ei ole peetud vajalikuks neid väga põhjalikult kommenteerida.

Mõned PSRS normid omavad aga püsivat või pikemaajalist tähtsust. Nende hulka kuulub näiteks § 3, mis defineerib PS-s kasutatud häälteenamuse mõisted (see regulatsioon kuulub sisuliselt PS enese normistikku), aga ka § 2, mis määrab kindlaks enne PS jõustumist Eestis toiminud õiguse staatuse.